184. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕ (ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ electrology.mysch.gr)

Αναπαράγουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο "Ηλεκτρολόγος εγκατάστασης ΑΠΕ" από το ιστολόγιο electrology.mysch.gr:

Ο ηλεκτρολόγος εγκατάστασης, που ασχολείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγκαθιστά, συνδέει, ελέγχει, και συντηρεί τα ηλεκτρικά συστήματα επί τόπου στους τόπους παραγωγής ενέργειας (όπως είναι τα φωτοβολταϊκά πάνελ, οι ανεμογεννήτριες κλπ). Επίσης είναι αρμόδιος για την εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου του εξοπλισμού. Το επάγγελμα απαιτεί σωματική αντοχή και ένα μέρος της δουλειάς λαμβάνει χώρα σε εξωτερικούς χώρους.

Περιστασιακά μπορεί να περιλαμβάνει συνθήκες εργασίες με ζέστη, κρύο, βρωμιά, υγρασία ή άβολους χώρους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συχνές μετακινήσεις.

Οι ηλεκτρολόγοι μπορεί να εργάζονται μόνοι τους, σε μικρές εταιρείες ή σαν μέλη μεγάλων οργανισμών, εταιρειών και πολυεθνικών. Χρησιμοποιούν σκαριφήματα και σχέδια που δηλώνουν τις θέσεις των κυκλωμάτων, των συνδέσεων των σημείων φόρτισης, ενδεικτικών πινακίδων, και άλλου τύπου εξοπλισμού. Εκτός από την καλωδίωση των ηλεκτρικών συστημάτων, οι ηλεκτρολόγοι μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσουν και άλλο εξοπλισμό όπως για παράδειγμα καλώδιο οπτικών ινών για υπολογιστές ή για τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Οι ηλεκτρολόγοι θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα στην εργασία τους για την ασφάλεια των άλλων αλλά και την δική τους.

Όλες οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτούν ηλεκτρικό εξοπλισμό. Εξαιτίας της αναμενόμενης αύξησης στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να παρουσιαστούν πολλές εργασιακές ευκαιρίες στους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες με ειδίκευση σε αυτόν τον τομέα .

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Μελέτη σχεδίων, ερμηνεία και κατανόηση των τεχνικών προδιαγραφών, κατασκευή σχεδίων, σχημάτων, διαγραμμάτων, για τον καθορισμό μεθόδων και αλληλουχιών της συναρμολόγησης.
- Εγκατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κωδικούς και τις προδιαγραφές.
- Εγκατάσταση των αγωγών και καλωδίων σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Εκτέλεση εργασιών κοντά σε άλλους μηχανικούς, κατασκευαστές και αρχιτέκτονες.
- Δοκιμή των ενσύρματων συνδέσεων με χρήση εξοπλισμού δοκιμής όπως τα βολτόμετρα, τα ωμόμετρα και οι παλμογράφοι.
- Έλεγχο ή επιδιόρθωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού.
- Οργάνωση και συντήρηση του εξοπλισμού και του φορέα.
- Εκτέλεση εργασιών σαν μέλος μιας ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων.

Ενδιαφέροντα & Δεξιότητες
Μία σταδιοδρομία ως ηλεκτρολόγος εγκατάστασης αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάποιον που του αρέσει να εργάζεται σε τεχνικά επαγγέλματα, να χρησιμοποιεί τόσο το μυαλό όσο και τα χέρια του και δείχνει ενδιαφέρον για την τεχνολογία, τα μηχανήματα και τις κατασκευές. Απαιτείται:
- Ενδιαφέρον και ικανότητες για τις ηλεκτρικές τεχνολογίες.
- Γνώση των μηχανημάτων και εργαλείων, περιλαμβανομένων της χρήσης και συντήρησης τους.
- Ικανότητα αντίληψης των σχεδίων και κατανόησης τεχνικών οδηγιών.
- Καλή φυσική κατάσταση.
- Καλές διαπροσωπικές ικανότητες, κυρίως με πελάτες.
- Επιχειρηματικές δεξιότητες εφόσον απαιτηθεί.

Το υπόλοιπο άρθρο βρίσκεται εδώ.

Σχόλιο συντάκτη :
Αρκετά κατατοπιστικό άρθρο που δίνει τόσο το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται ο ηλεκτρολόγος ΑΠΕ όσο και τις απαραίτητες δεξιότητες - γνώσεις που πρέπει να διαθέτει.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου