165. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (www.katametritis.com)

Αναδημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο από την πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα www.katametritis.com:
Τον τελευταίο χρόνο έχουν συνδεθεί με το Δίκτυο της ΔΕΗ αρκετοί παραγωγοί ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε σπίτια.
Ως προς τον παλιό μετρητή του σπιτιού μας δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, ενώ για την καταγραφή των ενδείξεων (εισερχόμενης και εξερχόμενης) του Φ/Β σταθμού, τοποθετείται ένας ηλεκτρονικός μετρητής δίπλα στον παλιό μας μετρητή, από συνεργείο της ΔΕΗ.

Κατά την καταμέτρηση από τους υπαλλήλους - εργολάβους, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πλέον καταγράφουμε 3 ενδείξεις συγχρόνως σε έναν πελάτη, κι αν έχει και μειωμένο τιμολόγιο 4 ενδείξεις. Επειδή χρησιμοποιούνται διαφορετικού τύπου και εταιρείας μετρητές, δεν είναι εύκολη η ανάγνωση από τον πελάτη της οθόνης, για να μπορέσει να δει τις ενδείξεις που έχει καταγράψει ο μετρητής. Καλό είναι κατά την τοποθέτηση του μετρητή να απευθυνθεί στο συνεργείο ή ακόμη και κατά την καταμέτρηση, ώστε να του δείξουν σε ποιο κωδικό καταγράφεται η εισερχόμενη και σε ποιο η εξερχόμενη ενέργεια.
Τώρα κατά την καταγραφή των ενδείξεων από τον καταμετρητή όπως γράψαμε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πρέπει να γνωρίζει να "διαβάζει"σωστά τους ηλεκτρονικούς μετρητές και πολύ περισσότερο να αναγνωρίζει τους κωδικούς και που αναφέρονται αυτοί.

Έτσι λοιπόν στο Φ/Κ (φορητό καταχωρητή) όπου εισάγονται οι ενδείξεις από τον καταμετρητή, θα πρέπει να καταγραφούν οι εξής καταναλώσεις :
1. Η κατανάλωση της οικίας μας (ελέγχοντας Αριθμό Παροχής και Αριθμό Μετρητή)
2. Η εξερχόμενη ενέργεια (η ενέργεια που έχει παραχθεί από το Φ/Β) εδώ θέλει λίγο προσοχή, μάλλον πολύ προσοχή!Ο Αριθμός Παροχής είναι ο ίδιος,δεν αλλάζει, αλλά στο Φ/Κ θα πρέπει να περαστεί η εξερχόμενη ενέργεια - ένδειξη στην οθόνη όπου αναγράφεται ο πραγματικός Αριθμός Μετρητή του ηλεκτρονικού μετρητή και
3. Η εισερχόμενη ενέργεια (μικρή αναρροφούμενη ενέργεια από τον inverter τη νύχτα), στο Φ/Κ θα πρέπει να περαστεί στην οθόνη που αναγράφεται ο "εικονικός" Αριθμός Μετρητή, τοποθετώντας μπροστά του ένα W.

Όπως διαπιστώνεται κι εσείς υπάρχει μια διαδικασία καταγραφής των ενδείξεων η οποία χρειάζεται πολύ προσοχή. Κι όλα αυτά γιατί το σύστημα ΕΡΜΗΣ που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ είναι παλιό και δεν είχε σχεδιαστεί για να δεχθεί τέτοιου είδους πληροφορίες.Οι συνάδελφοι της Πληροφορικής κατάφεραν να βρουν έναν τρόπο εισαγωγής των ενδείξεων του Φ/Β και τιμολόγησής τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν γρήγορα στις αυξανόμενες και πιεστικές ανάγκες, αλλά........

Η καταμέτρηση γίνεται κάθε 4 μήνες, προσοχή λοιπόν στην ημερομηνία καταμέτρησης που αναγράφεται στο λογαριασμό μας, για να μπορέσει ο καταμετρητής να πάρει τις ενδείξεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλό είναι να απευθυνθείτε στο αντίστοιχο γραφείο ΔΕΗ της περιοχή σας. Σας παρακαλώ μόνο δείξτε λίγο κατανόηση γιατί πρόκειται για ένα νέο αντικείμενο της εργασίας μας, για το οποίο δυστυχώς δεν υπήρξε η κατάλληλη "υποστήριξη".

Σχόλιο συντάκτη : Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρουσιάζει μια σειρά άρθρων σχετικά με τους μετρητές της ΔΕΗ. Αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου