192. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ BS7671)

Στη διπλανή φωτογραφία βρίσκεται αναλυτικός πίνα- κας με τα χρώματα των αγωγών που συναντούν οι άγγλοι ηλεκτρολόγοι σε εγκαταστάσεις , σύμφωνα με το βρεττανικό κανονισμό (british standard) 7671

Όπως μπορεί να διαπιστώσει εύκολα κάποιος, στα κυκλώματα AC (στα οποία σύμφωνα με την παρατήρηση 1 ανήκουν και τα κυκλώματα φωτισμού) υπάρχει σαφή διάκριση των αγωγών φάσης τόσο για τα μονοφασικά συστήματα όσο και για τα τριφασικά (π.χ σε μονοφασική γραμμή πρέπει να είναι ο αγωγός φάσης, καφέ).
Σχόλιο συντάκτη : Για τα κυκλώματα ELV αποδέχονται 10 χρώματα για τον αγωγό της φάσης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου