169. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑ

Στη διπλανή φωτογραφία βλέπετε σχέδιο από αμερικάνικη κατοχυρωμένη πατέντα (του 2004) που χρησιμοποιείται σε περίπτωση που πρέπει να προσαρμόσουμε μια νέα γραμμή σε υφιστάμενη, κάνοντας χρήση ενός αντίστοιχου κουτιού διακλάδωσης και τις απαραίτητες ενώσεις.

Κατά τη δική μας γνώμη , η συγκεκριμένη πατέντα αποτελεί απλά μια λογική σειρά ενεργειών που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από τον καθένα χωρίς κάποια ιδιαίτερη σκέψη.


Για όσους ενδιαφέρονται, όλη η κατοχυρωμένη πατέντα βρίσκεται εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου