1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια βίου Μάθησης (ΕΚεΠις)– www.ekepis.gr , στην ενότητα Δράσεις –Υπηρεσίες και στην υποενότητα Επαγγελματικά Περιγράμματα εμφανίζεται ο Κατάλογος των Πιστοποιημένων Επαγ- γελματικών Περιγραμμάτων.Tο αρχείο που ακολουθεί (μορφής PDF) και βρίσκεται μέσα στον κατάλογο αυτό αφορά το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές της νέας ειδικότητας , οι απαραίτητες γνώσεις , οι δεξιότητες και οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ο συγκεκριμένος τεχνικός , οι προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των προτεινόμενων προσόντων και οι ενδεικτικοί τρόποι καθώς και η μεθοδολογία των απαιτούμενων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων .

Πιο συγκεκριμένα, στην εισαγωγή του περιγράμματος που βρίσκεται στην αρχή του αρχείου (μέχρι τη σελίδα 10) αναφέρεται ότι ως επιθεωρητές μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες , οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί Τ.Ε καθώς και οι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί των οποίων οι άδειες θα ενισχυθούν με πιστοποιημένα σεμινάρια ΣΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ. Στις σελίδες 3- 8 αναλύονται λεπτομερειακά οι επιμέρους έλεγχοι και οι δοκιμές που απαιτούνται στη νέα Υ.Δ.Ε οι οποίες παρουσιάζονται ως κύριες επαγγελματικές λειτουργίες (ΚΕΛ) , επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες (ΕΕΛ) και επαγγελματικές εργασίες (ΕΕ) της νέας αυτής ειδικότητας.

Ως ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης προτείνονται οι προφορικές εξετάσεις, η συνέντευξη, η παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας, η αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων.

Από τη σελίδα 23 και ως το τέλος του εγγράφου αναλύονται διεξοδικά όλα τα παραπάνω:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το αρχείο σε fullscren προβολή(πλήρη οθόνη).

Σχόλια συντάκτη :
1) Η νέα ειδικότητα του επιθεωρητή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν είναι προς το παρόν νομοθετικά κατοχυρωμένη (Νοέμβριος 2011).
2) Η άριστη γνώση των Κ.Ε.Η.Ε , του κεφαλαίου 6 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 (έλεγχοι, δοκιμές)καθώς και ο σωστός χειρισμός των πολυόργανων μέτρησης αποτελούν βασικό προσόν για τον Επιθεωρητή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
Διαβάστε περισσότερα...