200. ΤΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ( ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥΛΟΓΛΟΥ )

Στο ιστολόγιο του εκπαιδευτικού Στέφανου Τουλόγλου υπάρχει μια παραπομπή σε σελίδες του βιβλίου του: "Αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου - ΣΑΕ)" oi οποίες παρουσιάζουν συνοπτικά μεν,αρκετά περιεκτικά δε, τα 9 προβλήματα της ηλεκτροδότησης.
Οι σελίδες βρίσκονται δημοσιευμένες στο scribd, αλλά μπορείτε να τις δείτε και από εδώ:

Τα 9 προβλήματα της ηλεκτροδότησης

Σχόλιο συντάκτη : Το ιστολόγιο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού - συγγραφέα βρίσκεται εδώ και έχει πλούσιο υλικό σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και όχι μόνο.

Διαβάστε περισσότερα...

199. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ "ΜΑΤΙΟΥ" ΗΛΕΚΤΡ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΑΠΟ greekelectrician.blogspot.com)

Στο ιστολόγιο greekelectrician.blogspot.com εντοπίσαμε το διπλανό σχέδιο που αντιστοι- χεί στη συνδεσμολογία διακόπτη 6 θέσε- ων "ματιού" ηλεκτρικής κουζίνας.
Σύμφωνα με το σχέδιο, τη μέγιστη ισχύ του την αποδίδει το ηλεκτρικό "μάτι" στη θέση 6 όπου οι τρεις επιμέρους αντιστάσεις συν- δέονται μεταξύ τους παράλληλα.

Όλο το άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα...

198. ΦΩΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Οι φωτογραφίες αυτού του άρθρου έχουν τραβηχτεί σε σπίτι όπου πραγματοποιήθηκε έλεγχος, από συνάδερφο ηλεκτρολόγο, στο φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου.

Στο συγκεκριμένο σπίτι "έπεφτε" συχνά το πλήκτρο του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ (συνήθως μετά από βροχή).

Εσείς πόσα λάθη βλέπετε ;

Διαβάστε περισσότερα...

197. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΝΕΡΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ YOUTUBE)

Ακολουθεί ελληνικό βίντεο (από youtube) που δείχνει πως μπορεί να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιώντας το νερό μιας πηγής . Το ρεύμα που παράγεται , σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται από τον εκφωνητή, μπορεί να τροφοδοτήσει φορτίο συνολικής ισχύος 3 KW :


Διαβάστε περισσότερα...

196. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ Η/Ζ (ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

Από την ιστοσελίδα www.deddie.gr αναπαράγουμε ένα ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο Εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους :

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση των εφεδρικών Ηλεκτροπαρα- γωγών Ζευγών (Η/Ζ) προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Σύμφωνα με το Ν.2773/99 (άρθρο 10) και το Ν. 3468/06 (άρθρο 24 παράγραφος Γ), όλα τα εφεδρικά Η/Ζ, ανεξαρτήτως ισχύος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, υποχρεούνται όμως στη λήψη εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής, που εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

- Με την Υπ. Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ.6/οικ.25131 (ΦΕΚ/Β’/2442/11.12.2009), όλα τα εφεδρικά Η/Ζ απαλλάσσονται και από την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, υποχρεούνται όμως στη λήψη σχετικής εξαίρεσης από τις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας. Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της εξαίρεσης αυτής είναι και η Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Για την εγκατάσταση εφεδρικού Η/Ζ τα δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:

- Έγγραφο εξαίρεσης λήψης άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ (Ν.2773/99 άρθρο 10 και Ν. 3468/06 άρθρο 24 παράγραφος Γ).

- Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), η οποία περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ (διακόπτης διπλής ενέργειας).
Αφού οι υπόψη διατάξεις ελεγχθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.και διαπιστωθεί ότι εξασφαλίζεται η μη παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με το δίκτυο της ΔΕΗ Α.Ε., θα συντάσσεται η Πρόσθετη Συμφωνία παροχής ρεύματος, η οποία θα υπογράφεται σε δύο αντίτυπα (για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον αντισυμβαλλόμενο). Η υπόψη Πρόσθετη Συμφωνία θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας, για τη λήψη εξαίρεσης από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Σημειώνουμε ότι, όποτε διαπιστώνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λειτουργία εφεδρικού Η/Ζ χωρίς να έχει τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, δηλαδή χωρίς σύναψη Πρόσθετης Συμφωνίας, αποστέλλεται επιστολή στον πελάτη, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία της διοικητικής Περιφέρειας. Με την υπόψη επιστολή ο πελάτης ενημερώνεται ότι εάν σε διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της επιστολής, δεν προσκομίσει στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έγγραφο εξαίρεσης από τη ΡΑΕ καθώς και την προβλεπόμενη, από το άρθρο 4 του Ν.4483/65, ΥΔΕ, προκειμένου να συναφθεί η Πρόσθετη Συμφωνία για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή του, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αμέσως μετά και χωρίς άλλη ειδοποίηση θα προβεί στη διακοπή της παροχής ρεύματος στο ακίνητό του.

Σχόλιο συντάκτη : Στην ιστοσελίδα http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=56572&nt=19&lang=1 μπορείτε να βρείτε πολλά τεχνικά έγγραφα σχετικά με τις παροχές , τη μεταβολή της ισχύος σε υφιστάμενη ηλεκτροδότηση καθώς και έντυπα (αιτήσεις , δηλώσεις κ.τ.λ).Όλα αυτά εμφανίζονται σε ενιαία ενότητα με τον τίτλο Σύνδεση με το δίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα...

195. ΕΞΥΠΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ . ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ

Στην ιστοσελίδα www.energyblog.gr βρήκαμε μια περίληψη της ομιλίας του κ.Ζερβού (προέδρου ΔΕΗ) στον economist , όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής :

«Τα ευφυή δίκτυα είναι ηλεκτρικά δίκτυα που ενσωματώνουν έξυπνα τη συμπεριφορά και τις δράσεις όλων των χρηστών καταναλωτών ή και παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στη διεσπαρμένη ανανεώσιμη παραγωγή, με σκοπό να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια με υψηλή απόδοση, ασφάλεια και οικονομία. Με την εφαρμογή των ευφυών δικτύων γίνεται καλύτερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποθήκευση αυτής όταν η ζήτηση είναι χαμηλή και αξιοποίησή της όταν αυτή αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί να ενσωματωθεί στο σύστημα και να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από πηγές ΑΠΕ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι ευφυείς μετρητές θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά ρολόγια.
Η εγκατάστασή τους σταματά το σημερινό καθεστώς ελέγχου των ρολογιών και έκδοσης έναντι λογαριασμών, καθώς κάθε μετρητής αποστέλλει άμεσα τα στοιχεία της κατανάλωσης του κατόχου του σε ένα κεντρικό σύστημα για επεξεργασία. Ο πελάτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή κοιτάζοντας την οθόνη του μετρητή να γνωρίζει τι καταναλώνει, έτσι σε συνδυασμό με ένα χρονομεταβλητό τιμολόγιο θα μπορεί να αποφασίζει ποια είναι η καλύτερη στιγμή για να κάνει τις περισσότερο ενεργοβόρες εργασίες.

Με τα smart grids ο διαχειριστής δικτύου γνωρίζει σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή ποια είναι η βέλτιστη λύση όσον αφορά το κόστος και την ποσότητα, προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των πελατών του. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε ήδη ολοκληρώσει το κέντρο τηλεμέτρησης υψηλής και μέσης τάσης, το οποίο τηλεμετρά τους αντίστοιχους μεγάλους πελάτες και παραγωγούς ΑΠΕ. Προωθούμε την εγκατάσταση 60 χιλιάδων έξυπνων μετρητών στους μεγάλους πελάτες χαμηλής τάσης, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και την υλοποίηση πιλοτικού έργου εγκατάστασης 160 χιλιάδων έξυπνων μετρητών σε οικιακούς πελάτες, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο συνδυασμός για το σύνολο των καταναλωτών».

Πιλοτικά προγράμματα εγκατάστασης των έξυπνων δικτύων μετρητών υλοποιούνται από τη ήδη από τη ΔΕΗ, στη Λάρισα, το Λαύριο, στην Κύθνο . Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνων δικτύων μέσω ευρυζωνικών υπηρεσιών έχουν ήδη εφαρμοστεί επί του δικτύου μέσης τάσης στη Λάρισα και στο Λαύριο και στη Ραφήνα.

Όλο το άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ... ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Στην ιστοσελίδα www.pame.gr υπάρχει ένα άρθρο με τίτλο "Εξυπνοι μετρητές και τέλος η ιδιωτικότητα στο σπίτι" όπου αναφέρεται στην έλλειψη της ιδιωτικότητας που προσφέρουν οι έξυπνοι μετρητές . Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής :
Η ανησυχία είναι ότι τα απίστευτα λεπτομερή δεδομένα που συλλέγουν αυτές οι συσκευές παρακολούθησης θα δοθούν ή θα πωληθούν σε μια μεγάλη ποικιλία από τρίτους. Για παράδειγμα, οι έξυπνοι μετρητές χρησιμοποιούνται ήδη από την αστυνομία για να πιάνουν τους καλλιεργητές μαριχουάνας. Υπάρχει επίσης ο φόβος ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι πιστωτικοί οργανισμοί, οι δικηγόροι, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ακόμη και οι εγκληματίες θα είναι σε θέση και εκείνοι να πάρουν στα χέρια τους αυτά τα δεδομένα.

Ένα πρόσφατο άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Electronic Frontier Foundation που αναφέρει συνοπτικά ορισμένες από τις ανησυχίες :«Χωρίς ισχυρή προστασία, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναδιαμορφώνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν δικηγόρο διαζυγίου χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, μια ασφαλιστική εταιρεία να ερμηνεύει τα δεδομένα με τρόπο που να επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων στους πελάτες, ή τους εγκληματίες να παρακολουθούν τις πληροφορίες για να σχεδιάσουν μια διάρρηξη. Οι εταιρείες μάρκετινγκ απεγνωσμένα επίσης θα θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ".

Για τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου, αυτές οι συσκευές παρακολούθησης είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Σύμφωνα με το Columbus Dispatch, η αστυνομία στο κέντρο του Οχάιο καταγράφει τουλάχιστον 60 κλήσεις κάθε μήνα για τα αρχεία ενεργειακής χρήσης εκείνων που υποπτεύονται ότι καλλιεργούν χασίς στα σπίτια τους. Λοιπόν, αποδεικνύεται ότι μερικές φορές η αστυνομία κάνει επιδρομές σε σπίτια που χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια και δεν βρίσκουν κανένα χασίς. Αντ 'αυτού, μερικές φορές αυτές οι επιδρομές αποκαλύπτουν άλλα είδη δραστηριοτήτων ....

Μερικές φορές, η υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν οδηγεί τους ερευνητές σε ναρκωτικά. Μια ομοσπονδιακή έρευνα στην περιοχή Powell είχε μια έκπληξη για τους ντετέκτιβ. «Σκεφτήκαμε ότι ήταν μία σημαντική επιχείρηση καλλιέργειας ... αλλά αυτός ο τύπος είχε κάποιο είδος επιχείρησης που αφορούν υπολογιστές," δήλωσε ο Marotta. "Δεν ξέρω πόσους υπολογιστές βρήκαμε στο σπίτι του."

Όλο το άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Τα σχόλια δικά σας.

Διαβάστε περισσότερα...

194. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ... ΠΑΤΕΝΤΑ

Η συγκεκριμένη φωτογραφία αφορά εγκα- τάσταση που βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο (2ος όροφος) πολυκατοικίας με πολλά γραφεία , σύμφωνα με το φίλο που μας την έστειλε.
Δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποιος υπεύθυνος να εξηγήσει, στο συνάδερφο, το ρόλο της συγκεκριμένης παρέμβασης η οποία πραγματοποιήθηκε , "πριονίζοντας" τα καπάκια. Απίστευτα πράγματα.
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ EHE-GREECE.BLOGSPOT.COM

Ήδη από χτες , 24 Μαίου 2012, ενεργοποίησαμε το δεύτερο ιστολόγιο μας που αφορά τις Βιομηχανικές εγκαταστά- σεις και τους Αυτοματισμούς .

Η διεύθυνση του είναι :
http://autom-greece.blogspot.com
Και στα δύο ιστολόγια μας , υπάρχει rss feed για να ενημερώνεστε κάθε φορά για τις τελευταίες αναρτήσεις μας.

Η διαχειριστική ομάδα των ιστολόγιων ehe-greece.blogspot.com , autom-greece.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα...

193. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - TRACKER (ΑΠΟ www.oleng.eu)

Στην ιστοσελίδα www.oleng.eu υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο "Ρεύμα Παντού Χωρίς ΔΕΗ! Ρευματοδότηση κατοικιών με φωτοβολταϊκά - Τracker"

Τώρα μπορείτε να έχετε ρεύμα όπου και αν βρίσκεστε. Το γραφείο μας κατασκευάζει αυτόνομα συστήματα με χρήση φωτοβολ- ταϊκών και ανεμογεννητριών τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσετε τις ανέσεις που προσφέρει ο ηλεκτρισμός στις ημέρες μας, χωρίς να έχετε ανάγκη τη ΔΕΗ. Τέτοια αυτόνομα συστήματα έχουμε ήδη κατασκευάσει αρκετά τόσο στο Νομό Ηλείας όσο και στο Νομό Αρκαδίας. Δείτε μερικά από τα φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουμε κατασκευάσει :

Ρευματοδότηση κατοικίας στην Κρέστενα
Δίνουμε λύση στην ρευματοδότηση κατοικιών χωρίς ΔΕΗ. Συγκεκριμένα κατασκευάσαμε φωτοβολταϊκό σύστημα για την ρευματοδότηση κατοικίας σε περιοχή έξω από την Κρέστενα Ηλείας. Το σύστημα περιλαμβάνει :

1) Φωτοβολταϊκά πάνελ (Conergy- μονοκρυσταλλικά)
2) Τράκερ, ήτοι περιστρεφόμενη βάση των πάνελ που στρέφεται προς τον ήλιο
3) Μπαταρίες βαθέως κύκλου για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
4) Αντιστροφέα (inverter) ισχύος 5kW
5) Φορτιστές μπαταριών (προηγμένης τεχνολογίας mppt)
6) Εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου


Το παραπάνω σύστημα καλύπτει χειμώνα-καλοκαίρι τις ανάγκες μιας κατοικίας 95 τμ. Το σύστημα είναι από τα ελάχιστα, (ίσως και μοναδικό) στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί tracker για να ρευματοδοτήσει ένα σπίτι. Τα tracker είναι μεταλλικές βάσεις των πάνελ οι οποίες περιστρέφονται ώστε τα πάνελ να είναι συνεχώς στραμμένα κάθετα στον ήλιο. Για παράδειγμα το πρωί είναι στραμμένα προς την ανατολή, το μεσημέρι στο νότο και το απόγευμα προς τη δύση. Λόγω αυτής της κίνησής τους αυξάνουν την απόδοση σε ενέργεια μέχρι και 40%. Συνήθως τα tracker χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Το υπόλοιπο άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σχόλιο συντάκτη : Ιδιαίτερα χρήσιμο το συγκεκριμένο έργο ειδικά σε απομακρυσμένες κατοικίες. Το άρθρο υποστηρίζεται και από βίντεο.
Διαβάστε περισσότερα...

192. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ BS7671)

Στη διπλανή φωτογραφία βρίσκεται αναλυτικός πίνα- κας με τα χρώματα των αγωγών που συναντούν οι άγγλοι ηλεκτρολόγοι σε εγκαταστάσεις , σύμφωνα με το βρεττανικό κανονισμό (british standard) 7671

Όπως μπορεί να διαπιστώσει εύκολα κάποιος, στα κυκλώματα AC (στα οποία σύμφωνα με την παρατήρηση 1 ανήκουν και τα κυκλώματα φωτισμού) υπάρχει σαφή διάκριση των αγωγών φάσης τόσο για τα μονοφασικά συστήματα όσο και για τα τριφασικά (π.χ σε μονοφασική γραμμή πρέπει να είναι ο αγωγός φάσης, καφέ).
Σχόλιο συντάκτη : Για τα κυκλώματα ELV αποδέχονται 10 χρώματα για τον αγωγό της φάσης.
Διαβάστε περισσότερα...

ΒΗΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Χαλικόπουλο για τα θέματα που άνοιξε στο βήμα συζήτησης του ιστολόγιου μας.
Μπορείτε να μπείτε από εδώ και να γράψετε την άποψη σας.

Η διαχειριστική ομάδα ehe-greece.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα...

191. ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

Ακολουθεί βίντεο (από youtube) που δείχνει πως μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού του σε ηλεκτρική ενέργεια.
Πιο συγκεκριμένα , χρησιμοποιεί δικό του υδροηλεκτρικό σύστημα , ανεμογεννήτρια και φωτοβολταικά πάνελ.Λεπτομέρεια: Πρέπει να έχεις ποτάμι δίπλα στο σπίτι σου για να τα καταφέρεις.
Διαβάστε περισσότερα...

190. ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΔΕ (ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ sarrisg.gr)

Δελτίο τύπου ΔΕΔΔΗΕ :
Από την Τρίτη 1η Μαΐου 2012 άρχισε η λειτουργία του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. μετά την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής, όπως προβλέπεται σχετικά από την κοινοτική νομοθεσία.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και η μακροπρόθεσμη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Η νέα εταιρεία διασφαλίζει κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο την πρόσβαση των χρηστών (δηλαδή των παραγωγών, των προμηθευτών και των καταναλωτών) στο Δίκτυο Διανομής, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στόχος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς όλους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Σχόλιο συντάκτη : Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κ.Σαρρή (Ερώτηση 1.15 στις γενικές ερωτήσεις για τη νέα Υ.Δ.Ε) στα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε πρέπει να αναγράφουμε ΔΕΔΔΗΕ όπου αναγράφαμε μέχρι τώρα ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...

189. ΒΥΘΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (VOLTAGE DIP OR SAG)

Φίλος αναγνώστης του ιστολόγιου που είναι φοιτητής, μας ρωτά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη βύθιση τάσης και τη σχέση της με την πτώση τάσης.
Το ελληνικό δίκτυο χαμηλής τάσης, ως γνωστόν, είναι 230 /400 V με αποδεκτή απόκλιση (+ - 10%), βλέπε άρθρο 62 . Επομένως οποιαδήποτε μεταβολή από το 100% έως το 90% θεωρείται πτώση τάσης και μπορεί να υφίσταται σε μια εγκατάσταση (π.χ. για μονοφασική γραμμή, οποιαδήποτε τάση ανάμεσα στα 230 V και τα 207 V είναι αποδεκτή).

Η βύθιση τάσης είναι μια, μικρής χρονικής διάρκειας, απότομη πτώση της ενεργού τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης η οποία :
α) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΙΕΕΕ 1159 έχει μέγεθος βύθισης (δηλαδή κατώτατο όριο τάσης κατά τη διάρκεια του φαινομένου) έως το 10% της ενεργού τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης .
β) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ 50160 έχει μέγεθος βύθισης έως το 1% της ενεργού τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης.


Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του φαινομένου δεν πρέπει να ξεπερνά το το 1 λεπτό (συνήθως διαρκεί λιγότερο από 1 sec).

H διακοπή τροφοδοσίας, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα , επέρχεται κάτω από το μέγεθος βύθισης (10% ή 1% ανάλογα με το πρότυπο). Επομένως κατά τη διάρκεια του φαινομένου της βύθισης τάσης δεν διακόπτεται η τροφοδοσία.

Αιτίες του φαινομένου
1. Εκκίνηση κινητήρων ή απότομη αλλαγή φορτίου (απότομη πτώση , αργή ανάκαμψη , συμμετρική βύθιση).
2. Ενεργοποιήση μετασχηματιστών απότομη πτώση , αργή ανάκαμψη , ασύμμετρη βύθιση).
3. Βραχυκυκλώματα - σφάλματα στο δίκτυο από εξωγενείς παράγοντες όπως εκσκαφές , καταστρφή τμημάτων του δικτύου μεταφοράς από κεραυνούς ή πτώση δέντρων ή πουλιά κ.τ.λ.(απότομη πτώση , απότομη ανάκαμψη , συμμετρική ή ασύμμετρη βύθιση).

Ο οικιακός εξοπλισμός δεν επηρεάζεται αισθητά από τις βυθίσεις (τάσης) του δικτύου. Ωστόσο παρατηρείται το φαινόμενο να μειώνεται η φωτιστική απόδοση των λαμπτήρων πυράκτωσης (τρεμοπαίξιμο).

Βύθιση τάσης σε μια φάση


Βύθιση τάσης σε τρεις φάσεις
Eδώ το μέγεθος βύθισης καθορίζεται από την ελάχιστη ενεργό τιμή τάσης που θα εμφανιστεί στη μία από τις τρεις φάσεις κατά τη διάρκεια του φαινομένου.


Ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του κ. Μάριου Μοσχάκη Δρα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ του ΕΜΠ ,από την οποία αντλήθηκαν πληροφορίες :
ΒΥΘΙΣΗ ΤΑΣΗΣ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (fullscreen).

Σχόλιο συντάκτη : Αν στο σπίτι μας εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο της βύθισης τάσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε UPS για συσκευές που μπορεί να επηρεαστούν, όπως είναι οι Η/Υ.
Διαβάστε περισσότερα...

188. ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ELECTROLOGY.MYSCH.GR)

Στο πολλά υποσχόμενο εκπαιδευτικό ιστολόγιο electrology.mysch.gr βρήκαμε ένα πρακτικό άρθρο του Γρ. Τσίκλου, MEng, MSc Μηχανολόγου/Ενεργειακού Μηχανικού της εταιρείας www.enistec.com με τίτλο :


Ο ρόλος της κλίσης και του προσανατολισμού στις απώλειες των φωτοβολταϊκών

Είναι γνωστό ότι για την γεωγραφική περιοχή της Αθήνας τα φωτοβολταϊκά πάνελ αποδίδουν το μέγιστο δυνατό σε ετήσια βάση όταν αυτά έχουν κλίση ~30 μοίρες και νότιο προσανατολισμό (αζιμούθιο 0 μοίρες). Η κλίση των 30 μοιρών αναφέρεται στην κλίση μίας μόνο επιφάνειας και δεν λαμβάνει υπόψη τις αλληλοσκιάσεις μεταξύ παράλληλων σειρών δομοστοιχείων ή άλλων κοντινών/μακρινών σκιάσεων.

Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε υπολογίσει την απώλεια ακτινοβολίας για διάφορες κλίσεις και προσανατολισμούς ως ποσοστό της μέγιστης εφικτής για την περιοχή της Αθήνας. Ο υπολογι- σμός λαμβάνει υπόψη την διάχυτη ακτινοβολία καθώς και τις απώλειες λόγω αντανακλάσεων. Για το συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κλίση πλησίον των 30 μοίρες και αζιμούθιο 0 μοίρες.

Το υπόλοιπο άρθρο εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ EHE-GREECE.BLOGSPOT.COM

Δημιουργήσαμε μια ακόμα δυνατότητα, μέσω του βήματος συζήτησης, για να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τη νέα Υ.Δ.Ε και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας βήμα μέσω του λογαριασμού σας σε facebook, twitter, google+.
Μπορείτε να μπείτε από εδώ ή εναλλακτικά από τις ανακοινώσεις του ιστολόγιου.

Η διαχειριστική ομάδα.
Διαβάστε περισσότερα...

187. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Στην ιστοσελίδα omtechnicalsolutions.com/download/Photovoltaik.pdf υπάρχει μια σημαντική παρουσίαση φωτοβολταικών συστημάτων η οποία δίνει λεπτομερή σχέδια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Στα συν της παρουσίασης είναι οι πολλα- πλές επιλογές για όλα τα επιμέρους κυκλώ- ματα των φωτοβολταικών συστημάτων.
Διαβάστε περισσότερα...

186. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POWERPOINT ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΔΕ

Από την ιστοσελίδα www.eetemlar.gr μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μια παρουσίαση για τη νέα Υ.Δ.Ε αλλά και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς.
Σχόλιο συντάκτη : Μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφοριών για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς γιατί περιλαμβάνει τα σχετικά ΦΕΚ στα οποία μπορούν να ανατρέξουν.
Διαβάστε περισσότερα...

185. ΗΛΙΑΚΗ (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ greek-energy.blogspot.com)

Από το ιστολόγιο greek-energy.blogspot. com που εξειδικεύεται σε τεχνικά άρθρα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπαράγουμε το παρακάτω άρθρο με τίτλο "Ηλιακή (Φωτοβολταϊκή) πολιτική στη Γερμανία :"


Επειδή στη χώρα μας κοιτάμε μόνο τα "μεγάλα" έργα σχετικά με την ενέργεια (είναι βέβαια αυτά που σχετίζονται με πολλά χρήματα σε λίγες τσέπες) και δεν ασχολούμαστε με τα μικρά αλλά σημαντικά, θα σας παρουσιάσω σήμερα (2008) την κατάσταση στη Γερμανία. Η παρακάτω είκονα αναφέρει το κόστος εγκατάστασης και τα βασικά ποσά (τιµολόγιο παροχής, ετήσιο εισόδημα) για κάθε εγκατεστημένο kWp για φωτοβολταϊκά σε κατοικίες.

Πέρυσι (2007) τα φωτοβολταϊκά στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1100 MWp (και συνολικά 3834 MWp).
Οι μικρές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα είναι όχι μόνο εφικτές αλλά και αναγκαίες αν θέλουμε να αυξήσουμε επιτέλους τις ΑΠΕ στη χώρα μας.

Το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να καταλάβει πως το εισόδημα από την ηλιακή ενέργεια δεν πρέπει να θεωρείται εισόδημα από επιχείρηση (άνοιγμα βιβλίων, κλπ) αλλά μπορεί να θεωρείται όπως το είσόδημα από ενοικίαση ακινήτων και να φορολογείται παρόμοια. Επίσης η ΔΕΗ (και η ΡΑΕ πρέπει να πιέσει για αυτό) πρέπει να διευκολύνει τη διασύνδεση μικρών οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων και οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να απλοποιηθούν.

Σχόλιο συντάκτη : To συγκεκριμένο ιστολόγιο , δυστυχώς , σταμάτησε τα άρθρα του τον Ιούνιο 2009 . Αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε γιατί τα άρθρα του διαθέτουν πολλά τεχνικά στοιχεία.
Διαβάστε περισσότερα...

184. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕ (ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ electrology.mysch.gr)

Αναπαράγουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο "Ηλεκτρολόγος εγκατάστασης ΑΠΕ" από το ιστολόγιο electrology.mysch.gr:

Ο ηλεκτρολόγος εγκατάστασης, που ασχολείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγκαθιστά, συνδέει, ελέγχει, και συντηρεί τα ηλεκτρικά συστήματα επί τόπου στους τόπους παραγωγής ενέργειας (όπως είναι τα φωτοβολταϊκά πάνελ, οι ανεμογεννήτριες κλπ). Επίσης είναι αρμόδιος για την εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου του εξοπλισμού. Το επάγγελμα απαιτεί σωματική αντοχή και ένα μέρος της δουλειάς λαμβάνει χώρα σε εξωτερικούς χώρους.

Περιστασιακά μπορεί να περιλαμβάνει συνθήκες εργασίες με ζέστη, κρύο, βρωμιά, υγρασία ή άβολους χώρους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συχνές μετακινήσεις.

Οι ηλεκτρολόγοι μπορεί να εργάζονται μόνοι τους, σε μικρές εταιρείες ή σαν μέλη μεγάλων οργανισμών, εταιρειών και πολυεθνικών. Χρησιμοποιούν σκαριφήματα και σχέδια που δηλώνουν τις θέσεις των κυκλωμάτων, των συνδέσεων των σημείων φόρτισης, ενδεικτικών πινακίδων, και άλλου τύπου εξοπλισμού. Εκτός από την καλωδίωση των ηλεκτρικών συστημάτων, οι ηλεκτρολόγοι μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσουν και άλλο εξοπλισμό όπως για παράδειγμα καλώδιο οπτικών ινών για υπολογιστές ή για τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Οι ηλεκτρολόγοι θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα στην εργασία τους για την ασφάλεια των άλλων αλλά και την δική τους.

Όλες οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτούν ηλεκτρικό εξοπλισμό. Εξαιτίας της αναμενόμενης αύξησης στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να παρουσιαστούν πολλές εργασιακές ευκαιρίες στους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες με ειδίκευση σε αυτόν τον τομέα .

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Μελέτη σχεδίων, ερμηνεία και κατανόηση των τεχνικών προδιαγραφών, κατασκευή σχεδίων, σχημάτων, διαγραμμάτων, για τον καθορισμό μεθόδων και αλληλουχιών της συναρμολόγησης.
- Εγκατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κωδικούς και τις προδιαγραφές.
- Εγκατάσταση των αγωγών και καλωδίων σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Εκτέλεση εργασιών κοντά σε άλλους μηχανικούς, κατασκευαστές και αρχιτέκτονες.
- Δοκιμή των ενσύρματων συνδέσεων με χρήση εξοπλισμού δοκιμής όπως τα βολτόμετρα, τα ωμόμετρα και οι παλμογράφοι.
- Έλεγχο ή επιδιόρθωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού.
- Οργάνωση και συντήρηση του εξοπλισμού και του φορέα.
- Εκτέλεση εργασιών σαν μέλος μιας ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων.

Ενδιαφέροντα & Δεξιότητες
Μία σταδιοδρομία ως ηλεκτρολόγος εγκατάστασης αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάποιον που του αρέσει να εργάζεται σε τεχνικά επαγγέλματα, να χρησιμοποιεί τόσο το μυαλό όσο και τα χέρια του και δείχνει ενδιαφέρον για την τεχνολογία, τα μηχανήματα και τις κατασκευές. Απαιτείται:
- Ενδιαφέρον και ικανότητες για τις ηλεκτρικές τεχνολογίες.
- Γνώση των μηχανημάτων και εργαλείων, περιλαμβανομένων της χρήσης και συντήρησης τους.
- Ικανότητα αντίληψης των σχεδίων και κατανόησης τεχνικών οδηγιών.
- Καλή φυσική κατάσταση.
- Καλές διαπροσωπικές ικανότητες, κυρίως με πελάτες.
- Επιχειρηματικές δεξιότητες εφόσον απαιτηθεί.

Το υπόλοιπο άρθρο βρίσκεται εδώ.

Σχόλιο συντάκτη :
Αρκετά κατατοπιστικό άρθρο που δίνει τόσο το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται ο ηλεκτρολόγος ΑΠΕ όσο και τις απαραίτητες δεξιότητες - γνώσεις που πρέπει να διαθέτει.
Διαβάστε περισσότερα...

183. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Χ.Τ. (ΑΡΘΡΟ Ν. ΚΙΜΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)

Από την σελίδα www.ehe-aspete.gr μπορείτε να κατεβάσετε ένα ενδιαφέρον άρθρο του κ. Κιμουλάκη με τίτλο "Διατάξεις προστασίας σε πίνακες διανομής Χ.Τ." που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ηλεκτρολόγος το Σεπτέμβριο 2010.
Στο συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους παράγραφοι του προτύ- που ΕΛΟΤ HD 384 που αναφέρονται στις ασφαλιστικές διατάξεις που τοποθετούμε σ' ένα πίνακα χαμηλής τάσης.

Το άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

182. ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΑΣ; ( ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ www.epaggelmaties.com)

Αναπαράγουμε από την ιστοσελίδα www.epaggelmaties.com το άρθρο του κ.Δημήτρη Ανθή με τίτλο:
Είστε σίγουροι για τις γειώσεις σας;Η εγκατάσταση ενός συστήματος γειώσεως μοιάζει με αλυσίδα από κρίκους και εάν ένα από τα μέρη που το απαρτίζουν χαλάσει ή διαβρωθεί, τότε ολόκληρο το σύστημα παύει να λειτουργεί. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δίνουμε προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια ενός Συστήματος Γειώσεως και ακόμη περισσότερο στα τμήματα εκείνα που δεν είναι ορατά, όπως το Ηλεκτρόδιο Γειώσεως.

Ανάμεσα στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα Ηλεκτρόδια Γειώσεως στην χώρα μας είναι οι Ράβδοι Γειώσεως με χαλύβδινη ψυχή, επιμεταλλωμένοι με χαλκό για προστασία ενάντια στη διάβρωση. Η προστασία αυτή καθορίζει την μακροζωία και την αξιοπιστία ολόκληρου του Συστήματος και στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα δοκιμών αντοχής που έγιναν σε κάθε τύπο ράβδου που κυκλοφορεί στο εμπόριο.
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο prEN 50164-2, η μέθοδος και το πάχος της επιχάλκωσης θα πρέπει να είναι Ηλεκτρολυτική και 250 μm αντίστοιχα, έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται σημάδια διάβρωσης για 28 ή και περισσότερες ημέρες.

Από τον παραπάνω πίνακα δοκιμών προκύπτει ότι μόνο μία ποιότητα Ράβδου ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου, ενώ αντίθετα ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος (εξαιτίας της χαμηλής προσφερόμενης τιμής) ανήκει στην τρίτη κατηγορία και τοποθετείται στο 80% των εγκαταστάσεων!

To υπόλοιπο άρθρο βρίσκεται εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

181. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στην ιστοσελίδα της Β' ΕΛΤΕΕ (Ένωση Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης) Θεσσαλονίκης παρουσιάζονται ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχει υλικό που είναι χρήσιμο για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Ηλεκτρο- λόγου.
Όπως φαίνεται και στην διπλανή φωτογρα- φία, μια πηγή άντλησης εκπαιδευτικού υλικού θεωρείται και η ιστοσελίδα μας και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
Διαβάστε περισσότερα...

180. BINTEO ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

Το παρακάτω διαφημιστικό βίντεο (από youtube) είναι της εταιρείας fluke και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ανιχνεύει τις ηλεκτρικές βλάβες μιας εγκατάστασης μια θερμογραφική κάμερα :


Διαβάστε περισσότερα...

179. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε

Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο κ. Χαλικόπουλος μας έστειλε το ενημερωτικό δελτίο τύπου που του έχουν αποστείλει οι συγγραφείς του βιβλίου κ. κ. Τσακιράκης και Κιμουλάκης. Ακολουθεί το κείμενο (σε μορφή εικόνας):

Σχόλια συντάκτη :
1) Οι συγγραφείς του βιβλίου ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ.
2) Κάθε συγγραφική προσπάθεια που επιχειρεί να βοηθήσει τους ηλεκτρολόγους στην κατανόηση των ελέγχων και δοκιμών που απαιτούνται από τα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε είναι για μας ευπρόσδεκτη.

3) Το βιβλίο βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας του (λίγο πριν πάρει το δρόμο για τα βιβλιοπωλεία). Είναι των εκδόσεων Παπασωτηρίου.
Διαβάστε περισσότερα...

178. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ( ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ BHMA SCIENCE )

Αναπαράγουμε από την ιστοσελίδα BHMA SCIENCE το παρακάτω ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο :
Το τρίτο πρόσωπο του ηλεκτρονίου
Αν και αποτελούν θεμελιώδη σωματίδια, τα ηλεκτρόνια υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες φαίνονται να επιδεικνύουν διχασμένη προσωπικότητα.


Χωρίζονται σε τρία ξεχωριστά σωματίδια με διαφορετικές ιδιότητες. Οι επιστήμονες είχαν εντοπίσει τα δυο «κρυφά» πρόσωπά τους, το τρίτο όμως τους διέφευγε πεισματικά. Τώρα μια ομάδα ερευνητών κατόρθωσε να το «δει» ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο όχι μόνο στα σχολικά βιβλία της Φυσικής αλλά και στην έρευνα της υπεραγωγιμότητας και των κβαντικών υπολογιστών.

Η διχασμένη προσωπικότητα
Επί δεκαετίες η θεωρία της Φυσικής υπαγόρευε ότι ένα ηλεκτρόνιο δεν μπορεί να υποδιαιρεθεί σε μικρότερες οντότητες – αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει κερδίσει τον τίτλο του «θεμελιώδους σωματιδίου».

Στη δεκαετία του 1980 ωστόσο διατυπώθηκε η άποψη ότι τα ηλεκτρόνια μιας μονοδιάστατης αλυσίδας ατόμων μπορούν να υποδιαιρεθούν σε τρία είδη ημισωματιδίων (ή αλλιώς οιωνεί σωματιδίων), το καθένα εκ των οποίων «αποκτά» μια ξεχωριστή ιδιότητά τους: τα ολόνια (holons) φέρουν το ηλεκτρικό φορτίο των ηλεκτρονίων, τα σπινόνια (spinons) φέρουν την ιδιοστροφορμή τους (σπιν), ενώ τα ορμπιτόνια (orbitons) φέρουν την τροχιακή στροφορμή τους – δηλαδή την ενέργεια της τροχιάς τους γύρω από τον πυρήνα του ατόμου.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηλεκτρόνια όταν περιορίζονται σε μια μόνο διάσταση μέσα σε ένα υλικό συμπεριφέρονται ως κύματα, υιοθετώντας «αλλόκοτες» συμπεριφορές. Οταν ένα ηλεκτρόνιο υπό τέτοιες συνθήκες διεγερθεί το κύμα του διαιρείται στα τρία, παράγοντας τρία διαφορετικά κύματα εκ των οποίων το καθένα παίρνει ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό του αρχικού.
Το κάθε ημισωματίδιο έχει δηλαδή μια ιδιότητα του ηλεκτρονίου – την οποία και μπορεί να μεταφέρει στα γειτονικά σωματίδια – χωρίς όμως να διαθέτει τις άλλες. Αυτά τα τρία «πρόσωπα» του διχασμένου ηλεκτρονίου δεν μπορούν ωστόσο να υπάρξουν έξω από το υλικό στο οποίο δημιουργούνται και είναι πολύ δύσκολο να απομονωθούν.

Το υπόλοιπο άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ .
Διαβάστε περισσότερα...

177. 50 HZ vs 60 Ηz ( ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ )

Φίλος του ιστολόγιου αναρωτήθηκε γιατί στην Ελλάδα (και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, την Ασία , την Αυστραλία και αλλού) έχουμε συχνότητα παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, τα 50 Ηz ενώ στην Αμερική (Βόρεια και βορειοδυτική) τα 60 Hz.
Όπως διαπιστώσαμε, το θέμα αυτό δεν έχει παρουσιαστεί ξανά στα ελληνικά site και blogs τεχνικού περιεχομένου. Εμείς το ψάξαμε λίγο και βρήκαμε τα εξής στοιχεία:

Στα τέλη του 19ου αιώνα (αρχές της δεκαετίας 1890 - 1899) η Αμερικάνικη εταιρεία WestingHhouse Company εμφάνισε δύο συχνότητες που μπορούσαν να εξυπηρετήσουν στην παραγωγή εναλλλασσόμενου ρεύματος, τα 60 Hz και τα 30 Hz . Ta 60 Ηz προτάθηκαν ως ιδανική λύση για τη μεταφορά του Ε.Ρ. σε μεγάλες αποστάσεις αφού μπορούσαν να κρατήσουν "μικρές" τις διαστάσεις των αγωγών των αντίστοιχων μετασχηματιστών , ενώ τα 30 Ηz θεωρήθηκαν κατάλληλα για χρήση σε γεννήτριες που κινούνταν μέσω ατμομηχανών ή για μεγάλης ισχύος βιομηχανικούς κινητήρες.
Επιπλέον τα 60 Hz θεωρήθηκαν ιδανικά για τον περιορισμό του στροβοσκοπικού φαινομένου στους οικιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως (;).
Ωστόσο αν και θα περίμενε κανείς να γίνει άμεσα χρήση μιας από τις παραπάνω συχνότητες , το 1895 στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εγκαταστάθηκε στους καταρράκτες του Νιαγάρα χρησιμοποιήθηκαν τα 25 Hz. Σύντομα όμως τα 30 Hz έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε πολλά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμερική και τον Καναδά.
Παράλληλα, στα τέλη της δεκαετίας 1890, η εταιρεία General Electric εμφάνισε τη συχνότητα των 40 Ηz την οποία άμεσα χρησιμοποίησε σε δικά της εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις βορειοανατολικές πολιτείες της Αμερικής. Ακόμα και ένα αιώνα μετά (μέσα της δεκαετίας του 1980) στην κομητεία της Νέας Υόρκης, Albany , στο κανάλι Champlain λειτουργούσε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο με εναλλακτήρες 40 Hz.
Στη νότια Καλιφόρνια αρχίζει να εμφανίζεται την ίδια χρονική περίοδο (τέλη της δεκαετίας 1890) σε ανεξάρτητα υδροηλεκτρικά εργοστάσια η συχνότητα των 50Hz. Για άλλη μια φορά η εταιρεία GE σχεδίασε εναλλακτήρες που λειτουργούσαν με αυτή τη νέα συχνότητα. Τώρα, όμως η αγορά είχε ανοίξει και αυτές οι νέες μηχανές άρχισαν να κατευθύνονται προς την Ευρώπη.

Το 1902 οι γερμανικοί κανονισμοί VDE προτείνουν δύο συχνότητες , τα 25 Hz και τα 50 Hz. Επειδή οι εταιρείες κατασκευής φτιάχνουν κυρίως συσκευές με 50 Ηz , το 1914 σταματούν να προτείνουν τα 25 Hz και θεωρούν ότι πλέον θα γίνεται αποκλειστική χρήση μόνο των 50 Hz. Εδώ υπάρχει μια παραφιλολογία που συντηρείται (μέχρι σήμερα) και θεωρεί ότι οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν τα 50 Hz για να μπορούν να χρησιμοποιούν το μέγεθος της συχνότητας στο μετρικό σύστημα. Γεγονός είναι πάντως ότι εξαιτίας του μονοπωλίου της Γερμανίας τα 50 Hz εξαπλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη , και κατ' επέκταση και την Ελλάδα.
Στην Αγγλία η κατάσταση ξεκαθάρισε μετά το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο χρησιμοποιώντας και αυτή με τη σειρά της τα 50 Ηz. Στα αξιοσημείωτα της ιστορίας είναι ότι το 1918 στο Λονδίνο υπήρχαν 10 διαφορετικές συχνότητες.

Σχόλιο συντάκτη : Δεν αναπτύξαμε πλήρως το θέμα αλλά πιστεύουμε να πήρατε μια γεύση για τον τρόπο που κάθε ήπειρος ή χώρα διαχειρίστηκε τους δύο προηγούμενους αιώνες το θέμα της συχνότητας.
Διαβάστε περισσότερα...

176. ΔΩΡΕΑΝ E-BOOK ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Στην ιστοσελίδα www.solacity.com σας δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ένα τεχνικό βιβλίο σε αγγλική έκδοση με τον τίτλο "Practical Guide to Electrical Grounding " που αφορά όλα τα συστήματα γειώσεων.
Εππλέον, έχει κεφάλαια στα οποία γίνεται εκτενή αναφορά στην αντικεραυνική προστασία και στα συστήματα γειώσεων σε επαγγελματικούς - βιομηχανι- κούς χώρους , υποσταθμούς και ηλεκτρονικά - τηλεπικοινωνικά συστήματα.
Αν και η έκδοση αυτή είναι από το 1999 εξακολουθεί να είναι επίκαιρη.

Σχόλιο συντάκτη : Tα σχέδια που το συνοδεύουν είναι επαγγελματικού επιπέδου.
Διαβάστε περισσότερα...

175. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ακολουθεί φωτογραφία (από ξένη ιστοσελίδα) που δείχνει μια άποψη για τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθούν οι ηλεκτρικές γραμμές φωτισμού που περνούν πίσω από τα εντοιχιζόμενα ντουλάπια που βρίσκονται στο κάτω μέρος σ' ένα χώρο κουζίνας:

Περιμένουμε τα σχόλια σας.
Διαβάστε περισσότερα...

174. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε παλιότερα άρθρα, στο πρωτόκολλο ελέγχου της νέας Υ.Δ.Ε (κατά ΕΛΟΤ HD 384) υπάρχει η μέτρηση "Συνέχεια αγωγών προστασίας & συνδέσεις κύριας και συμπληρωματι- κής σύνδεσης" που αφορά την Ε.Η.Ε.

Τι γίνεται όμως με τις φορητές συσκευές; Πρέπει ή όχι να ελέγχονται;

Κατά την άποψη του IEE (Institution of Electrical Engineers) πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι και στις φορητές συσκευές της εγκατάστασης, σε 4 στάδια :
οπτικός έλεγχος , έλεγχος συνέχειας αγωγού προστασίας, έλεγχος μόνωσης και τέλος ο λειτουργικός έλεγχος.

Ο έλεγχος ως προς τη συνέχεια του αγωγού προστασίας που διαθέτει στο καλώδιο της μια φορητή συσκευή αφορά και τη σωστή του ένωση με τα εκτεθειμένα μεταλλικά της μέρη. Η μέτρηση αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους :
α) με χρήση ρεύματος δοκιμής που δε θα είναι μικρότερο από 1,5 φορές το ρεύμα κανονικής λειτουργίας της αντίστοιχης ασφάλειας της πρίζας όπου θα τοποθετηθεί , όχι πάντως μεγαλύτερο από 25 Α και για χρονικό διάστημα ανάμεσα σε 5 με 20 δευτερόλεπτα (hard test).
β) με χρήση ρεύματος δοκιμής βραχυκύκλωσης από 20 έως 200 mA (soft test)

Ο έλεγχος πραγματοποιείται βάζοντας τον ένα ακροδέκτη του πολυοργάνου μέτρησης στον αγωγό προστασίας του φις και τον άλλο σε εκτεθειμένο μεταλλικό μέρος της συσκευής (που είναι ωστόσο γειωμένο).

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ. Στο συγκεκριμένο άρθρο φαίνεται πως ασφαλέστερη , για τις συσκευές, μέθοδος θεωρείται η δεύτερη (soft test).

Σχόλιο συντάκτη : Το παραπάνω άρθρο αφορά ελέγχους συσκευών που βρίσκονται σε διαδικασία service. Εμείς όμως θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου και από τον επιθεωρητή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ασφαλώς και δεν μπορεί ένας επιθεωρητής να ελέγξει όλες τις συσκευές της εγκατάστασης. Μπορεί ωστόσο, δειγματοληπτικά, και με βάση την εμπειρία του να εντοπίσει συσκευές που ίσως αντιμετωπίζουν πρόβλημα και να τις ελέγξει. Αυτό βέβαια θα δείξει και την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει το σύνολο της ελεγχόμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Διαβάστε περισσότερα...

173. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ : ΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ (ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ www.decobook.gr)

Αναπαράγουμε από την ιστοσελίδα www.decobook.gr ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο " Λαμπτήρες φωτισμού : Τι να επιλέξετε "
Γνωρίστε τους 4 πιο βασικούς τύπους λαμπτήρων και επιλέξτε τον καταλληλότερο για το χώρο σας.

Ο φωτισμός αποτελεί ένα από τα πιο βασικά "αρχιτεκτονικά" στοιχεία που άν και είναι αϋλο στοιχείο, επηρεάζει απόλυτα τη λειτουργικότητα και την αισθητική του χώρου. Για αυτό, εκτός από το στυλ του φωτιστικού θα πρέπει να συνυπολογίζονται και άλλες παράμετροι όπως ο λαμπτήρας φωτισμού.
Η επιλογή του κατάλληλότερου λαμπτήρα σε σχέση με τις ανάγκες του χώρου.

Ο κάθε χώρος, εξυπηρετεί συγκεκριμένες λειτουργίες και έχει τις δικές του ανάγκες για φωτισμό. Για παράδειγμα, ο χώρος του μπάνιου έχει ανάγκη απο διάχυτο φως και ως εκ τούτου οι λαμπτήρες φθορισμού ή αλογόνου αποτελούν μια καλή επιλογή. Αντίθετα, ο χώρος εργασίας ή ανάγνωσης, χρειάζεται εντοπισμένο φως και συνεπώς οι λαμπτήρες LED ενδεχόμενα να αποτελούν καλύτερη επιλογή. Αν και υπάρχουν πολλά είδη λαμπτήρων, τα 4 βασικότερα είναι:

α) Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως,
β) Οι λαμπτήρες αλογόνου,
γ) Οι λαμπτήρες φθορισμού
δ) Οι λαμπτήρες LED.


Λαμπτήρες πυρακτώσεως:
Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι οι γνωστοί, διάφανοι λαμπτήρες με το μεταλλικό νήμα στο κέντρο τους, που εφευρέθηκαν από τον Τόμας Έντισον και χρησιμοποιούνται εδώ και πολλές δεκαετίες. Ενώ είναι οικονομικοί στην αγορά τους, εντούτοις καταναλώνουν πολύ ενέργεια και για το λόγο αυτό, σε πολλές χώρες έχουν ήδη αποσυρθεί ή βρίσκονται σε στάδιο απόσυρσης και αντικατάστασης.
Σήμερα, αρκετές εταιρίες, συνεχίζουν να κατασκευάζουν αυτό το είδος των λαμπτήρων, με εξελιγμένη όμως τεχνολογία, έτσι ώστε να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από ότι παλαιότερα.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματά τους, είναι η χαμηλή τιμή αγοράς και το θερμό φώς που παράγουν και που δημιουργεί μια αίσθηση θαλπωρής στο χώρο.

Το υπόλοιπο κείμενο βρίσκεται εδώ.

Σχόλιο συντάκτη : Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει μια σειρά από πολύ αξιόλογα άρθρα για τις διάφορες εγκαταστάσεις του σπιτιού. Το άρθρο της ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι ιδιαίτερα προσεγμένο και συνοδεύεται από βίντεο κατασκευής.


Διαβάστε περισσότερα...

172. ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ N. ΓΕΩΡΓΙΑΚΟ)

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας στάλθηκε το παρακάτω άρθρο με τίτλο "Τα φώτα της κρίσης" γραμμένο από τον κ. Νίκο Γεωργιάκο:

Το τι σημαίνει κρίση είναι κάτι που δε χρειάζεται να ψάξεις σε λεξικό για να μάθεις. Το βιώνουμε συνεχώς προσπαθώντας να περισώσουμε τα ευχάριστα κομμάτια της καθημερινότητας μας. Η αισθητική ωστόσο αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πιο έξυπνη από το «τέρας».

Παρακάτω, θα δούμε λοιπόν κάποιες οικονομικές προτάσεις φωτισμού που δε στερούνται όμως καλαισθησίας.


1. Σύνθεση φωτιστικών :
Μία καλή λύση για το σαλόνι, αποτελούν οι συνθέσεις από 2, 3, ή 4 φωτιστικά - μονόφωτα χαμηλού κόστους. Από την ίδια παροχή ρεύματος δίνουμε ρεύμα σε διπλανές θέσεις και κρεμάμε σε διαφορετικά ύψη μικρά μονόφωτα. Αποτέλεσμα: Ένα όμορφο και οικονομικό πολύφωτο σε διαστάσεις που έχουμε ορίσει εμείς.

2. Φωτιστικό οροφής & τραπεζαρίας :
Επιλέξτε ένα λευκό φωτιστικό οροφής (ίδιο χρώμα με το ταβάνι) που να δέχεται 3 ή περισσότε- ρες λάμπες οικονομίας με μεγάλο ντουί (Ε27) για στο σαλόνι.Παράλληλα, δώστε προσοχή σε ένα φωτιστικό τραπεζαρίας που θα κρεμαστεί ακριβώς πάνω από το τραπέζι και σε ύψος περίπου 1,10 εκατοστά πάνω από αυτό.

3. Όχι απομιμήσεις. Ναι στοκ :
Για να ξεχωρίσετε , αποφύγετε λύσεις απομιμήσεων επώνυμων φωτιστικών ή και φτηνά φωτιστικά που πωλούνται σε αλυσίδες καταστημάτων. Εκτός του ότι όλοι θα γνωρίζουν το κόστος τους, θα υποβαθμίσουν και τα καλά στοιχεία της διακόσμησής σας.

Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε :
Τα φωτιστικά αν και μπαίνουν τελευταία στο χώρο μας, αποτελούν ένα από τα πιο βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι έμπειροι διακοσμητές!

Σχόλια συντάκτη :
1) Το συγκεκριμένο άρθρο θα επιθυμούσαμε να έχει ακόμα περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Στα θέματα φωτισμού υπάρχουν πολλές δυνατότητες επιμέρους ανάλυσης.
2) Ο συγκεκριμένος διακοσμητής - τεχνικός φωτισμού διατηρεί e-shop φωτιστικών σωμάτων: www.clickonlights.com
Διαβάστε περισσότερα...

171. ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Στα διπλανά σχήματα εμφανίζονται:
α) το διάγραμμα τάσης συναρτήσει του χρόνου και
β) το διάγραμμα ρεύματος έναυσης συναρτήσει του χρόνου

σε κύκλωμα λαμπτήρα φθορισμού με starter (εκκινητή) και ballast (στραγγαλιστικό πηνίο).

Τα διαγράμματα αυτά δείχνουν ότι αμέσως μετά το κλείσιμο της επαφής του αντίστοιχου διακόπτη φωτισμού (ουσιαστικά ακαριαία) εμφανίζεται τάση που υπερβαίνει τα 600 V προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ballast και ένα αντίστοιχο ρεύμα που ξεπερνά τα 300 Α.

Σχόλιο συντάκτη : Αν, σε καθημερινή βάση, τα φώτα αυτά ενεργοποιούνται πολλές φορές, ενδέχεται μακροπρόθεσμα να παρουσιαστεί θέμα με την επαφή του αντίστοιχου διακόπτη φωτισμού.
Διαβάστε περισσότερα...

170. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

update 17.20 μ.μ.: Προστέθηκε βίντεο
Παγκοσμίως υπάρχουν δύο τύποι ανεμογεννητριών : α) οριζόντιου άξονα και β) κατακόρυφου άξονα. Στην πράξη οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα αποτελούν το πιο συνηθισμένο τύπο.

Στο βίντεο που ακολουθεί (από youtube) περιγράφεται αναλυτικά το εσωτερικό μιας ανεμογεννήτριας:Στο βίντεο που ακολουθεί γίνεται επίδειξη μοντέλων ανεμογεννήτριας (οικιακές κατασκευές):


Διαβάστε περισσότερα...

169. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑ

Στη διπλανή φωτογραφία βλέπετε σχέδιο από αμερικάνικη κατοχυρωμένη πατέντα (του 2004) που χρησιμοποιείται σε περίπτωση που πρέπει να προσαρμόσουμε μια νέα γραμμή σε υφιστάμενη, κάνοντας χρήση ενός αντίστοιχου κουτιού διακλάδωσης και τις απαραίτητες ενώσεις.

Κατά τη δική μας γνώμη , η συγκεκριμένη πατέντα αποτελεί απλά μια λογική σειρά ενεργειών που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από τον καθένα χωρίς κάποια ιδιαίτερη σκέψη.


Για όσους ενδιαφέρονται, όλη η κατοχυρωμένη πατέντα βρίσκεται εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

168. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ

Στο διεθνές πρότυπο IEC 60269 περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ασφαλειών τήξης τα οποία κωδικοποιούνται (πάνω στο σώμα της ασφάλειας) με δύο γράμματα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Το γράμμα G αντικατέστησε το γράμμα L .

Σχόλια συντάκτη :1) O χαρακτηρισμός gG που βλέπουμε στις ασφάλειες του ηλεκ- τρικού πίνακα αντιστοιχεί σε πλήρη προστα- σία των γραμμών αυτών που είναι για γενική χρήση (συνηθισμένες οικιακές γραμμές).


2) Οι ασφάλειες τύπου αΜ χρησιμοποιούνται σε γραμμές κινητήρων.
Διαβάστε περισσότερα...

167. ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ WWF (www.energypress.gr)

Αναδημοσιεύουμε από το δημοσιογραφικό ενημερωτικό portal για την ενέργεια, www. energypress.gr το άρθρο με τίτλο : WWF: 90+1 τρόποι για να εξοικονομήσετε χρήματα

Ούτε έναν ούτε δύο, αλλά περισσότερους από 90 έξυπνους τρόπους για να εξοικονομήσετε χρήματα τόσο στο σπίτι σας όσο και στις καθημερινές σας μετακινήσεις με το αυτοκίνητο προτείνει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς μέσα από το νέο συνοπτικό «Οδηγό Εξοικονόμησης Ενέργειας: Όλα όσα μπορείτε να κάνετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήμα».
Σε καιρούς οικονομικής κρίσης η εξοικονόμηση ενέργειας αναδεικνύεται ως πρώτη προτεραιότητα. Όχι μόνο για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, αλλά κυρίως για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών κάθε νοικοκυριού. To WWF Ελλάς στο πλαίσιο της εκστρατείας Eco2nomy, η οποία υποστηρίζεται από τον όμιλο Eurobank EFG, δημιούργησε ένα συνοπτικό οδηγό με συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας που αφορούν τέσσερις βασικούς τομείς της καθημερινότητας: ρύθμιση θερμοκρασίας χώρων και νερού, φωτισμός, χρήση ηλεκτρικών συσκευών και μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Για καθέναν από αυτούς τους τομείς προτείνονται τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας μηδενικού κόστους, ενώ για όσες δράσεις απαιτείται επένδυση χρημάτων υπολογίζεται και ο χρόνος απόσβεσής τους.

Η εφαρμογή των όσων προτείνονται στον Οδηγό Εξοικονόμησης θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στα οικονομικά μεγέθη κάθε νοικοκυριού. Η Θάλεια Καραγεώργου, Οικονομολόγος από το Μαρούσι Αττικής, αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη για αυτό.

Το υπόλοιπο άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ
Ο οδηγός WWF βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της ιστοσελίδας στα Συνοδευτικά αρχεία.

Σχόλια συντάκτη :
1) Ο συγκεκριμένος οδηγός εστιάζει στην εξοικονόμηση χρημάτων δίνοντας πολλές χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι.
2) Στην ιστοσελίδα http://exoikonomisi.ypeka.gr/Portals/1/exikonomisi_app/exoikonomisi.htm μπορεί ο κθένας να κάνει εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού του με τη βοήθεια μιας πολύ ενδιαφέρουσας και απλής εφαρμογής.
Διαβάστε περισσότερα...

166. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΠΟ ΔΕΣΜΗΕ)

Το διπλανό γράφημα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Α.Ε.).

Τα στοιχεία του γραφήματος αντιστοιχούν τόσο στην πρόβλεψη του μέγιστου φορτίου της χώρας μας ανά ώρα , όσο και στη στατιστική απεικόνιση του πραγματικού φορτίου. Κάθε μια ώρα ανανεώνονται τα στοιχεία του γραφήματος (ως προς το πραγματικό φορτίο).
Διαβάστε περισσότερα...

165. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (www.katametritis.com)

Αναδημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο από την πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα www.katametritis.com:
Τον τελευταίο χρόνο έχουν συνδεθεί με το Δίκτυο της ΔΕΗ αρκετοί παραγωγοί ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε σπίτια.
Ως προς τον παλιό μετρητή του σπιτιού μας δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, ενώ για την καταγραφή των ενδείξεων (εισερχόμενης και εξερχόμενης) του Φ/Β σταθμού, τοποθετείται ένας ηλεκτρονικός μετρητής δίπλα στον παλιό μας μετρητή, από συνεργείο της ΔΕΗ.

Κατά την καταμέτρηση από τους υπαλλήλους - εργολάβους, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πλέον καταγράφουμε 3 ενδείξεις συγχρόνως σε έναν πελάτη, κι αν έχει και μειωμένο τιμολόγιο 4 ενδείξεις. Επειδή χρησιμοποιούνται διαφορετικού τύπου και εταιρείας μετρητές, δεν είναι εύκολη η ανάγνωση από τον πελάτη της οθόνης, για να μπορέσει να δει τις ενδείξεις που έχει καταγράψει ο μετρητής. Καλό είναι κατά την τοποθέτηση του μετρητή να απευθυνθεί στο συνεργείο ή ακόμη και κατά την καταμέτρηση, ώστε να του δείξουν σε ποιο κωδικό καταγράφεται η εισερχόμενη και σε ποιο η εξερχόμενη ενέργεια.
Τώρα κατά την καταγραφή των ενδείξεων από τον καταμετρητή όπως γράψαμε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πρέπει να γνωρίζει να "διαβάζει"σωστά τους ηλεκτρονικούς μετρητές και πολύ περισσότερο να αναγνωρίζει τους κωδικούς και που αναφέρονται αυτοί.

Έτσι λοιπόν στο Φ/Κ (φορητό καταχωρητή) όπου εισάγονται οι ενδείξεις από τον καταμετρητή, θα πρέπει να καταγραφούν οι εξής καταναλώσεις :
1. Η κατανάλωση της οικίας μας (ελέγχοντας Αριθμό Παροχής και Αριθμό Μετρητή)
2. Η εξερχόμενη ενέργεια (η ενέργεια που έχει παραχθεί από το Φ/Β) εδώ θέλει λίγο προσοχή, μάλλον πολύ προσοχή!Ο Αριθμός Παροχής είναι ο ίδιος,δεν αλλάζει, αλλά στο Φ/Κ θα πρέπει να περαστεί η εξερχόμενη ενέργεια - ένδειξη στην οθόνη όπου αναγράφεται ο πραγματικός Αριθμός Μετρητή του ηλεκτρονικού μετρητή και
3. Η εισερχόμενη ενέργεια (μικρή αναρροφούμενη ενέργεια από τον inverter τη νύχτα), στο Φ/Κ θα πρέπει να περαστεί στην οθόνη που αναγράφεται ο "εικονικός" Αριθμός Μετρητή, τοποθετώντας μπροστά του ένα W.

Όπως διαπιστώνεται κι εσείς υπάρχει μια διαδικασία καταγραφής των ενδείξεων η οποία χρειάζεται πολύ προσοχή. Κι όλα αυτά γιατί το σύστημα ΕΡΜΗΣ που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ είναι παλιό και δεν είχε σχεδιαστεί για να δεχθεί τέτοιου είδους πληροφορίες.Οι συνάδελφοι της Πληροφορικής κατάφεραν να βρουν έναν τρόπο εισαγωγής των ενδείξεων του Φ/Β και τιμολόγησής τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν γρήγορα στις αυξανόμενες και πιεστικές ανάγκες, αλλά........

Η καταμέτρηση γίνεται κάθε 4 μήνες, προσοχή λοιπόν στην ημερομηνία καταμέτρησης που αναγράφεται στο λογαριασμό μας, για να μπορέσει ο καταμετρητής να πάρει τις ενδείξεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλό είναι να απευθυνθείτε στο αντίστοιχο γραφείο ΔΕΗ της περιοχή σας. Σας παρακαλώ μόνο δείξτε λίγο κατανόηση γιατί πρόκειται για ένα νέο αντικείμενο της εργασίας μας, για το οποίο δυστυχώς δεν υπήρξε η κατάλληλη "υποστήριξη".

Σχόλιο συντάκτη : Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρουσιάζει μια σειρά άρθρων σχετικά με τους μετρητές της ΔΕΗ. Αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε.
Διαβάστε περισσότερα...

164. BINTEO ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

Στο προφίλ "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ" (Facebook) υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σειρά βίντεο σχετικά με το φωτισμό Led.

Σχόλιο συντάκτη : Δείτε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες στο χρονολόγιο του συγκεκρι- μένου προφίλ. Η μόνη μας ένσταση, αφορά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τεχνικές λε- πτομέρειες που να τις πλαισιώνουν ώστε κάποια πράγματα να γίνονται αντιληπτά ακόμα και από τους αδαείς.
Διαβάστε περισσότερα...