190. ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΔΕ (ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ sarrisg.gr)

Δελτίο τύπου ΔΕΔΔΗΕ :
Από την Τρίτη 1η Μαΐου 2012 άρχισε η λειτουργία του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. μετά την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής, όπως προβλέπεται σχετικά από την κοινοτική νομοθεσία.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και η μακροπρόθεσμη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Η νέα εταιρεία διασφαλίζει κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο την πρόσβαση των χρηστών (δηλαδή των παραγωγών, των προμηθευτών και των καταναλωτών) στο Δίκτυο Διανομής, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στόχος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς όλους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Σχόλιο συντάκτη : Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κ.Σαρρή (Ερώτηση 1.15 στις γενικές ερωτήσεις για τη νέα Υ.Δ.Ε) στα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε πρέπει να αναγράφουμε ΔΕΔΔΗΕ όπου αναγράφαμε μέχρι τώρα ΔΕΗ Α.Ε.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου