199. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ "ΜΑΤΙΟΥ" ΗΛΕΚΤΡ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΑΠΟ greekelectrician.blogspot.com)

Στο ιστολόγιο greekelectrician.blogspot.com εντοπίσαμε το διπλανό σχέδιο που αντιστοι- χεί στη συνδεσμολογία διακόπτη 6 θέσε- ων "ματιού" ηλεκτρικής κουζίνας.
Σύμφωνα με το σχέδιο, τη μέγιστη ισχύ του την αποδίδει το ηλεκτρικό "μάτι" στη θέση 6 όπου οι τρεις επιμέρους αντιστάσεις συν- δέονται μεταξύ τους παράλληλα.

Όλο το άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου