367. Circuit Scribe - ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟ ΜΕΛΑΝΙ

Ένα νέο project με τίτλο : Circuit Scribe - Στυλό με αγώγιμο μελάνι κυκλοφορεί εδώ και λίγες μέρες στο Kick Starter. Το συγκεκριμένο στυλό χρησιμοποιεί ασημένιο μελάνι και "λύνει" τα χέρια στους σχεδιαστές κυκλωμάτων αφού με μια απλή σχεδίαση του κυκλώματος στο χαρτί δημιουργείται αυτομάτως ένα πλήρως λειτουργικό κύκλωμα . Το βίντεο που ακολουθεί (από youtube) είναι ενδεικτικό:
Διαβάστε περισσότερα...

366. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην ιστοσελίδα michanikos.gr υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την παράγραφο 411.1.2.1 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 όπου αναφέρονται τα εξής : Ένας µετασχηµατιστής αποµόνωσης ασφαλείας, σύµφωνος µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60742. Σύμφωνα με τα γραφόμενα του μέλους aiche το συγκεκριμένο πρότυπο έχει αντικατασταθεί από τα πρότυπα :


Το ΕΝ 60742:1996 αντικαταστάθηκε από τα πρότυπα:
EN 61558-2-1:1998
EN 61558-2-17:1998
EN 61558-2-2:1998
EN 61558-2-4:1998
EN 61558-2-5:1998
EN 61558-2-8:1999
EN 61558-2-9:2003
Για το τελευταίο υπάρχει και η έκδοση EN 61558-2-9:2011 αντίστοιχη του IEC 61558-2-9 (2010-06) Ed. 2.0
Σχόλιο συντάκτη: Περιμένουμε τα σχόλια σας.

Διαβάστε περισσότερα...

365. ΥΔΚΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ (ΑΠΟ pseh.gr)

Από την ιστοσελίδα pseh.gr αναπαράγουμε το παρακάτω άρθρο :
Ανακοίνωση προς κάθε ενδιαφερόμενο για τα υποχρεωτικά έγγραφα του Νέου προεδρικού διατάγματος 108/2013
Προτεινόμενη μορφή εντύπου από την ΠΟΣΕΗ
Α) Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου
- Σύμφωνα με την Παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013, οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες πριν από την παροχή της υπηρεσίας και συγκριμένα να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών ορίζεται στο Παράρτημα Β του Π.Δ 108/2013. Η Ομοσπονδία επεξεργάσθηκε και έκδωσε το επισυναπτόμενο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Β του Π.Δ 108/2013 καθώς επίσης και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 23 του Ν.3844/2010 (πληροφορίες για τους παρόχους και τις υπηρεσίες τους).

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την Παράγραφο 7 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013, άρνηση ή ελλιπής παροχή των πληροφοριών ή μη κατάθεση του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο κυρώσειςσύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 35 του Ν.3844/2010 και Υ.Α «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την Παρ. 5, Άρθρο 12 του Ν.3982/2011»).

Β) Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου
- Σύμφωνα με την Παράγραφο 3 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται εντός ενός (1) μηνός από τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ του Π.Δ 108/2013. Η ΥΔΚΕ παραδίδεται στο μελετητή της εγκατάστασης αν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 11, Παρ.2 του Ν.3982/2011 & Άρθρο 2 του Ν.4483/1965). Η ΥΔΚΕ εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο σε όλες τις περιπτώσεις: είτε αρχικής Ε.Η.Ε, είτε τροποποίησης της Ε.Η.Ε, είτε επισκευής της Ε.Η.Ε, κ.λ.π. ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται η Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965.

Η ΥΔΚΕ θεωρείται ατελώς από το επαγγελματικό Σωματείο (ακολουθώντας τις διατάξεις του Άρθρου 11, Παρ.2 του Ν.3982/2011 & του Άρθρου 2 του Ν.4483/1965). Αντίγραφο της ΥΔΚΕ φυλάσσεται από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο και το επαγγελματικό Σωματείο, διότι η ΥΔΚΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 108/2013 (Άρθρο 11, Παρ.2.4) αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας για τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο και το προσωπικό που απασχόλησε, αλλά και στοιχείο για την απόδειξη άσκησης του επαγγέλματος από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο στην διάρκεια της οκταετίας (Άρθρο 13, Παρ. 2 & 3) που έχει την υποχρέωση να αποδείξει προς την Περιφέρεια ότι ασκεί το επάγγελμα για να διατηρήσει την επαγγελματική του άδεια σε ισχύ.
Τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

2 ΧΡΟΝΙΑ EHE-GREECE.BLOGSPOT.GR

Tα 2 χρόνια λειτουργίας κλείνει αύριο (12 Νοεμβρίου) το ιστολόγιο μας αλλά εμείς είπαμε να πρωτοτυπήσουμε και να βγάλουμε το εορταστικό άρθρο μας μια ημέρα νωρίτερα κάνοντας ταυτόχρονα μια μικρή ανασκόπηση των πεπραγμένων μας:
1) Η δεύτερη χρονιά μας βρήκε περισσότερο προβληματισμένους σχετικά με τα ηλεκτρολογικά δρώμενα της χώρας, γεγονός που μας οδήγησε στην πρόταση δημιουργίας Εθνικού Μήνα Ηλεκτρικής Ασφάλειας για το 2013. Η πρόταση αυτή αγκαλιάστηκε από έλληνες ερευνητές οπότε σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε αντίστοιχο ιστολόγιο (σε επίπεδο οργάνωσης ιστοσελίδων εξωτερικού). Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες μας το ιστολόγιο αυτό δεν καρποφόρησε με αποτέλεσμα να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για την οργάνωση εθνικού μήνα για το 2014.
2) Συγκριτικά με την πρώτη χρονιά έχει μειωθεί ο αριθμός των αναρτήσεων μας. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους οι περισσότεροι από τους οποίους δεν αφορούν το ιστολόγιο. Πάντως σήμερα βρισκόμαστε στη θέση να έχουμε εντάξει το ιστολόγιο στην καθημερινότητα μας χωρίς τους ασφυκτικούς ρυθμούς και την πίεση του πρώτου χρόνου. Και αυτό είναι καλό για την ψυχική μας υγεία.
3) Σύντομα θα εμφανίσουν οι νέοι μας συνεργάτες άρθρα τους.
4) Yπάρχει μια έκπληξη που (ελπίζουμε) να την δείτε σύντομα και θα συζητηθεί.
Τέλος θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για την ΣΤΗΡΙΞΗ που μας παρέχετε αυτά τα 2 χρόνια.
Η διαχειριστική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα...

364. ELECTRO SHOCK THERAPY

Στο εξωτερικό ένα ιδιαίτερα δημοφιλές άθλημα είναι το Electro Shock Therapy. Σε λασπωμένο έδαφος πάνω από το οποίο κρέμoνται αγωγοί που βρίσκονται υπό τάση 10.000 Volt τρέχουν "θαρραλέοι" νέοι με στόχο να ζήσουν την απόλυτη περιπέτεια σύμφωνα με όσα αναφέρονται εδώ.
Στα βίντεο (από youtube) που ακολουθoύν μπορείτε να πάρετε μια ιδέα του συγκεκριμένου "αθλήματος" :

Διαβάστε περισσότερα...