189. ΒΥΘΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (VOLTAGE DIP OR SAG)

Φίλος αναγνώστης του ιστολόγιου που είναι φοιτητής, μας ρωτά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη βύθιση τάσης και τη σχέση της με την πτώση τάσης.
Το ελληνικό δίκτυο χαμηλής τάσης, ως γνωστόν, είναι 230 /400 V με αποδεκτή απόκλιση (+ - 10%), βλέπε άρθρο 62 . Επομένως οποιαδήποτε μεταβολή από το 100% έως το 90% θεωρείται πτώση τάσης και μπορεί να υφίσταται σε μια εγκατάσταση (π.χ. για μονοφασική γραμμή, οποιαδήποτε τάση ανάμεσα στα 230 V και τα 207 V είναι αποδεκτή).

Η βύθιση τάσης είναι μια, μικρής χρονικής διάρκειας, απότομη πτώση της ενεργού τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης η οποία :
α) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΙΕΕΕ 1159 έχει μέγεθος βύθισης (δηλαδή κατώτατο όριο τάσης κατά τη διάρκεια του φαινομένου) έως το 10% της ενεργού τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης .
β) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ 50160 έχει μέγεθος βύθισης έως το 1% της ενεργού τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης.


Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του φαινομένου δεν πρέπει να ξεπερνά το το 1 λεπτό (συνήθως διαρκεί λιγότερο από 1 sec).

H διακοπή τροφοδοσίας, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα , επέρχεται κάτω από το μέγεθος βύθισης (10% ή 1% ανάλογα με το πρότυπο). Επομένως κατά τη διάρκεια του φαινομένου της βύθισης τάσης δεν διακόπτεται η τροφοδοσία.

Αιτίες του φαινομένου
1. Εκκίνηση κινητήρων ή απότομη αλλαγή φορτίου (απότομη πτώση , αργή ανάκαμψη , συμμετρική βύθιση).
2. Ενεργοποιήση μετασχηματιστών απότομη πτώση , αργή ανάκαμψη , ασύμμετρη βύθιση).
3. Βραχυκυκλώματα - σφάλματα στο δίκτυο από εξωγενείς παράγοντες όπως εκσκαφές , καταστρφή τμημάτων του δικτύου μεταφοράς από κεραυνούς ή πτώση δέντρων ή πουλιά κ.τ.λ.(απότομη πτώση , απότομη ανάκαμψη , συμμετρική ή ασύμμετρη βύθιση).

Ο οικιακός εξοπλισμός δεν επηρεάζεται αισθητά από τις βυθίσεις (τάσης) του δικτύου. Ωστόσο παρατηρείται το φαινόμενο να μειώνεται η φωτιστική απόδοση των λαμπτήρων πυράκτωσης (τρεμοπαίξιμο).

Βύθιση τάσης σε μια φάση


Βύθιση τάσης σε τρεις φάσεις
Eδώ το μέγεθος βύθισης καθορίζεται από την ελάχιστη ενεργό τιμή τάσης που θα εμφανιστεί στη μία από τις τρεις φάσεις κατά τη διάρκεια του φαινομένου.


Ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του κ. Μάριου Μοσχάκη Δρα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ του ΕΜΠ ,από την οποία αντλήθηκαν πληροφορίες :
ΒΥΘΙΣΗ ΤΑΣΗΣ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (fullscreen).

Σχόλιο συντάκτη : Αν στο σπίτι μας εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο της βύθισης τάσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε UPS για συσκευές που μπορεί να επηρεαστούν, όπως είναι οι Η/Υ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου