174. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε παλιότερα άρθρα, στο πρωτόκολλο ελέγχου της νέας Υ.Δ.Ε (κατά ΕΛΟΤ HD 384) υπάρχει η μέτρηση "Συνέχεια αγωγών προστασίας & συνδέσεις κύριας και συμπληρωματι- κής σύνδεσης" που αφορά την Ε.Η.Ε.

Τι γίνεται όμως με τις φορητές συσκευές; Πρέπει ή όχι να ελέγχονται;

Κατά την άποψη του IEE (Institution of Electrical Engineers) πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι και στις φορητές συσκευές της εγκατάστασης, σε 4 στάδια :
οπτικός έλεγχος , έλεγχος συνέχειας αγωγού προστασίας, έλεγχος μόνωσης και τέλος ο λειτουργικός έλεγχος.

Ο έλεγχος ως προς τη συνέχεια του αγωγού προστασίας που διαθέτει στο καλώδιο της μια φορητή συσκευή αφορά και τη σωστή του ένωση με τα εκτεθειμένα μεταλλικά της μέρη. Η μέτρηση αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους :
α) με χρήση ρεύματος δοκιμής που δε θα είναι μικρότερο από 1,5 φορές το ρεύμα κανονικής λειτουργίας της αντίστοιχης ασφάλειας της πρίζας όπου θα τοποθετηθεί , όχι πάντως μεγαλύτερο από 25 Α και για χρονικό διάστημα ανάμεσα σε 5 με 20 δευτερόλεπτα (hard test).
β) με χρήση ρεύματος δοκιμής βραχυκύκλωσης από 20 έως 200 mA (soft test)

Ο έλεγχος πραγματοποιείται βάζοντας τον ένα ακροδέκτη του πολυοργάνου μέτρησης στον αγωγό προστασίας του φις και τον άλλο σε εκτεθειμένο μεταλλικό μέρος της συσκευής (που είναι ωστόσο γειωμένο).

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ. Στο συγκεκριμένο άρθρο φαίνεται πως ασφαλέστερη , για τις συσκευές, μέθοδος θεωρείται η δεύτερη (soft test).

Σχόλιο συντάκτη : Το παραπάνω άρθρο αφορά ελέγχους συσκευών που βρίσκονται σε διαδικασία service. Εμείς όμως θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου και από τον επιθεωρητή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ασφαλώς και δεν μπορεί ένας επιθεωρητής να ελέγξει όλες τις συσκευές της εγκατάστασης. Μπορεί ωστόσο, δειγματοληπτικά, και με βάση την εμπειρία του να εντοπίσει συσκευές που ίσως αντιμετωπίζουν πρόβλημα και να τις ελέγξει. Αυτό βέβαια θα δείξει και την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει το σύνολο της ελεγχόμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου