235. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε (ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

Στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) υπάρχει έγγραφο με τον τίτλο: Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Υ.Δ.Ε και Θέματα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων . Στο έγγραφο αυτό γίνεται μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής γραφειοκρατικών θεμάτων για την σωστή συμπλήρωση - υποβολή των εντύπων της νέας Υ.Δ.Ε.
Πιο συγκεκριμένα :
Ερώτηση 1: Στην περίπτωση “Επέκτασης” ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου το παλαιό
τμήμα αυτής έχει κατασκευασθεί κατά ΚΕΗΕ και το νέο κατά ΕΛΟΤ HD 384,
υποβάλλονται δύο (2) ΥΔΕ;
Απάντηση: Υποβάλλεται μία (1) ΥΔΕ. Τονίζεται ότι, ο τύπος του Πρωτοκόλλου που
παραδίδεται καθώς και το εάν απαιτείται ένα ή περισσότερα Πρωτόκολλα, αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του αδειούχου εγκαταστάτη.

Ερώτηση 2: Όταν υποβάλλεται ΥΔΕ, είναι υποχρεωτική η υποβολή και των τεσσάρων
(4) εγγράφων που συνοδεύουν την ΥΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις;
Απάντηση: Η ΥΑ Φ.50/503/168/19.4.11 με την οποία καθορίζονται τα της ΥΔΕ, δεν
θεσπίζει καμία εξαίρεση. Κατά συνέπεια, σε όλες τις περιπτώσεις, υποχρεωτικώς
υποβάλλονται και τα εν λόγω έγγραφα.

Ερώτηση 3: Στις περιπτώσεις που η ΥΔΕ χρήζει θεωρήσεως από το οικείο
επαγγελματικό σωματείο του αδειούχου εγκαταστάτη, ποια θεωρείται ημερομηνία
εκδόσεως της ΥΔΕ, η ημερομηνία που αυτή υπεγράφη από τον αδειούχο εγκαταστάτη
ή η ημερομηνία θεωρήσεώς της από το σωματείο;
Απάντηση: Κατά πάγια τακτική, στις ως άνω περιπτώσεις, ημερομηνία εκδόσεως
θεωρείται η ημερομηνία θεωρήσεως της ΥΔΕ από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Ερώτηση 4: Για εγκαταστάσεις των οποίων η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί πριν το
1994, τι ισχύει με την νέα ΥΔΕ;
Απάντηση: Ότι ίσχυε μέχρι τώρα. Στην περίπτωση που είχε εκδοθεί ΥΔΕ, είχε
θεωρηθεί όπως προβλεπόταν από την αρμόδια ΔΟΥ και έχει πλέον παρέλθει το ένα
έτος από την ημερομηνία εκδόσεώς της, με συνέπεια την λήξη της ισχύος της, τότε,
υποβάλλεται νέα ΥΔΕ, αρχική ή επανελέγχου, και επισυνάπτεται η παλαιά ως
αποδεικτικό του ότι έχουν τακτοποιηθεί οι εκκρεμότητες με την Εφορία. Σε άλλη
περίπτωση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Ερώτηση 5: Εάν ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης διαπιστώσει ότι έχει γίνει επέμβαση από
άλλον σε ΕΗΕ, την κατατεθειμένη ΥΔΕ της οποίας έχει αυτός υπογράψει, μπορεί να
ζητήσει από την Μονάδα του Δικτύου την απόσυρση της εν λόγω ΥΔΕ;
Απάντηση: Όχι, κατά νόμον αρμόδια να αποφασίσει για το δέον γενέσθαι είναι η
οικεία Διοικητική Περιφέρεια της Πολιτείας, όπου και θα πρέπει να απευθυνθεί.

Ερώτηση 6: Είναι αποδεκτό, σε περίπτωση ηλεκτροδοτήσεως Εσωτερικής
Ηλεκτρικής Εγκαταστάσεως (ΕΗΕ) κτιρίου με θεμελιακή γείωση, η Μετρητική
Διάταξη να γειώνεται, εναλλακτικά με τις έως σήμερα ακολουθούμενες μεθόδους
γειώσεως, στη θεμελιακή γείωση του ακινήτου
;
Απάντηση: Ναι, επιτρέπεται και η λύση αυτή. Ρητά τονίζεται ότι, η επιλογή μεταξύ
των αποδεκτών τεχνικών λύσεων, είναι απολύτως προαιρετική και καθορίζεται από
τον ιδιοκτήτη/χρήστη της ΕΗΕ και τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αδειούχο
ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.
Σημειώνεται ότι, ο αγωγός γειώσεως μέσω του οποίου συνδέεται η Μετρητική
Διάταξη (Μετρητής) στη θεμελιακή γείωση του ακινήτου, δεν πρέπει να συγχέεται με
τον αγωγό προστασίας (PE) της γραμμής Γενικού Πίνακα Καταναλωτή – Μετρητή.

Το άρθρο σε μορφή pdf μπορείτε να το "κατεβάσετε" από εδώ.

Σχόλιο συντάκτη: Προσέξτε ιδιαίτερα την 6η ερώτηση.
Διαβάστε περισσότερα...

234. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΛΗΞΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ)

Αναπαράγουμε από την ιστοσελίδα της Ημερησίας μέρος από το πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο: Η κρίση έπληξε την αγορά ηλεκτρολογικών υλικών
Η αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων ακολουθεί έντονα πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση κλαδικής μελέτης η οποία κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Η αγορά ηλεκτρολογικού υλικού είναι στενά συνδεδεμένη με την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 25% την τριετία 2008-2010. Στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού υπερτερούν οι εισαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ ο παραγωγικός τομέας έχει συρρικνωθεί.

Το μέγεθος αγοράς (σε αξία) κατέγραψε πτώση 13,2% το 2011/10. Η εν λόγω μελέτη εξετάζει τον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται κυρίως στον οικιακό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα εξετάζει τους πίνακες διανομής, τους πριζοδιακόπτες, τις αυτόματες ασφάλειες, τους ραγοδιακόπτες, τις ενδεικτικές λυχνίες, τους διακόπτες διαρροής και τους χρονοδιακόπτες και εξετάζει τη δομή, την πορεία και τις προοπτικές του.

Το ανησυχητικό στοιχείο που παρατίθεται στο τέλος του άρθρου είναι το εξής : Οι διακόπτες διαρροής παρουσίασαν μείωση της κατανάλωσης κατά 10,3% το 2011. Μήπως τελικά ήρθε η ώρα που πρέπει να αφυπνιστεί ο κλάδος μας ώστε να επισημάνει με σαφή τρόπο, προς κάθε κατεύθυνση, την υποχρεωτική χρήση του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ σε όλες τις Ε.Η.Ε;

Όλο το άρθρο βρίσκεται εδώ .
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EHE-GREECE.BLOGSPOT.GR

Αγαπητοί μας φίλοι δε σας έχουμε ξεχάσει. Ανηλειμμένες υποχρεώσεις του Αυγούστου σε συνδυασμό με τις ολιγοήμερες διακοπές κάποιων από την ομάδα, μας έχουν οδηγήσει, εδώ και λίγες μέρες, σε περιορισμένη ανάρτηση νέων άρθρων. Η αλήθεια είναι ότι η υπερπροσπάθεια της άνοιξης (συν η δουλειά) δημιούργησε κάποια σημάδια κόπωσης σε μερικούς από μας.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σύντομα θα δείτε νέα μας κείμενα. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο το chat να ξεκινήσει στις 9 Σεπτεμβρίου 2012 (αντί για τις 2/9 που έχουμε προαναγγείλει).
Σας ευχαριστούμε για τα πολλά και καλά σας σχόλια και μηνύματα. Επίσης ευχαριστούμε μια παρέα ηλεκτρολόγων που σε κάποιο νησί, μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για το ιστολόγιο μας χωρίς να γνωρίζει ότι στην παρέα βρισκόταν ένα μέλος της ομάδας μας.
Καλή συνέχεια και ... καλά (υπόλοιπα) μπάνια.
Η διαχειριστική ομάδα
Διαβάστε περισσότερα...

233. ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ BAVELEC.GR)

Στην ιστοσελίδα www.bavelec.gr υπάρχει εξειδικευμένο άρθρο με τίτλο " Εγκατά- σταση προκαλωδιωμένης σωλήνας σε τοίχο" :
1) Σκάβουμε την θέση των κουτιών της εγκατάστασης και τα κάθετα τμήματα των τούβλων για πρίζες και διακόπτες .
2) Σκάβουμε τη λάσπη που βρίσκεται ενδιάμεσα στα τούβλα για τα οριζόντια περάσματα ( μόνο αυτή ) υπολογίζοντας πόσες σωλήνες θέλουμε να εγκαταστήσουμε ( εναλλακτικά σκάβουμε ένα τούβλο και ένα αφήνουμε ) .
3) Τοποθετούμε τα κουτιά διακλάδωσης - κατά προτίμηση τετράγωνα - και διακόπτη με λάσπη.
4) Την επόμενη ημέρα περνάμε την προκαλωδιωμένη σωλήνα από τις οπές των τούβλων (ορι- ζόντια εγκατάσταση ) και τις γραμμές των πριζών. Με συμβατική σωλήνα η σωλήνα με σύρμα εγκαθιστούμε τις γραμμές διακοπτών.
5) Τα κομματάκια των σωλήνων που περισσεύουν χρησιμοποιούνται σαν σφήνες για την κάθετη εγκατάσταση .
6) Μετά το σοβάτισμα καλωδιώνουμε τους διακόπτες και κάνουμε διακλαδώσεις .

Το υπόλοιπο άρθρο βρίσκεται εδώ .
Ακολουθεί κατατοπιστικό βίντεο :Σχόλιο συντάκτη:
Η σωστή έκφραση είναι ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ.
Διαβάστε περισσότερα...

232. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (SCHNEIDER)

Ο διπλανός πίνακας βρίσκεται στον οδηγό Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (2010) της εταιρείας Schneider. Δείχνει για όλες τις περιπτώσεις κυκλωμάτων και για όλα τα δίκτυα την επιτρεπτή προστασία - διακοπή του ουδέτερου . Σύμφωνα με την εισαγωγή, ο πίνακας αυτός όπως και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στηρίζονται σε διεθνή πρότυπα.
Απαραίτητες διευκρινήσεις:
1)  Όπου εμφανίζεται το (Α) στον πίνακα σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος είναι αποδεκτός για τα συστήματα TT ή TN-S εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο RCD στην αρχή του κυκλώματος ή λίγο πριν από αυτό και εφόσον δεν εμφανίζεται τεχνητός ουδέτερος μετά από αυτό.
2) Όπου εμφανίζεται το (Β) στον πίνακα σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η προστασία του ουδέτερου από υπερένταση εφόσον :
i) ο ουδέτερος προστατεύεται ήδη από βραχυκύκλωμα (μέσω κατάλληλης συσκευής)
ii)το κύκλωμα προστατεύεται από RCD η ευαισθησία του οποίου δεν ξεπερνά το 15% του υπολογιζόμενου αποδεκτού ρεύματος του ουδέτερου.

Ακολουθεί o oδηγός (από Scribd)- σελ.225 βρίσκεται ο συγκεκριμένος πίνακας:

Electrical Installation Guide - 2010

Σχόλιο συντάκτη : Οι παραπάνω παρατηρήσεις αποδόθηκαν, από την ομάδα μας, στα ελληνικά από το αγγλικό πρωτότυπο.
Διαβάστε περισσότερα...

231. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ POSEH.GR)

Στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΕΗ υπάρχει άρθρο που αφορά τα σωματεία της (συνολικά 73) αλλά και όλο τον ηλεκτρολογικό κλάδο με θέμα: «Κατηγορίες Χώρων Επανελέγχων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» : Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε με έγγραφο στις 9/7/2012 προς όλες τις υπηρεσίες της ενημέρωσε σχετικά με τις κατηγορίες χώρων που περιγράφονται στην Υ.Δ.Ε και βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο επόμενος επανέλεγχος της Ε.Η.Ε.
Συγκεκριμένα η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε αναφέρει στο έγγραφό της τα παρακάτω:

1. Αναφερόμενοι στο πεδίο «Κατηγορία Χώρου» του εγγράφου της περίληψης (σ.σ. έγγραφο προγενέστερο προς τις υπηρεσίες της), σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως σας έχουμε γνωρίσει με το α΄ σχετικό (σ.σ. έγγραφο προγενέστερο προς τις υπηρεσίες της), συμπληρώνεται με μία από τις πέντε κατηγορίες που καθορίζονται στην ΥΑ Φ.7.5/1816/ (ΦΕΚ Β΄ 470 Β/2004), από τον κατά νόμο αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, ο οποίος και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάταξη της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) στην προσήκουσα κατηγορία.
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της ΥΑ Φ. 7.5/1816/ (ΦΕΚ Β΄ 470 Β/2004) καθορίζονται οι μέγιστοι χρόνοι επανελέγχου των ΕΗΕ, ανάλογα με το είδος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο ακριβής χρόνος επανελέγχου της ΕΗΕ, που μπορεί να είναι μικρότερος του ως άνω μεγίστου, καθορίζεται από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά την κρίση του. Επομένως, το πεδίο «Επόμενος Επανέλεγχος» της ΥΔΕ, επίσης συμπληρώνεται με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, άμα τη λήψει της παρούσης, καταργούνται οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 11.4 του Κεφαλαίου III της Οδηγίας Διανομής Νο 6 πίνακες I, II, III, IV, δεδομένου ότι, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη η κατάταξη των ΕΗΕ στις καθοριζόμενες με την ως άνω ΥΑ κατηγορίες καθώς και ο προσδιορισμός του χρόνου επανελέγχου αυτών.»

Το υπόλοιπο, πολύ χρήσιμο, άρθρο βρίσκεται εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...