168. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ

Στο διεθνές πρότυπο IEC 60269 περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ασφαλειών τήξης τα οποία κωδικοποιούνται (πάνω στο σώμα της ασφάλειας) με δύο γράμματα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Το γράμμα G αντικατέστησε το γράμμα L .

Σχόλια συντάκτη :1) O χαρακτηρισμός gG που βλέπουμε στις ασφάλειες του ηλεκ- τρικού πίνακα αντιστοιχεί σε πλήρη προστα- σία των γραμμών αυτών που είναι για γενική χρήση (συνηθισμένες οικιακές γραμμές).


2) Οι ασφάλειες τύπου αΜ χρησιμοποιούνται σε γραμμές κινητήρων.

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ χρήσιμο, δεν είχα την εξήγηση τον γραμμάτων.

Δημοσίευση σχολίου