181. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στην ιστοσελίδα της Β' ΕΛΤΕΕ (Ένωση Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης) Θεσσαλονίκης παρουσιάζονται ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχει υλικό που είναι χρήσιμο για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Ηλεκτρο- λόγου.
Όπως φαίνεται και στην διπλανή φωτογρα- φία, μια πηγή άντλησης εκπαιδευτικού υλικού θεωρείται και η ιστοσελίδα μας και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου