125. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Από την πόλη της Χαλκίδας μας έχουν έρθει οι διπλανές φωτογραφίες με την επισήμανση ότι αφορούν κολώνες δημοτικού φωτισμού σε κεντρικά σημεία (πάρκα , πλατείες) της πόλης.

Τα σχόλια περιττεύουν
.

Σχόλιο συντάκτη : Ελπίζουμε μόνο να τις δουν κάποιοι αρμόδιοι φορείς και να επιληφθούν άμεσα του θέματος πριν θρηνήσουμε θύματα.
Διαβάστε περισσότερα...

124. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

Φίλος μας έστειλε φωτογραφία (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τον πίνακα του σπιτιού του ρωτώντας μας πόσα λάθη υπάρχουν.
Εμείς του απαντήσαμε αλλά θα θέλαμε και τη δική σας γνώμη στα σχόλια.
Διαβάστε περισσότερα...

123. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 στο τμήμα του οπτικού ελέγχου εμφανίζεται η επιλογή "1.8 Δυνατότητα αναγνώρισης κυκλωμάτων". Συνάδερφος μας ρώτησε τι πρέπει να κάνουμε σ' αυτή την περίπτωση.

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 στο τμήμα 514 "Αναγνώριση" υπάρχουν όλες οι λεπτο- μέρειες που αφορούν τη συγκεκριμένη απαίτηση του πρωτοκόλλου. Πιο συγκεκρι- μένα στην παράγραφο 514.1 με τίτλο "Γενικά" αναγράφονται τα εξής :
Στις συσκευές, στις οποίες χρειάζεται να γίνεται οιαδήποτε επέµβαση (όπως χει- ρισµός ή ρύθµιση), πρέπει να επισηµαίνεται ο προορισµός τους µε

πινακίδες ή άλλα κατάλληλα µέσα, εκτός αν αυτός είναι φανερός και αποκλείεται οποιαδήποτε σύγχυση. Αν η λειτουργία των διακοπτών ή άλλων συσκευών δεν είναι ορατή στον χειριστή και από αυτό το λόγο θα µπορούσε να προκύψει κίνδυνος, πρέπει να υπάρχει, σε θέση ορατή από το χειριστή, ένα ενδεικτικό όργανο, σύµφωνο µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60073 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60447, σε όσες περιπτώσεις τα Πρότυπα αυτά έχουν εφαρµογή.
514.2 Γραµµές Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να εγκαθίστανται ή να επισηµαίνονται κατά τρόπο που θα επιτρέπει την εύκολη αναγνώρισή τους κατά τους ελέγχους, τις δοκιµές, τις επισκευές ή τις τροποποιήσεις της εγκατάστασης. Ειδικότερα, η διαδροµή των υπόγειων γραµµών πρέπει να αποτυπώνεται σε ένα σχέδιο κατά τρόπο που να είναι δυνατός ο εντοπισµός τους χωρίς να υπάρχει η ανάγκη δοκιµαστικών εκσκαφών.

514.4 Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να εγκαθίστανται και να επισηµαίνονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των κυκλωµάτων που προστατεύονται απ’ αυτές.

Από τα παραπάνω λοιπόν, προκύπτει η ανάγκη να τοποθετούμε ετικέτες σήμανσης στο μπροστινό μέρος κάθε ραγουλικού που να δηλώνουν συνοπτικά (αλλά ξεκάθαρα) τη χρήση του (π.χ. Γενικός Διακόπτης , Γενι- κή ασφάλεια , Γραμμή πριζών υπνοδωματί- ου). Αυτό αφορά τους διακόπτες ,τις ασφά- λειες τήξεως , τους μικροαυτόματους των γραμμών ακόμα και τα ενδεικτικά λαμπάκια . Επιπλέον στον πίνακα οι μπάρες ουδέτερου και προστασίας πρέπει να καλύπτουν με ξεχωριστή βίδα κάθε γραμμή ώστε να είναι εύκολη η αποσύνδεση στους επιμέρους ελέγχους και δοκιμές (π.χ. αντίσταση μόνωσης γραμμής ).

Σε επαγγελματικούς χώρους το θέμα της σήμανσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ακόμα και για το χειρισμό των συσκευών (ή τη χρήση τους) ειδικά όταν από τον κατασκευαστή δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη (ή έχει ξεθωριάσει από τη χρήση).

Συρμάτωσεις προβληματικές μέσα στον πίνακα, όπως φαίνονται και στη φωτογραφία του άρθρου 71 επηρεάζουν τη δυνατότητα αναγνώρισης των κυκλωμάτων. Τέλος, εννοείται ότι θα πρέπει να δηλώνονται τα κυκλώματα SELV - PELV λόγω της ιδιαιτερότητας της χρήσης τους στην εγκατάσταση (άρθρο 83).

Σχόλια συντάκτη : Οι περισσότερες εταιρείες πλέον στα ραγουλικά τους προσθέτουν τη δυνατότητα ετικέτας στο μπροστινό τους μέρος. Αν αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέπει να κολλήσουμε αυτοκόλλητες ετικέτες. Επίσης η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να δώσει πολλές λύσεις . Δείτε εδώ πως αντιμετωπίζουν το θέμα της σήμανσης, εταιρείες στην Αγγλία.

Διαβάστε περισσότερα...

122. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η διπλανή φωτογραφία είναι από τον εξωτερικό χώρο ταβέρνας . Οι αγωγοί που βλέπετε αφορούν το φωτισμό , την ηχητική εγκατάσταση και την τροφοδοσία ψυγείων για τους καλοκαιρινούς μήνες.
Εσείς πόσα λάθη βλέπετε; Διαβάστε περισσότερα...

121. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ... ΧΕΙΡΟΤΕΡΑΤο συγκεκριμένο βίντεο δε χρειάζεται σχολιασμό. Δείτε το και θα καταλάβετε.
Πριν το δοκιμάσετε πάντως και σεις, δείτε το παρακάτω βίντεο:


Διαβάστε περισσότερα...

120. ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας PALS υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την άεργο ισχύ και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Το συγκεκριμένο άρθρο , αν και συνοπτικό , είναι αρκετά περιεκτικό και καταλήγει ν' αναφέρεται στη βελτίωση συνφ και στους τύπους (τρόπους θα λέγαμε εμείς) αντιστάθμισης.
Αξίζει να το διαβάσετε.
Δίνει "ερεθίσματα" για να ψάξετε το θέμα καλύτερα.
Διαβάστε περισσότερα...

119. ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ)

Στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρονται οι έλεγχοι,δοκιμές πολικότητας (2.1).

Στο πρότυπο ΕΟΤ HD 384 , στην παράγραφο 612.7 αναγράφονται τα εξής :
Έλεγχος της πολικότητας
Στην περίπτωση που οι σχετικοί κανόνες απαγορεύουν τη χρήση µονοπολικών διατάξεων διακοπής ή αποµόνωσης στον ουδέτερο αγωγό, πρέπει να εκτελείται µια µέτρηση πολικότητας ώστε να εξακριβωθεί ότι τέτοιες διατάξεις έχουν συνδεθεί µόνο στους αγωγούς φάσεων.


Η παραπάνω διαπίστωση αφορά :
1) τις ασφάλειες , τους διακόπτες , τους διακόπτες ισχύος που βρίσκονται στον ηλεκτρικό πίνακα οι οποίοι θα πρέπει να "κόβουν" μόνο φάση/φάσεις. Έμμεσα και για τους διπολικούς διακόπτες σε κουζίνα - θερμοσίφωνα θα πρέπει να ελέγξουμε αν έχει τηρηθεί η πολικότητα φάσης - ουδέτερου σύμφωνα με τη σήμανση πάνω στο εξάρτημα. Ειδικότερα στους ασφαλειοδιακόπτες τύπου (L-N) έχει ιδιαίτερη σημασία η πολικότητα λογω της θερμικής και ηλεκτρομαγνητικής προστασίας που πρέπει να υπάρχει στην αντίστοιχη επαφή όπου συνδέεται η φάση.
2) τις πρίζες , όπου θα πρέπει να εξακριβώνεται ότι στις υποδοχές (για τα φις) βρίσκονται οι πόλοι (φάση - ουδέτερος) και όχι ο αγωγός προστασίας. Εννοείται ότι αν η πρίζα δεν υποδεικνύει (με σήμανση) την ακριβή υποδοχή όπου θα συνδεθεί η φάση ακολουθούμε το γενικό πρακτικό κανόνα να είναι για όλες τις πρίζες της εγκατάστασης αυτή στην ίδια υποδοχή (π.χ. αριστερά η φάση , δεξιά ο ουδέτερος)
3) τα κυκλώματα φωτισμού όπου η φάση πρέπει να πηγαίνει στον αντίστοιχο διακόπτη απ' όπου ελέγχεται, και ο ουδέτερος απευθείας στο φωτιστικό σώμα.

Μέθοδοι δοκιμής

Α) Δοκιμαστικό τάσης με δύο ακροδέκτες ελέγχου: Χρησιμοποιείται όταν η εγκατάσταση βρίσκεται υπό τάση (ΤΝ δίκτυο). Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ φάσης - ουδέτερου ή φάσης - με αγωγό προστασίας πρέπει το δοκιμαστικό να δείχνει ένδειξη τάσης (φωτεινή συνήθως). Μεταξύ ουδέτερου και αγωγού προστασίας δεν πρέπει να δείχνει ένδειξη τάσης.
Στις πρίζες υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η δοκιμή πολικότητας με τη βοήθεια δοκιμαστι- κής λάμπας (πολύ μικρής ισχύος για να μην "ρίξει" το RCD του πίνακα) η οποία δεν ανάβει όταν συνδεθεί ανάμεσα στην υπο- δοχή ουδέτερου και το λαμάκι προστασίας.

Στα κυκλώματα φωτισμού η δοκιμή γίνεται στην κλέμα σύνδεσης (ροζέτα οροφής) έχοντας το αντίστοιχο διακόπτη σε θέση λειτουργίας του φωτιστικού.


Β) Χρησιμοποιώντας το πολυόργανο μέτρησης με μέθοδο (αντίστοιχη) με τη συνέχεια αγωγών προστασίας . Πραγματοποιείται χωρίς τάση στην εγκατάσταση. Εξυπηρετεί σε κυκλώματα φωτισμού γιατί γεφυρώνουμε προσωρινά (στον πίνακα) τον αγωγό φάσης με τον αγωγό προστασίας .
Στη συνέχεια επιλέγουμε στο πολυόργανο μέτρησης την μέτρηση Low Ωμ που είναι για τη συνέχεια των αγωγών προστασίας βάζοντας τους ακροδέκτες ελέγχου στην κλέμα του φωτιστικού ανάμεσα σε αγωγό φάσης και αγωγό προστασίας. Ανοιγοκλείνουμε τον αντίστοιχο διακόπτη φωτισμού. Κάθε φορά που ο διακόπτης είναι σε θέση ON το πολυόργανο πρέπει να δεί- χνει πολύ μικρή ένδειξη τιμής αντίστασης ενώ στη θέση ΟFF θα δείχνει πολύ μεγάλη.

Αλλιώς (αν η τιμή παραμένει σταθερή σε όλες τις θέσεις του διακόπτη φωτισμού) είναι συνδεμένος στον ουδέτερο.

Παρατήρηση : Οι μετρήσεις της πολικότητας μπορούν άνετα να πραγματοποιηθούν με ψηφιακό πολύμετρο (ως βολτόμετρο & ωμόμετρο αντίστοιχα).

Σχόλιο συντάκτη : Τα περισσότερα πολυόργανα μέτρησης εμφανίζουν απευθείας στην οθόνη τους την πολικότητα όταν πραγματοποιούν έλεγχο τάσης.
Διαβάστε περισσότερα...

118. ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΜΚΟ υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο "Λανθασμένες αντιλήψεις στην αντιμετώπιση των κρουστικών υπερτάσεων", όπου γίνεται αναφορά στη χρήση των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων (αντικεραυνικά πίνακα) σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

Στην ιστοσελίδα της Legrand υπάρχει ένα αναλυτικό αρχείο (σε μορφή pdf) σχετικό με την προστασία από τις επιδράσεις του κεραυνού στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνει πολλά λεπτομερειακά γραφήματα τόσο για την άμεση όσο και την έμμεση επαφή του κεραυνού με διάφορους τύπους κτιρίων.
Διαβάστε περισσότερα...

117. ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ IEC 60364

Tο διπλανό διάγραμμα είναι από το διεθνές πρότυπο IEC 60364 και δείχνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος αγωγού του εξεταζόμενου κυκλώματος με βάση τη διατομή και το μέγιστο ρεύμα γραμμής ώστε να μην εμφανιστεί (στο κύκλωμα) πτώση τάσης μεγαλύτερη από 4% (κοίτα το άρθρο 62).Το συγκεκριμένο διάγραμμα αντιστοιχεί σε τριφασικό σύστημα Ε.Ρ. 400 V , με 55 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία περιβάλλοντος και χαλκινούς αγωγούς μονωμένους με PVC.

Για το αντίστοιχο μονοφασικό κύκλωμα το μήκος που προκύπτει από το διάγραμμα πρέπει να διαιρεθεί με το 2 , ενώ για αλουμινένιους αγωγούς να διαιρεθεί με το 1,6.
Διαβάστε περισσότερα...

116. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗN 17Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ I.E.E

Στη 17η έκδοση των κανονισμών του θεσμοθετημένου βρεττανικού οργάνου των Ηλεκτρολόγων μηχανικών Ι.Ε.Ε ( Institution of Electrical Engineers) που από το 2006 και μετά εμφανίζεται διεθνώς με την επωνυμία I.E.T ( Institution of Engineering and Technology) υπάρχουν δύο σχήματα που δείχνουν τον τρόπο μέτρησης της αντίστασης μόνωσης σε μια εγκατάσταση :

1) Μέτρηση αντίστασης μόνωσης μεταξύ ενεργών πόλων και γείωσης: Συνδέοντας προσωρινά φάση/φάσεις με τον ουδέτερο πραγματοποιείται μέτρηση μεταξύ αυτής της σύνδεσης και του αγωγού προστασίας.2) Μέτρηση αντίστασης μόνωσης μεταξύ ενεργών πόλων : Πραγματοποιούνται επιμέρους μετρήσεις τόσο μεταξύ κάθε φάσης με τον ουδέτερο όσο και μεταξύ δύο φάσεων (όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί).

Σχόλιο συντάκτη : Για τον αντίστοιχο τρόπο μέτρησης (της αντίστασης μόνωσης) στην ελληνική πραγματικότητα έχει γίνει εκτενή αναφορά στο άρθρο 48.
Διαβάστε περισσότερα...

115. ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Ο εκπαιδευτικός κ. Α. Χαλικόπουλος μας έστειλε το παρακάτω βίντεο ως πρόγευση (όπως μας ανέφερε στο μήνυμά του) από το εκπαιδευτικό ηλεκτρολογικό ιστολόγιο που ετοιμάζει με τη βοήθεια των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας και σύντομα θα θέσει σε λειτουργία στο διαδίκτυο. Το βίντεο έχει θέμα: " ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ"


Η συγκεκριμένη άσκηση δείχνει πως μπορούμε να ελέγχουμε τα φώτα σ' ένα εξωτερικό χώρο (π.χ. πιλότη , κήπος , αυλή) με δύο ανεξάρτητους τρόπους, είτε με ένα απλό διακόπτη φωτισμού είτε μέσω ανιχνευτή κίνησης (φωτοκύτταρο).

Σχόλιο συντάκτη : Το έχουμε ξαναγράψει και σε προηγούμενα άρθρα μας ότι τέτοιες προσπάθειες τις επικροτούμε και θα θέλαμε να δούμε ακόμα περισσότερες.

Διαβάστε περισσότερα...

114. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΠ

Στην ιστοσελίδα www.metallodomi.gr
υπάρχει ένας ενημερωτικός οδηγός για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα συστήμα- τα αντικεραυνικής προστασίας. Περιλαμβάνει πίνακες υλικών με σήμανση, γραφήματα καθώς και τα αντίστοιχα πρότυ- πα στα οποία μπορεί να ανατρέξει κάποιος.

Επιπλέον υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για την κύρια και τις συμπληρωματικές ισοδυ- ναμικές συνδέσεις.
Διαβάστε περισσότερα...

113. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Στην ιστοσελίδα www.ultimatehandyman.co.uk μπορείτε να βρείτε πολλές λεπτομέρειες για τον τρόπο που κατασκευάζονται οι ισοδυναμικές συνδέσεις σε μια εγκατάσταση στην Αγγλία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ενημέρωση των χρηστών της εγκατάστασης με τη βοήθεια μικρής ταμπέλας που αναγράφει μήνυμα ότι πρόκειται για "ΑΣΦΑΛΗΣ ΗΛΕΚ- ΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΜΗΝ ΤΗ ΒΓΑΖΕΤΕ " και τοποθετείται στο κολλάρο γείωσης.
Διαβάστε περισσότερα...

112. ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Συνάδερφος μας ρώτησε πως κατοχυρώ- νεται ότι μαζί με το βασικό έντυπο της νέας Υ.Δ.Ε θα επισυναφθούν και τα υπόλοιπα σωστά έγγραφα , δηλαδή η αντίστοιχη έκθεση παράδοσης , το/τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ελέγχου καθώς και τα σχέδια της συγκεκριμένης εγκατάστασης και δεν θα αλλαχτούν στη συνέχεια με άλλα ή αλλοιωμένα έγγραφα. Η απορία έγκειται στο γεγονός ότι θεώρηση από το σωματείο εμφανίζεται να μπαίνει μόνο στο κάτω αριστερά μέρος του βασικού εντύ- που της νέας Υ.Δ.Ε.

Επειδή το ψάξαμε, είδαμε ότι όντως υφίσταται το συγκεκριμένο ζήτημα και ουσιαστικά κανείς δεν αποκλείει να επισυναφθούν μετά τη θεώρηση διαφορετικά έγγραφα. Ειδικά στα έγγραφα των πρωτοκόλλων ελέγχου το ζήτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία.
Δυστυχώς, επίσημος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του θέματος δεν υπάρχει ακόμη. Αν θεωρήσουμε ότι άμεσα θα υπάρξει (έτσι τουλάχιστον ακούγεται) ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των νέων Υ.Δ.Ε. στα σωματεία, τότε δεν θα υφίσταται τέτοιο ζήτημα αφού με μια απλή σύγκριση των εγγράφων θα μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει αν υφίσταται απάτη ή όχι.
Γιατί η συγκεκριμένη πράξη μόνο ως απάτη μπορεί να εκληφθεί.

Σχόλιο συντάκτη : Στην ιστοσελίδα του, ο κ.Σαρρής προτείνει όλα τα τα επισυναπτόμενα έγγραφα να θεωρούνται επίσης από το σωματείο ( Ερώτηση 1.13). Και αυτή η άποψη είναι σωστή.
Διαβάστε περισσότερα...

111. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ

Οι διπλανές φωτογραφίες μας ήρθαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βρίσκονται σε παραλιακή πόλη της Στερεάς Ελλάδας που είναι πρωτεύουσα νομού και με αρκετά δραστήριους συνδέσμους ηλεκτρολόγων. Οι συγκεκριμένοι ηλεκτρικοί πίνακες καταστήματων εστίασης - cafe, βρίσκονται σε πεζόδρομο και χρησιμο- ποιούνται για την τροφοδοσία ψυγείων και για κυκλώματα εξωτερικού φωτισμού.

Σχόλιο συντάκτη : Σε περίπτωση ελέγχου σε ποια σημεία του οπτικού ελέγχου στο αντίστοιχο πρωτοκόλλο (κατά τη γνώμη σας) πρέπει να τσεκαριστεί το κουτάκι με τη λέξη ΟΧΙ για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις;Διαβάστε περισσότερα...

110. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η ηλεκτρική κουβέρτα υφίσταται ως ηλεκτρική συσκευή αρκετές δεκαετίες. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για ιατρικούς σκοπούς αλλά σύντομα εμφανίστηκε ως οικιακή συσκευή (κυρίως για ηλικιωμένους). Η εξέλιξη της έχει οδηγήσει σήμερα σε αρκετά ασφαλείς εμπορικές μορφές της. Ωστόσο δεν παύει να αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες ηλεκτρικής πυρκαγιάς.


Στο εξωτερικό δίνονται βασικές οδηγίες προφύλαξης (από ηλεκτρικό ατύχημα) για κατόχους και νέους αγοραστές ηλεκτρικής κουβέρτας όπως :
1) Ηλεκτρικές κουβέρτες από δεύτερο χέρι συνήθως δεν είναι ελεγμένες γι' αυτό και θα πρέπει να αποφεύγεται η αγορά τους.
2) Ηλεκτρικές κουβέρτες με συσκευασία που δείχνει ότι βρίσκονται πολύ καιρό στα ράφια καταστημάτων πρέπει να αποφεύγεται η αγορά τους.
3) Ηλεκτρικές κουβέρτες που βρίσκονται στο σπίτι πάνω από δεκαετία πρέπει να αντικαθίστανται με νέες.
4) Θερμοφόρες και ηλεκτρικές κουβέρτες δε μπορούν να συνυπάρξουν.
5) Όταν υπάρχουν σκισίματα , γδαρσίματα ή εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη σε σημεία της ηλεκτρικής κουβέρτας, αυτή πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα.
6) Ποτέ δεν ενεργοποιούμε την ηλεκτρική κουβέρτα εφόσον υπάρχει ξαπλωμένος άνθρωπος στο κρεβάτι.
7) Αν εμφανίσει υγρασίες σε κάποια σημεία (ειδικά μετά από πλύσιμο) δεν την χρησιμοποιούμε μέχρι να στεγνώσει και αυτό πρέπει να γίνει σε άλλο χώρο.
8) Μια ηλεκτρική κουβέρτα δε χρησιμοποιείται ποτέ διπλωμένη αλλά σε πλήρη ανάπτυξη.
9) Μυρωδιά καμμένου , φθορά καλωδίου , μαυρίλα στα σημεία σύνδεσης δηλώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα της κουβέρτας και πρέπει ν' αντικατασταθει άμεσα.
Δεν επιτρέπονται επιδιορθώσεις ή επεμβάσεις στο ηλεκτρικό κύκλωμα.


Σχόλιο συντάκτη: Δειγματοληπτικές έρευνες σε καινούριες ηλεκτρικές κουβέρτες που βρίσκονταν στα ράφια μαγαζιών στην Αγγλία έδειξαν ότι ένα ποσοστό 60% περίπου ήταν ακατάλληλο για χρήση και αποσύρθηκε από την αγορά.
Διαβάστε περισσότερα...

109. ΓΙΑΤΙ ΠΕΦΤΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΤΑΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ Η ΛΑΜΠΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ;

Φίλος αναγνώστης μας ρώτησε γιατί στο σπίτι του έχει συμβεί να "πέσει" η ασφάλεια της γραμμής την ώρα που καίγεται η λάμπα; Μας τόνισε ότι αυτό το φαινόμενο έχει παρουσιαστεί τρεις φορές (όχι στην ίδια γραμμή). Απλά εμφανίστηκε στην ίδια αγορασμένη παρτίδα λαμπτήρων και μετά από αρκετές ώρες λειτουργίας (γύρω στις 900 κατά μέσο όρο) για κάθε λάμπα. Κανένα άλλο φαινόμενο δεν εμφανίστηκε καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.


Διαχειριστική ομάδα ehe-greece.blogspot.com:
Το φαινόμενο αυτό δεν είναι πολύ συνηθισμένο αλλά δεν είναι και σπάνιο. Υπάρχουν αναφορές σε πολλές χώρες και μάλιστα για λάμπες διαφόρων εταιρειών. Οι μικροαυτόματοι (αυτόματες ασφάλειες) του πίνακα έχουν δύο τρόπους ενεργοποίησης του μηχανισμού τους. Ο ένας είναι με το θερμικό στοιχείο (διμεταλλική επαφή) που λειτουργεί σε περίπτωση υπερέντασης και o άλλος με το ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο (πηνίο ή ακαριαίο στοιχείο) που επεμβαίνει σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.

Την ώρα που καίγεται το νήμα της λάμπας υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί ηλεκτρικό τόξο που θα διαπεράσει όλα τα σπασμένα κομμάτια . Ακαριαία αναπτύσσεται ένα ρεύμα αρκετά μεγάλο στο εσωτερικό της λάμπας το οποίο αρχίζει μετά από λίγο γίνεται ασταθές και λειώνει το νήμα που έχει απομείνει δίνοντας μια έντονη μπλε λάμψη. Η αιτία αυτού του ρεύματος βρίσκεται στον πρόσκαιρο ιονισμό του αερίου που υπάρχει μέσα στο γυάλινο κώδωνα από τον κατασκευαστή (αέριο κρυπτό κ.τ.λ.). Ο ιονισμός ουσιαστικά δημιουργεί συνθήκες βραχυκυκλώματος στο εσωτερικό της λάμπας που τις αντιλαμβάνεται το πηνίο της αυτόματης ασφάλειας και "ρίχνει" το πλήκτρο.

Κατά πάσα πιθανότητα για το συγκεκριμένο ερώτημα και εφόσον πρόκειται για την ίδια παρτίδα λαμπτήρων ενδέχεται να υπάρχει κατασκευαστικά μεγαλύτερη ποσότητα αερίου στους συγκεκριμένους λαμπτήρες (άρα πιο έντονος ο ιονισμός). Χαριτολογώντας θα λέγαμε ότι οι λάμπες αυτές "τσέκαραν" την ευαισθησία των αυτόματων ασφαλειών του πίνακα της Ε.Η.Ε σε συνθήκες βραχυκυκλώματος.

Σχόλιο συντάκτη : Οι λαμπτήρες πυράκτωσης , ως γνωστόν βρίσκονται σε διαδικασία κατάργησης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το θέμα αναρτήθηκε γιατί για λίγα χρόνια ακόμα οι λάμπες πυράκτωσης θα υφίστανται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Διαβάστε περισσότερα...

108. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 είναι γεμάτο με παραπομπές σε αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, πολλά από τα οποία έχουν αρχίσει να τροποποιούνται-βελτιώνονται σε νεότερες εκδόσεις.
Υπάρχουν ακόμα και πρότυπα τα οποία έχουν αντικατασταθεί πλήρως ή έχουν ενσωματωθεί σε καινούρια (με άλλη ονομασία).


Μια ιστοσελίδα που μπορεί να σας βοηθήσει για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι αυτή εδώ .
Διαβάστε περισσότερα...

107. ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ;

Μας ρωτάτε αν το πλυντήριο ρούχων θεωρείται σταθερή ηλεκτρική συσκευή (γιατί έτσι εμφανίζεται στην αντίστοιχη γραμμή στο έντυπο της έκθεσης εγκατάστασης της Υ.Δ.Ε.)
Το ίδιο ισχύει και για το πλυντήριο πιάτων;

To πλυντήριο ρούχων αποτελεί συσκευή που τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση (με πρίζα) μέσα στην Ε.Η.Ε και αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί από την αντίστοιχη ηλεκτρολογική μελέτη . Είτε τοποθετηθεί ως εντοιχισμένο είτε ως ελεύθερη συσκευή θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή γραμμή γι'αυτό στον πίνακα της Ε.Η.Ε.

Οι αντίστοιχες διατάξεις ελέγχου και προστασίας στον πίνακα του πίνακα και η διατομή της γραμμής θα υπολογιστούν με βάση την ισχύ που γράφει στο ταμπελάκι του.

Αν δεν έχει αγοραστεί το πλυντήριο μέχρι την αναγραφή των στοιχείων της έκθεσης εγκατάστασης μπορούμε να λάβουμε μια μέση τιμή ισχύος (π.χ. 2800 W, βλέπε ΔΕΗ) βάσει της οποίας θα υπολογίσουμε τη διατομή της γραμμής και τις αντίστοιχες διατάξεις ελέγχου και προστασίας στον πίνακα.

Όσον αφορά το πλυντήριο πιάτων αν είναι εντοιχισμένο (συνήθης πρακτική για μεγάλης ισχύος συσκευές) θα πρέπει (κατά τη γνώμη μας) να έχουμε προβλέψει ξεχωριστή γραμμή από την ηλεκτρολογική μελέτη.
Αλλιώς, συνδέεται (συνήθως) σε γραμμή πριζών που ασφαλίζεται με Β16 Α μικροαυτόματο στον πίνακα. Αυτό όμως δεν είναι δεσμευτικό αφού βασικό κριτήριο για την σωστή επιλογή της γραμμής είναι η αναγραφόμενη ισχύς στο ταμπελάκι του

Σχόλιο συντάκτη : Επομένως το πλυντήριο αναγράφεται στην έκθεση παράδοσης σε όλες τις περιπτώσεις. Το πλυντήριο πιάτων (κατά τη γνώμη μας) γράφεται εφόσον έχει προβλεφθεί γραμμή για τη χρήση του από την ηλεκτρολογική μελέτη. Αλλιώς όχι.
Διαβάστε περισσότερα...

106. ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε


Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λάβαμε το παρακάτω μήνυμα :
Διάβασα το άρθρο σας με αριθμό 25 που αναφέρεται στην εγκατεστημένη ισχύ και την έκθεση παράδοσης της εγκατάστασης και θέλω να σας ρωτήσω αν στο υπνοδωμάτιο που έχουμε πρίζα δίπλα στο κρεβάτι μας και την χρησιμοποιούμε μόνο για πορτατίφ αυτή γιατί να την συνυπο- λογίσουμε στο βασικό έντυπο στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των συσκευών και όχι του φωτισμού; Γιατί γράφετε Α+Β στη θέση των συσκευών; Το ρωτάω αυτό γιατί σε κάποιο σεμινάριο ειπώθηκε και αυτή η άποψη και δεν είναι και πολύ λάθος νομίζω. Ευχαριστώ Αντρέας

Απάντηση από διαχειριστική ομάδα ehe-greece.blogspot.com :

Αγαπητέ Αντρέα με το ίδιο σκεπτικό που αναφέρετε, κάθε πρίζα στην Ε.Η.Ε μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτό το σκοπό . Για παράδειγμα τα φωτιστικά δαπέδου είναι μια πολύ συνηθισμένη περίπτωση που συναντάμε σε σαλόνια. Θα τα συμπεριλάβουμε στη δήλωση ως φωτιστικά; Δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εγκατεστημένη ισχύ. Είναι φορητές συσκευές.

Επίσης δεν υπάρχει κάτι που να δεσμεύει τον πελάτη την ίδια πρίζα που έχει στο υπνοδωμάτιο του για να ελέγχει το πορτατίφ (τοπικό φωτιστικό) να μη τη χρησιμοποιεί για να τροφοδοτεί και κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή όπως για παράδειγμα το φορτιστή για το λάπτοπ ή το κινητό του , την ηλεκτρική κουβέρτα , το ηλεκτρικό ρολόι - ξυπνητήρι κ.τ.λ. με τη βοήθεια ταυ - πολύμπριζου.

Τέλος, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη μελλοντική χρήση κάθε χώρου της Ε.Η.Ε (εκτός από το μπάνιο γι' αυτό και υπάρχουν ειδικές διατάξεις για το χώρο αυτό στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384) ή τη διάταξη των επίπλων. Αυτό είναι θέμα του πελάτη και όχι δικό μας.

Σχόλιο συντάκτη : Δεν επικροτούμε σε καμία περίπτωση τη χρήση ταυ ή πολύμπριζου σε μια πρίζα. Προτείνουμε να υπάρχουν περισσότερες από μια πρίζες στο υπνοδωμάτιο για να καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη και τις τωρινές και (όσο είναι δυνατό) τις μελλοντικές.
Διαβάστε περισσότερα...

105. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στην ιστοσελίδα www.cres.gr βρήκαμε ένα ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο:
"Ενεργειακή σήμανση συσκευών" το οποίο δίνει αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που εμφανίζονται πάνω στις ετικέτες σήμανσης τις οποίες συναντάμε πλέον σε όλες τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Υπάρχουν δύο αντίστοιχα παραδείγματα ετικετών για ψυγείο και πλυντήριο αντίστοιχα που αναλύονται.


Στη συνέχεια δίνονται επιπλέον χρηστικές πληροφορίες για τη σχέση κιλοβατώρας και χρήσης ηλεκτρικής συσκευής ενώ στο τέλος του άρθρου γίνεται μια σύντομη αναφορά στο σήμα ποιότητας "Εnergy Star".
Διαβάστε περισσότερα...

104. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Στην ιστοσελίδα www. blogthea.gr υπάρχει ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο για την "Ηλεκτροπληξία" που περιλαμβάνει σκίτσα, animation και οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να δώσετε στο θύμα ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που βρεθείτε μπροστά σε τέτοιο περιστατικό . Επιπλέον δίνει και τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας - μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται σε μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων.

Στην ιστοσελίδα www.teetdk.tee.gr υπάρχει ένα αρχείο pdf που μπορείτε να "κατεβάσε- τε" και να δείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με τον "Ηλεκτρικό κίνδυνο". Ιδιαίτερη αξία έχουν οι πρώτοι πίνακες που δείχνουν τις επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα με βάση το χρόνο έκθεσης και το μέγεθος του ρεύματος.

Σχόλιο συντάκτη :
Ο καλύτερος τρόπος για να σώσεις ένα θύμα ηλεκτροπληξίας είναι να κρατήσεις οπωσδήποτε εσύ (που είσαι καλά) ακέραια την ψυχραιμία σου. Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις που σώθηκαν ενήλικα θύματα ηλεκτροπληξίας από ανήλικα παιδιά ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ακόμα και αν δεν γνωρίζεις βασικές αρχές ανάνηψης μπορεί (με τη βοήθεια του ένστικτου επιβίωσης) να καταφέρεις θαύματα. Εννοείται ότι γράφοντας αυτό δεν επικροτούμε την έλλειψη εκπαίδευσης σε αντίστοιχα θέματα. Κάθε άλλο. Θεωρούμε όμως ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις είναι βασικός παράγοντας για να λειτουργήσει το μυαλό και να δώσει λύσεις.
Διαβάστε περισσότερα...

103. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Ε.Η.Ε ;

Όπως βλέπετε στο διπλανό σχήμα στις μόνιμες εγκαταστάσεις , τόσο για μονωμένους αγωγούς όσο και για γυμνούς αγωγούς και σε συγκεκριμένες χρήσεις κυκλωμάτων εμφανίζονται 2 επιλογές αγώγιμου υλικού , ο χαλκός και το αλουμίνιο.

Στη δεκαετία του 60 και μέχρι το 1972 χρησιμοποιήθηκε για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (κυρίως Β. Αμερική και Καναδά) κατά κόρο το κράμα αλουμίνίου σειράς 1350 ως αγωγός Ε.Η.Ε. Το κράμα αυτό είχε χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στις γραμμές μεταφοράς ενέργειας για τουλάχιστον 100 χρόνια , αν και ο βασικός λόγος χρήσης του ήταν κυρίως οικονομικός. Συγκριτικά με το χαλκό, παρουσίαζε μικρότερη τιμή και σε συνδυασμό με την καλή αγωγιμότητα και την ευκολία εγκατάστασης φάνταζε ως ιδανική λύση. Το μόνο αδύνατο γνωστό σημείο του τότε, ήταν ότι για να περάσει η ίδια ποσότητα ρεύματος απαιτούσε μεγαλύτερη διατομή από τον αντίστοιχο χάλκινο αγωγό.
Σύντομα όμως αποδείχτηκε ότι το αλουμίνιο ως υλικό ήταν ακατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως αγωγός Ε.Η.Ε. και σ' αυτό συνηγόρησε ότι θεωρήθηκε υπεύθυνο για μια σειρά οικιακών πυρκαγιών στις παραπάνω χώρες.

Επιπλέον είχαν παρατηρηθεί περίεργες ηλεκτρικές συμπεριφορές στις Ε.Η.Ε. που δεν μπορούσαν να αιτιολογηθούν διαφορετικά όπως :
1) αναβοσβήσιμο των λαμπτήρων χωρίς να φταίει η λάμπα , το ντούι ή αλλη εξωτερική αιτία
2) οι διακόπτες φωτισμού (ακόμα και τα διακοσμητικά πλαίσια) εμφάνιζονταν ιδαίτερα ζεστοί ακόμα και όταν ήταν απενεργοποιημένα τα φώτα .
3) μυρωδιά ή κάπνα γύρω από ηλεκτρικές συσκευές χωρίς να υφίσταται λόγος υπερφόρτισης
4) ανεξήγητες ενεργοποιήσεις διακοπτών και ασφαλειών πίνακα χωρίς προφανή λόγο και χωρίς περαιτέρω συνέχεια του φαινομένου.


Έτσι από το 1972 και μετά εμφανίστηκε το νέο κράμα σειράς ΑΑ-8000 το οποίο ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται πλέον ως αγωγός Ε.Η.Ε.

Το αλουμίνιο δυστυχώς έχει το ελάττωμα να επηρεάζεται ιδιαίτερα από την θερμοκρασία περιβάλλοντος . Σε υψηλές θερμοκρασίες διαστέλλεται ενώ σε χαμηλές συστέλλεται , τόσο κατά το μήκος όσο και κατά τη διάμετρο. Αν οι συστολές - διαστολές αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο , μπορούν να χαλαρώσουν τις συνδέσεις με αποτέλεσμα οι αγωγοί αυτοί να αποσυνδεθούν από διακόπτες , πρίζες , ντουί. Επιπλέον το αλουμίνιο σε επαφή με τον αέρα οξειδώνεται δημιουργώντας επιπρόσθετη θερμότητα στο εσωτερικό του που μπορεί να αποτελέσει αιτία ηλεκτρικής πυρκαγιάς.

Μια εύλογη απορία που δημιουργείται είναι γιατί να εμφανίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384:
Το πρότυπο αυτό , ως γνωστόν , είναι αντίστοιχη μετάφραση από το αντίστοιχο διεθνές και σίγουρα βρίσκει εφαρμογή στις χώρες που εξακολουθούν να υπάρχουν οικιακές συρματώσεις από αλουμίνιο.

Επιπλέον δε , έχουμε την πληροφόρηση-φήμη από παλιούς συναδέρφους ότι χρησιμοποιήθηκαν αλουμινένιες καλωδιώσεις σε κάποιες περιοχές των Αθηνών κατά τα τέλη της δεκαετίας του '60. Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας θα μπορούσατε να μας το σχολιάσετε.
Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι πλέον δεν πρέπει να υφίσταται οικιακή εγκατάσταση στην Ελλάδα που να είναι συρματωμένη με αλουμινένιους αγωγούς.

Σχόλια συντάκτη :
1) Αμερικάνικες εταιρικές ιστοσελίδες παροτρύνουν σήμερα τους χρήστες οικιακών εγκαταστάσεων με καλωδίωση από αλουμίνιο να την αντικαταστήσουν με αντίστοιχη καλωδίωση από χαλκό παρουσιάζοντας τους όλα τα πλεονεκτήματα του χαλκού (που εμείς ήδη γνωρίζουμε).
2) Η ελάχιστη διατομή του αλουμινένιου αγωγού για κυκλώματα φωτισμού είναι 16 καρέ . Αυτό το στοιχείο από μόνο του καθιστά απαγορευτική τη χρήση του για συνηθισμένες Ε.Η.Ε.
Διαβάστε περισσότερα...

102. ΠΡΙΖΕΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΑΡΙΝΕΣ)

Φίλος αναγνώστης αναρωτήθηκε αν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 περιλαμβάνει και τις πρίζες που βρίσκονται εκτεθειμένες στους μόλους των σκαφών.
Εμείς βρήκαμε ότι στην παράγραφο 709.5 "Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού" και πιο συγκεκριμένα στην υποπαραγραφο 709.53 "Όργανα προστασίας και ελέγχου" αναγράφονται τα παρακάτω:

709.530.1 Οι ρευµατοδότες για την τροφοδότηση των σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι τοποθετηµένοι µέσα σε κατάλληλα περιβλήµατα και να βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τις θέσεις των σκαφών που πρόκειται να τροφοδοτηθούν.
Σηµείωση : Οι ρευµατοδότες για την τροφοδότηση των σκαφών αναψυχής µπορούν να είναι
τοποθετηµένοι είτε στους πίνακες διανοµής που περιλαµβάνουν και τα όργανα προστασίας και ελέγχου, είτε χωριστά από αυτούς.
709.530.2 Τα περιβλήµατα των πινάκων διανοµής και των ρευµατοδοτών πρέπει να εξασφαλίζουν ένα βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP 44. Επίσης τα περιβλήµατα πρέπει να αντέχουν στη διάβρωση και να παρέχουν µηχανική προστασία.

Σηµείωση : Αν εφαρµόζονται οι χαρακτηρισµοί εξωτερικών επιδράσεων AD 5 (πίδακες νερού) ή AD 6 (κύματα) , o βαθµός προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον IPX5 ή IPX6.

709.530.3
Από κάθε ρευµατοδότη πρέπει να τροφοδοτείται ένα µόνο σκάφος αναψυχής.
Οι ρευµατοδότες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60309-2.
Οι ρευµατοδότες για την τροφοδότηση σκαφών αναψυχής πρέπει να έχουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά :

Για µονοφασική τροφοδότηση :
- Ονοµαστική τάση: 200-250V
- Ονοµαστικό ρεύµα: 16A ή 32Α
- Θέση οδηγού τοποθέτησης:6h
- Αριθµός πόλων: 2 συν επαφή αγωγού προστασίας
- Βαθµός προστασίας: IP 44 κατ’ ελάχιστο

Για τριφασική τροφοδότηση µε ουδέτερο :
- Ονοµαστική τάση: 346-415V
- Ονοµαστικό ρεύµα: 32A ή 63A
- Θέση οδηγού τοποθέτησης : 6 h
- Αριθµός πόλων: 4 συν επαφή αγωγού προστασίας
- Βαθµός προστασίας: IP 44 κατ’ ελάχιστο

Για τριφασική τροφοδότηση χωρίς ουδέτερο :
- Ονοµαστική τάση : 200-250V
- Ονοµαστικό ρεύµα: 32Α
- Θέση οδηγού τοποθέτησης : 9 h
- Αριθµός πόλων: 3 συν επαφή αγωγού προστασίας
- Βαθµός προστασίας: IP 44 κατ’ ελάχιστο

Σηµείωση : Οι θέσεις του οδηγού τοποθέτησης ορίζονται σύµφωνα µε τις θέσεις ωροδείκτη :

6 h κατακόρυφα προς τα κάτω
9 h oριζόντια προς τα αριστερά

709.530.4 Σε ένα περίβληµα µπορούν να τοποθετηθούν το πολύ 6 (έξι) ρευµατοδότες τροφοδότησης σκαφών αναψυχής.

Σχόλιο συντάκτη : Δείτε εδώ ένα άρθρο από το κ. Μάνο Κουμιώτη για τη "Διάβρωση και την ηλεκτρόλυση" στα μικρά σκάφη αναψυχής όταν τροφοδοτούνται από τη μαρίνα και τον τρόπο με τον οποίο λύνεται αυτό το πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα...

101. ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Επειδή μας ρωτάτε πολλές λεπτομέρειες για τον τεχνητό φωτισμό , ειδικά μετά την ανάρτηση του 100στου τεχνικού μας άρθρου , σας δίνουμε συνοπτικά κάποια ενδιαφέροντα άρθρα που βρήκαμε στο διαδίκτυο σχετικά με το θέμα :

1) Στην ιστοσελίδα cres.gr βρήκαμε ένα σχετικά αναλυτικό κείμενο που αφορά όλους τους λαμπτήρες εμπορίου και έχει τίτλο "Λαμπτήρες" .

Δίνει όλους τους τύπους λαμπτήρων του εμπορίου με μια μικρή περιγραφή όπου ο συντάκτης κρίνει απαραίτητο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους λαμπτήρες Ηg χαμηλής πίεσης (ή αλλιώς φθορισμού) αλλά και στους άλλους τύπους λαμπτήρων εκκένωσης. Στο τέλος δίνονται οι ορισμοί του Δείκτη χρωματικής απόδοσης , της θερμοκρασίας χρώματος και της φωτεινής απόδοσης λαμπτήρων.

2) Στην ιστοσελίδα www.flashlight.gr βρήκαμε κείμενο της Μαρίας Γεωργιάδου με τίτλο : "Φωτισμός και χρώματα" . Το συγκεκριμένο άρθρο αναλύει την σημασία που έχει η θερμοκρασία χρώματος ενός λαμπτήρα και την καταλληλότερη εφαρμογή του σε κάθε χώρο δίνοντας απλά παραδείγ- ματα κατανόησης της επιρροής της θερμοκρασίας χρώματος στη συναισθη- ματική κατάσταση του ανθρώπου συγκρί- νοντας το φωτισμό ανάμεσα σ'ένα fast-food και σ'ένα εστιατόριο πολυτελείας.

3) Στην ιστοσελίδα www.cmykmag.gr υπάρχει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο με αρκετά επιστημονικά στοιχεία και αναφορές σε πρότυπα. Έχει τίτλο "Σωστός Φωτισμός & Γραφικές Τέχνες" και αναλύει το ρόλο που διαδραματίζει η σωστή επιλογή φωτιστικών σωμάτων σε επαγγελματικούς χώρους γραφικών τεχνών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα διαφορετικά επίπεδα φωτισμού για τις διάφορες συνθήκες θέασης τα οποία αναλύει και με αντίστοιχο σχέδιο.

4) Στην ιστοσελίδα www.lucarte.gr μπορείτε να διαβάσετε μια 14σέλιδη παρουσίαση των κεντρικών χαρακτηριστικών του φωτός καθώς και τις αρχές που διέπουν τον τεχνητό φωτισμό.

5) Μια πρόταση για το φωτισμό στο παιδικό δωμάτιο μπορείτε να δείτε εδώ. Το συγκεκριμένο άρθρο κάνει λόγο για 3 είδη φωτισμού στο συγκεκριμένο χώρο

6) Για το τέλος σας αφήσαμε τη διπλωματική εργασία του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΚΟΔΕΛΛΑ από το ΕΜΠ με τίτλο "ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ" . Να διευκρινίσουμε ότι παρόλο το εξειδικευμένο θέμα της, ένα μεγάλο τμήμα της συγκεκριμένης διπλω- ματικής αναφέρεται στα βασικά φωτοτεχνικά μεγέθη και τους φωτομετρικούς νόμους.

Σχόλιο συντάκτη : Μια σύντομη αλλά περιεκτική παρουσίαση για τον τεχνητό φωτισμό μπορείτε να βρείτε και εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

4 ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - 100 ΑΡΘΡΑ - 26.000 ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σήμερα (12/03/2012) κλείνουμε 4 μήνες συνεχούς λειτουργίας στο ιστολόγιο μας. Σίγουρα όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε τη δημιουργία του δεν υπολογίζαμε ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα γράφαμε τόσα πολλά εξειδικευμένα άρθρα ούτε θα αποκτούσαμε τόσους πολλούς αναγνώστες σε καθημερινή βάση (450 - 500 προβολές). Τα κυριότερα όμως για μας είναι τα παρακάτω:

Αποκτήσαμε σταθερούς σχολιαστές που μας υποχρεώνουν να αναβαθμίζουμε συνεχώς το επίπεδο του ιστολόγιου αλλά και να διορθώνουμε τα λάθη μας (βλέπε άρθρο 92).Ένας από αυτούς είναι ο κ. Γ. Σαρρής ο οποίος μας τιμά σταθερά με την παρουσία του και προλαβαίνει λάθη μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον κ. Α. Σαλευρή που μας έστειλε τo άρθρο 48 το οποίο είναι τέταρτο στις συνολικές προβολές των άρθρων μας καθώς και για την άψογη επικοινωνία μας.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε στον εκπαιδευτικό κ. Α. Χαλικόπουλο που μας έστειλε δύο σειρές βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν στα άρθρα 36 (τρίτο στις συνολικές προβολές των άρθρων) και 52.
Επίσης να ευχαριστήσουμε το εκπαιδευτικό ιστολόγιο http://blogs.sch.gr/stekarapa/ που φιλοξενεί κατά καιρούς άρθρα μας.

Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς που ανώνυμα ή επώνυμα μας εκφράζετε τη συμπαράστασή σας στη ομολογουμένως δύσκολη (από πολλές πλευρές) προσπάθεια μας.

Επόμενος στόχος τα 200 τεχνικά άρθρα.

Μετά τιμής η διαχειριστική ομάδα ehe-greece.blogspot.com

Σχόλιο συντάκτη :
Η παραπάνω φωτογραφία είναι από την αρχική μορφή του ιστολόγιου η οποία παρέμεινε έτσι μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τη σημερινή μορφή λόγω των πολλών τεχνικών προβλημάτων που υπήρξαν στον κώδικα html του προτύπου της.
Διαβάστε περισσότερα...

100. ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ένα ανατρεπτικό κείμενο με τίτλο "Η κρίσιμη λειτουργία της επίφυσης αναστέλλεται με τις λάμπες εξοικονόμησης" και υπότιτλο "Επιπλέον γκρεμίζεται η άμυνα απέναντι στη ραδιενέργεια , τον καρκίνο , τη φυματίωση και πλήθος άλλων ασθενειών" μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα :
http://filonohpontou.files.wordpress.com/2011/05/e1bca1-cebacf81ceafcf83ceb9cebccebfcf82-cebbceb5ceb9cf84
cebfcf8 5cf81ceb3ceafceb1-cf84e1bf86cf82-e1bc90cf80
ceb9cf86cf8dcf83ceb5cf89cf82.pdf

Το άρθρο αυτό είναι γραμμένο από τον κ. Χρήστο Μουσουλιώ- τη και ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πληθώρα στοιχείων που ενισχύουν την άποψη του , η παραπομπή σε βιβλία και ερευ- νητικές ιστοσελίδες καθώς και τα πολύ εντυπωσιακά γραφήμα- τα-εικόνες. Η εργασία αυτή δείχνει να αποτελεί πόνημα ερευ- νητικής μελέτης και όχι ένα απλό άρθρο που αναρτήθηκε.

Παρεπιπτόντως για όσους θέλουν να γνωρίζουν πότε ολοκληρώνεται η πλήρης απομάκρυνση των λαμπτήρων πυράκτωσης και η αντικατάσταση τους από αλμπτήρες οικονομίας μπορούν να μπουν εδώ και να δουν το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

Σχόλιο συντάκτη:
Αξίζει να δείτε αυτή τη μελέτη ακόμα και αν διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη άποψη.
Διαβάστε περισσότερα...

99. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε.Η.Ε ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ, Η ΔΙΕΘΝΗ

Στην παράγραφο 511.2 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρονται τα παρακάτω που αφορούν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού ως προς τα πρότυπα :

Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει για κάποιο υλικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ή Ευρωπαϊκό Πρότυπο ή
∆ιεθνή Πρότυπα ISO/IEC, το υπόψη υλικό πρέπει να επιλέγεται κατόπιν ειδικής συµφωνίας µεταξύ του υπευθύνου για το σχεδιασµό/ µελέτη της εγκατάστασης και του εγκαταστάτη. Πάντως, ο υπεύθυνος για το σχεδιασµό ή τη µελέτη της εγκατάστασης θα πρέπει να βεβαιώσει ότι η χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου υλικού παρέχει τον ίδιο βαθµό ασφαλείας που παρέχουν και τα υπόλοιπα υλικά, που είναι σύµφωνα µε τα Πρότυπα.

Οι απορίες που εκφράζουμε είναι :
1) Με ποιους τρόπους θα μπορέσει ο υπεύθυνος σχεδιασμού/ μελέτης της εγκατάστασης να πιστοποιήσει ηλεκτρολογικά υλικά που πιθανώς δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στη χώρα μας;
2) Αν για κάποιο λόγο ο μελετητής αντικατασταθεί (εκούσια ή ακούσια) επιτρέπεται ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα υλικά ή θ' ακυρωθεί η ειδική συμφωνία;
Διαβάστε περισσότερα...

98. ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟ ΡΕΛΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΠΡΙΖΑ - ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;

Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας ήρθε η διπλανή φωτογραφία μαζί με τις εξής ερωτήσεις:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συσκευές που θα χρησιμοποιήσουμε σε κήπο στην Ελλάδα; Ρωτάμε επειδή βλέπουμε να προορίζεται για την ευρωπαική αγορά. Γράφει κάτι το πρότυπο μας ΕΛΟΤ HD 384 γι' αυτό;

Απάντηση από διαχειριστική ομάδα ehe-greece.blogspot.com:

Ψάχνοντας στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 βρήκαμε την παράγραφο 471.2.3:

"Προστασία στο εξωτερικό του κτιρίου ή σε ειδικούς χώρους"
Όταν εφαρµόζεται το µέτρο προστασίας έναντι έµµεσης επαφής µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης και εφόσον υπάρχουν ρευµατοδότες ονοµαστικού ρεύµατος µέχρι 20 Α που βρίσκονται στο εξωτερικό του κτιρίου ή που είναι ενδεχόµενο να τροφοδοτήσουν κινητές συσκευές στο εξωτερικό του κτιρίου, η προστασία αυτών των ρευµατοδοτών πρέπει να εξασφαλίζεται µε διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆ n που δεν θα υπερβαίνει τα 30 mA. Επίσης η χρησιµοποίηση διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος επιβάλλεται για την προστασία ρευµατοδοτών σε ορισµένους ειδικούς χώρους όπως ορίζεται στο Μέρος 7.

Σηµείωση: Όταν προβλέπεται η χρησιµοποίηση περισσότερων κινητών συσκευών στο εξωτερικό του κτιρίου ή σε ειδικούς χώρους, συνιστάται η εγκατάσταση ανάλογου αριθµού ρευµατοδοτών, ώστε να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση διακλαδωτήρων ή παρόµοιων
εξαρτηµάτων.

Μπορείτε να βρείτε εδώ φυλλάδιο αντιηλεκτροπληξιακών ρελέ προσαρμοσμένων σε φις ή πρίζα που επιτρέπονται και στην ευρωπαική αγορά.

Σχόλιο συντάκτη : Κατά τη γνώμη μας , το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 εφόσον δεν κάνει κάποια ιδιαίτερη νύξη στον τύπο του ρελέ (RCCB , RCBO ,PCD κ.τ.λ.) που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση εγκατάστασης δε νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα να χρησιμοποιήσουμε τα φορητά RCD (Portable RCD).
Βέβαια ένα θέμα που εγείρεται εδώ, αφορά την επιλεκτικότητα ανάμεσα στο αντιηλεκτροπλη- ξιακό ρελέ (που υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει πλέον στον ηλεκτρικό πίνακα της Ε.Η.Ε.) με το αντίστοιχο RCD που υπάρχει στο φις ή την πρίζα.

Θα θέλαμε ωστόσο και τη γνώμη των αναγνωστών του ιστολόγιου μας για το συγκεκριμένο θέμα γιατί ενδέχεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση γι'αυτό που εμείς να αγνοούμε.

Διαβάστε περισσότερα...

97. ΕΠΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ LEGRAND

Απλές συμβουλές από την ιστοσελίδα της Legrand για τον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού.
Οι συμβουλές αυτές βρίσκονται εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

96. ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι από το Φεβρουάριο 2010 .Το αναπαράγουμε από την ιστοσελίδα http://xabales.com/viewtopic.php?f=101&t=15537&p=27038#p27038:Χθες εντελώς τυχαία είδα την εκπομπή του Alpha 'Σπίτι από την αρχή' και το μάτι μου έπεσε πάνω σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχαν κάνει εκεί στο σπίτι το συνεργείο που έκανε την ανακαίνιση. Και τι να δω, ηλεκτρολογική γραμμή να φεύγει οριζόντια από διακόπτη και να καταλήγει στην μέση του τοίχου.

Λέω μπα δεν είδα καλά και έτσι περίμενα να δω μήπως το πετύχω και παρακάτω και όντως βγήκα αληθινός. Το συνεργείο τράβηξε οριζόντιες γραμμές στους τοίχους για να βάλει θερμαντικά σώματα !!! Είμαι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης πάνω από 20 χρόνια και αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκατάστασης πάνω από 10 χρόνια, έχω πάρει τις βάσεις από τον πατέρα μου που ήταν και αυτός αδειούχος εγκατάστασης με εκατοντάδες εγκαταστάσεις στο ενεργητικό του από ένα απλό διαμέρισμα μέχρι εγκαταστάσεις σε εργοστάσια και αν έβλεπε αυτό το πράγμα σίγουρα θα του πέταγε την βαριά (μεγάλο σφυρί για όσους δεν το ξέρουν) όπως έκαναν τότε!!!

Δεν είναι θέμα καλαισθησίας ή λειτουργικότητας, αλλά είναι νόμος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ότι οποιαδήποτε γραμμή στην ηλεκτρική μας εγκατάσταση είναι κάθετη, όπως διακόπτες πρίζες λήψεις φωτιστικών και συνοδεύεται από κουτί διακλαδώσεως που φτάνει σε ύψος πάνω από τα 2 μέτρα και έχει κάθετη φορά ώστε ο καταναλωτής ή χρήστης της εγκατάστασης να γνωρίζει ότι η γραμμή έρχεται από πάνω προς τα κάτω, για τυχόν χτυπήματος της γραμμής, δηλαδή για να μην πάθουμε ηλεκτροπληξία καρφώνοντας ένα καρφί για να βάλουμε ένα κάδρο. Είναι θέμα ασφάλειας για τον χρήστη και τίποτε άλλο.
Ήθελα να ξέρω ποιος από τους κυρίους της εκπομπής αναλαμβάνει την ευθύνη των μετατροπών της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ώστε να είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια των κανονισμών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τον καταναλωτή. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη εάν αύριο κάποιος πάθει ηλεκτροπληξία εκεί μέσα, γιατί αυτό αν το έκανε αδειούχος ηλεκτρολόγος πραγματικά δεν το πιστεύω!!!


Περιμένω κάποιον αρμόδιο της εκπομπής ή του καναλιού να μου απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα.

Παντελής Κονταξάκης
Αδειούχος Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
Μέλος του Συνδέσμου Εργοληπτών Καταστηματαρχών Ηλεκτρολόγων Αθηνών. (Σ.Ε.Κ.Η.Α.)
pkontaxakis@yahoo.gr


Σχόλιο συντάκτη : Από τα σχόλια των ηλεκτρολόγων που ακολουθούν μετά το κείμενο (στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα) φαίνεται ότι η ανάρτηση δεν απέφερε καρπούς . Μήπως θα έπρεπε έστω και τώρα, δύο χρόνια μετά, να γίνει έλεγχος της εγκατάστασης από κάποιο αρμόδιο φορέα;
Το θέμα δεν είναι να "τιμωρηθεί" το συγκεκριμένο συνεργείο αλλά να προστατευθούν οι συγκεκριμένοι χρήστες της εγκατάστασης και να μη θρηνήσουμε θύματα.
Υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες στην ιστοσελίδα που σας παραπέμπουμε για να δείτε το μέγεθος της κακοτεχνίας.
Διαβάστε περισσότερα...