188. ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ELECTROLOGY.MYSCH.GR)

Στο πολλά υποσχόμενο εκπαιδευτικό ιστολόγιο electrology.mysch.gr βρήκαμε ένα πρακτικό άρθρο του Γρ. Τσίκλου, MEng, MSc Μηχανολόγου/Ενεργειακού Μηχανικού της εταιρείας www.enistec.com με τίτλο :


Ο ρόλος της κλίσης και του προσανατολισμού στις απώλειες των φωτοβολταϊκών

Είναι γνωστό ότι για την γεωγραφική περιοχή της Αθήνας τα φωτοβολταϊκά πάνελ αποδίδουν το μέγιστο δυνατό σε ετήσια βάση όταν αυτά έχουν κλίση ~30 μοίρες και νότιο προσανατολισμό (αζιμούθιο 0 μοίρες). Η κλίση των 30 μοιρών αναφέρεται στην κλίση μίας μόνο επιφάνειας και δεν λαμβάνει υπόψη τις αλληλοσκιάσεις μεταξύ παράλληλων σειρών δομοστοιχείων ή άλλων κοντινών/μακρινών σκιάσεων.

Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε υπολογίσει την απώλεια ακτινοβολίας για διάφορες κλίσεις και προσανατολισμούς ως ποσοστό της μέγιστης εφικτής για την περιοχή της Αθήνας. Ο υπολογι- σμός λαμβάνει υπόψη την διάχυτη ακτινοβολία καθώς και τις απώλειες λόγω αντανακλάσεων. Για το συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κλίση πλησίον των 30 μοίρες και αζιμούθιο 0 μοίρες.

Το υπόλοιπο άρθρο εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου