163. ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα , σ' ένα χώρο γραφείων που φωτίζεται με λαμπτήρες φθορισμού , η ένταση φωτισμού αρχίζει να μειώνεται σε ποσοστό που ξεπερνά το 40% της αρχικής τιμής μέσα στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας εφόσον δεν πραγματο- ποιούνται ενέργειες καθαρισμού.


Το ποσοστό αυτό συνεχίζει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο αν , κάθε χρόνο καθαρί- ζονται τα καπάκια των λαμπτήρων φθορισμού και αντικαθίστανται οι λάμπες, ενώ κάθε τρία χρόνια βάφεται ο χώρος με ανοιχτά χρώματα τότε η ένταση φωτισμού θα διατηρείται συνεχώς σε ποσοστό πάνω από 60% (για αρκετά χρόνια) σε σχέση με την αρχική τιμή.
Διαβάστε περισσότερα...

162. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αρκετοί συνάδερφοι έχουν δραστηριο- ποιηθεί στο facebook ώστε να αναδείξουν τη δουλειά τους.
Στο προφίλ Ziatakhs Energy μπορεί ο καθένας να βρει φωτογραφικό υλικό από εγκαταστάσεις φωτοβολταικών συστημάτων μεγάλης ισχύος (φωτοβολταικά πάρκα)που έχει πραγματοποιήσει η συγκεκριμένη εταιρεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Διαβάστε περισσότερα...

161. ΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Υπάρχει ένας βασικός κανόνας που διέπει την μέτρηση αντίστασης μόνωσης ως προς την εφαρμοζόμενη τάση δοκιμής. Αν πρόκειται για πολυόργανο μέτρησης που πραγματοποιεί τη μέτρηση με εναλλασσόμενη τάση δοκιμής, αυτή θα πρέπει να είναι διπλάσια από την ονομαστική + 1000 Volt ακόμη.

Συνήθως όμως χρησιμοποιούμε πολυόργανα με συνεχή τάση για την οποία ισχύει (όπως δείχνει και ο διπλανός πίνακας) ότι η αντίστοιχη τάση δοκιμής θα ειναι διπλάσια της ονομαστικής.
Διαβάστε περισσότερα...

160. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το παρακάτω εντυπωσιακό βίντεο δείχνει αναλυτικά πως κατασκευάζεται ένα πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας κλωβού Faraday το οποίο ενώνεται με την θεμελιακή γείωση του κτιρίου:


Διαβάστε περισσότερα...

159. ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΑΝΑΔΑΣ)

Η διπλανή φωτογραφία δείχνει τα σχετικά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπονται σε ένα συνηθισμένο σπίτι τόσο από τις ηλεκτρικές του συσκευές όσο και από το τμήμα του δικτύου της εταιρείας που βρίσκεται πλησίον του.
Αν και τα επιμέρους νούμερα δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας σκεφτείτε λίγο τα επίπεδα αυτά αθροιστικά ανά χώρο ή για όλο το σπίτι.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

158. ΠΟΥΛΙ ΣΤΟ ΣΥΡΜΑ - ΕΞΗΓΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ YOUTUBE)

Ακολουθεί βίντεο από youtube που εξηγεί γιατί ένα πουλί όταν κάθεται σε ηλεκτροφόρο σύρμα δεν καίγεται. Θα μπορούσε να έχει εναλλακτικό τίτλο "ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ LED:"Απλά δείτε το.
Διαβάστε περισσότερα...

157. ΚΟΙΝΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Φίλος του ιστολόγιου από τις Η.Π.Α αναρωτιέται αν επιτρέπεται , όπως ισχύει στην Αμερική, να χρησιμοποιούμε κοινό ουδέτερο σε περισσότερα από ένα κυκλώματα (multiwire branch circuit - 3 wire romex). Επιπλέον μας ρωτάει αν ο κοινός αυτός ουδέτερος μπορεί να έχει ίδια ή διαφορετική διατομή από τους αγωγούς φάσεων προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρθέρμανση του. Αρχικά να διευκρινίσουμε όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, ότι τα κυκλώματα multiwire branch δεν έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα αφού αφορούν συστήματα των 120 V.
Εδώ
μπορείτε να βρείτε αρκετές πληροφορίες για το θέμα αυτό.


Όσο αφορά το θέμα του κοινού ουδέτερου στην Ελλάδα, διαπιστώσαμε ότι ο κ. Σαρρής στην ιστοσελίδα του δίνει μια ερμηνεία σχετικά με τη διαφορετική διατομή αγωγών φάσης και κοινού ουδέτερου σε δύο γραμμές φωτισμού.


Εμείς με τη σειρά μας να συμπληρώσουμε την παραπάνω άποψη με τον εξής συλλογισμό: Σύμφωνα με το διπλανό σχήμα κάθε γραμμή φωτισμού ασφαλίζεται στον αγωγό φάσης με Β10 μικροαυτόματο (αυτό συναντάμε κατά κύριο λόγο σε γραμμές φωτισμού και είναι αποδεκτό). Με βάση τον πίνακα 52-Κ1 του ΕΛΟΤ HD 384 (για εντοιχισμένη γραμμή) και 2 φορτισμένους αγωγούς ανά κύκλωμα, η διατομή 1,5 καρέ αντέχει 14,5 Α μέγιστο ρεύμα. Άρα και οι δύο αγωγοί φάσης δεν βρίσκονται σε κατάσταση υπερφόρτισης αφού , αν σε κάθε γραμμή περάσει ρεύμα πάνω από 10 Α τότε θα ενεργοποιηθεί το θερμικό στοιχείο του μικροαυτόματου και θα σταματήσουν να λειτουργούν τα αντίστοιχα κύκλωματα φωτισμού.

Στις καθημερινές συνθήκες φωτισμού ο κοινός ουδέτερος θα επιβαρύνεται μεν, αλλά το ρεύμα ενδέχεται να μην ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο (19,5 Α στα 2,5 καρέ). Στην περίπτωση όμως που οι γραμμές φωτισμού βρεθούν σε μέγιστο φορτίο (π.χ. σε μια γιορτή ), ο κοινός ουδέτερος θα δεχτεί αθροιστικά ένα ρεύμα που θα ξεπερνά τα 19,5 Α ( για παράδειγμα 9,9 Α η 1η γραμμή φωτισμού και 9,9 η 2η γραμμή φωτισμού βγάζουν 19,8 Α στον ουδέτερο) το οποίο τον οδηγεί σε υπερθέρμανση χωρίς ωστόσο οι ασφάλειες των γραμμών να αντιληφθούν το παραμικρό.

Σχόλιο συντάκτη : Δυστυχώς πληροφορηθήκαμε ότι τον κοινό ουδέτερο σε δύο διαφορετικά κυκλώματα φωτισμού τον έχουν συναντήσει κατ' επανάληψη συνάδερφοι σε πολλά σπίτια στην επαρχία.

Διαβάστε περισσότερα...

156. ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ 1197 (ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ steftouloglou. blogspot.com )

Στο ιστολόγιο του εκπαιδευτικού και συγγραφέα Στέφανου Τουλόγλου http://steftouloglou.blogspot. com υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο "Αντικεραυνική προστασία κατασκευών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 1197", όπου αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στο φαινόμενο του κεραυνού.
Στο τέλος του άρθρου υπάρχει σύνδεσμος που δίνει το σχέδιο του προτύπου ΕΛΟΤ 1197 με τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται για την προστασία των διαφόρων κατασκευών από τους κεραυνούς.
Το πρότυπο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σχόλιο συντάκτη : Είναι πολύ σημαντικό για τα ηλεκτρολογικά πράγματα στην Ελλάδα, ν' αρχίσουν να εμφανίζονται στο ίντερνετ πηγές πληροφόρησης από την εκπαιδευτική κοινότητα. Ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να έχει συνέχεια.
Διαβάστε περισσότερα...

155. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ακολουθεί φωτογραφία που δείχνει τις επιπτώσεις της υπερέντασης και του βραχυκυκλώματος σε μια ασφάλεια τύπου ΝΗ (μαχαιρωτή) των 63Α.

Στα 126Α (υπερένταση) , το τηκτό λειώνει πλήρως σε μια θερμοκρασία που πλησιάζει τους 170 βαθμούς Κελσίου.
Αντίστοιχα στο βραχυκύκλωμα η αντίστοιχη θερμοκρασία πλησιάζει τους 1083 βαθμούς Κελσίου. Στη φωτογραφία εμφανίζονται δύο είδη βραχυκυκλωμάτων (5 ΚΑ ,120 ΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα...

154. ATOMIKA ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ακολουθεί φωτογραφία που περιλαμβάνει τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται (από τον ηλεκτρολόγο) κατά τις μετρήσεις με πολυόργανα μέτρησης. Πριν βιαστείτε να σχολιάσετε ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται μπροστά από βιομηχανικό πίνακα, να σας ενημερώσουμε ότι στη μέτρηση αντίστασης μόνωσης , σε οικίες, το πολυόργανο μέτρησης βγάζει κατά τη διάρκεια μέτρησης 500 V DC (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κυκλωμάτων).

Σύμφωνα με τη διπλανή φωτογραφία χρειάζονται :
ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
1) κράνος
2) ωτοασπίδες
3) προστατευτικά γυαλιά
4) προστατευτική μάσκα προσώπου (για το ηλεκτρικό τόξο)

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
1) ολόσωμη φόρμα πυράντοχη
2) λαστιχωτά μονωτικά γάντια
3) δερμάτινα γάντια προστασίας

Εννοείται ότι και το ίδιο το πολυόργανο μέτρησης πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με την κατηγορία του (βλέπε άρθρο 5).

Διαβάστε περισσότερα...

153. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (http://blogs.sch.gr/stekarapa)

Στο ιστολογιο http://blogs.sch.gr/stekarapa υπάρχει ξεχωριστή ενότητα με τα σχεδιαστικά προγράμματα που μπορεί να βρει κάποιος ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Να διευκρινίσουμε ότι τα προγράμματα αυτά δεν περιλαμβάνουν τα έντυπα της νέας Υ.Δ.Ε , όπως γίνεται στα αντίστοιχα επαγγελματικά.


Μπορούν όμως να εξυπηρετήσουν κάθε συνάδερφο στη σχεδίαση κατόψεων , μονογραμμικών σχεδίων κ.τ.λ. αφού τα περισσότερα από αυτά συνοδεύονται από έτοιμες βιβλιοθήκες συμβόλων.
Διαβάστε περισσότερα...

152. ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Φίλοι, αναγνώστες του ιστολόγιου από την Αθήνα , μας ρωτούν που μπορούν να βρούν ηλεκτρολόγους στο ίντερνετ εύκολα και ανέξοδα. Στην ιστοσελίδα http://texnitesonline.gr δίνεται η δυνατότητα σε όποιον χρειάζεται ηλεκτρολόγο, τόσο για μικρές ηλεκτρολογικές εργασίες όσο και για ανακαινίσεις, να δημιουργήσει ένα σχετικό διαγωνισμό όπου ο ίδιος μάλιστα προτείνει συγκεκριμένη τιμή εργασίας.


Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών των συναδέρφων που διαμορφώνουν την τελική επιλο- γή, μας διαφεύγουν αφού τη δουλειά δεν την παίρνει πάντα αυτός που κάνει την μικρότερη προ- σφορά. Πιθανόν τα σχόλια και οι βαθμολογίες αξιολόγησης να παίζουν κάποιο ρόλο. Ίσως και όχι.

Σχόλιο συντάκτη : Το γεγονός πάντως ότι οι συνάδερφοι δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους είναι θετικό.
Διαβάστε περισσότερα...

151. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΟΚΙΜΗΣ RCD ( ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384 )

Στο τμήμα του οπτικού ελέγχου στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 υπάρχει η περίπτωση 1.10 (εκ παραδρομής αναγράφεται 1.10.1) όπου ο επιθεωρητής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καλείται να ελέγξει για Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα RCD και να πιστοποιήσει την ύπαρξή τους σημειώνοντας με νι το κουτάκι με την ένδειξη ΚΑΛΑ. Η συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχου αντιστοιχεί στα παρακάτω σημεία του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 :

α) Παράγραφος 514,5 "Διαγράμματα":
514.5.1 Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο από το µελετητή ή τον κατασκευαστή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρέπει να καταρτίζονται διαγράµµατα, σχέδια ή πίνακες, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61082 και EΛΟΤ ΕΝ 61346-1, που θα περιλαµβάνουν:
- τον τύπο και τη σύνθεση των κυκλωµάτων (τροφοδοτούµενα σηµεία, αριθµός και διατοµή αγωγών,τύπος γραµµής)
- τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναγνώριση των διατάξεων προστασίας, αποµόνωσης και χειρισµού και για τον προσδιορισµό των θέσεων όπου αυτές είναι τοποθετηµένες.
Για απλές εγκαταστάσεις, αυτές οι πληροφορίες µπορούν να παρέχονται σ’ ένα σχεδιάγραµµα.

514.5.2 Τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα πρέπει να είναι τα οριζόµενα στα Πρότυπα της σειράς
ΕΛΟΤ ΕΝ 60617.

β) Παράγραφος 531.2.1.5 : Οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να εγκαθίστανται κατά τρόπο που το χειριστήριο δοκιµής τους να είναι εύκολα προσιτό.
Επιπλέον από την επισήµανση που υπάρχει επάνω στη διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος, πρέπει να τοποθετηθεί, κοντά σε αυτή, µια πινακίδα οδηγιών προς το χρήστη, για την πραγµατοποίηση της δοκιµής σε κανονικά χρονικά διαστήµατα

Σηµείωση: Αν δεν υπάρχει διαφορετική οδηγία από τον κατασκευαστή, η δοκιµή πρέπει να γίνεται ανά εξάµηνο.

Παρατήρηση : Εδώ θα βρείτε (άρθρο 1 , παράγραφος 4) την αντίστοιχη υπουργική απόφαση που λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω παράγραφο.

γ) Παράγραφος 531.2.1.7 : Οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει, γενικά, να είναι κατάλληλες για να λειτουργήσουν σε όλα τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 312.2. Αν, πάντως, µια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος είναι κατάλληλη για ορισµένα µόνο από αυτά τα συστήµατα, θα πρέπει να φέρει σαφή επισήµανση ή να συνοδεύεται από οδηγία χρήσης, στην οποία θα αναγράφεται κατά σαφή τρόπο, για ποιο σύστηµα (ή για ποια συστήµατα) σύνδεσης των γειώσεων είναι κατάλληλη. Κατά την επιλογή της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να εξακριβώνεται ότι αυτή είναι κατάλληλη για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων που εφαρµόζεται στην εγκατάσταση όπου θα τοποθετηθεί.

Παρατήρηση : η παράγραφος , 531.2.1.7 προς το παρόν δεν έχει εφαρμογή για τις ελληνικές εγκαταστάσεις.

Τόσο η ΕΕΤΕΜ όσο και η ΠΟΣΕΗ έχουν προχωρήσει στη δημιουργία αυτοκόλλητων ετικετών που μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στο/α Δ.Δ.Ρ του ηλεκτρικού πίνακα.
Μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Κατά τη γνώμη μας , εφόσον ο πελάτης έχει αντίγραφο της Υ.Δ.Ε με όλα τα επισυναπτόμενα σχέδια, ο παραπάνω έλεγχος θα καταλήξει να γίνεται μόνο στο αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ. Αν δηλαδή διαθέτει πινακίδα δοκιμής. Θεωρούμε επομένως ότι δεν θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ορθότητα ή όχι των σχεδίων η οποία πρέπει να έχει ελεγχθεί (λογικά) ήδη από το σωματείο όταν μπήκε η σφραγίδα.
Ζήτημα θα προκύψει αν το σχέδιο αντιστοιχεί μερικώς στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Δηλαδή υπήρξαν προσθήκες χωρίς να φτιαχτεί νέο σχέδιο.

Σχόλιο συντάκτη : Για το άρθρο αυτό χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα βιβλία Σαρρή και Σαλευρή - Χαντζησοφιανού.
Διαβάστε περισσότερα...

150. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ ( ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ http://ergastirio-ehe-sek-xalkidas.blogspot.com )

Αναδημοσιεύουμε από το ιστολόγιο του εκπαιδευτικού Α. Χαλικόπουλου http://ergastirio-ehe-sek-xalkidas.blogspot.com/ την παρακάτω Εφαρμογή :
Ας πάρουμε την περίπτωση εξοχικής κατοικίας που διαθέτει κήπο . Οι εξωτερικοί διάδρομοι φωτίζονται με φωτι- στικά που πρέπει να ανάβουν όχι μόνο το βράδυ αλλά και σε περιπτώσεις έντονης συννεφιάς έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να εισέρχονται ή να εξέρχονται ασφαλείς.

Ο διακόπτης λυκόφωτος δίνει τη λύση στο πρόβλημα μας έχοντας δύο βασικά πλεονεκτήματα:
1) Ενεργοποιεί τα φώτα μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νύχτα. Σε κυκλώματα φωτισμού όπου υπάρχει χρονοδιακόπτης εμφανίζεται το ενοχλητικό φαινόμενο, συχνό σε κολώνες δημοτικού φωτισμού, να ανάβουν τα φώτα σε λάθος ώρα (π.χ. κατά τη διάρκεια της ημέρας). Ή να σβήνουν λίγο πριν ξημερώσει.

Αυτό συμβαίνει συνήθως, λόγω καθυστερημένης αλλαγής από τους αρμόδιους υπάλληλους, της ώρας ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του μηχανισμού, κυρίως κατά τις μεταβατικές εποχές (φθινόπωρο , άνοιξη).

2) Δεν επηρεάζεται από παροδικά σύννεφα. Ανάλογα με την ευαισθησία που διαθέτει, καθυστερεί να ανάψει τα φώτα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο δικό μας παράδειγμα, ο αντίστοιχος λυκοφωτικός διακόπτης καθυστερεί κατά 1 λεπτό.

Άσκηση εργαστηρίου :
Στο παρακάτω βίντεο, το φωτιστικό σώμα διαθέτει τη δυνατότητα δύο επιλογών. Ανάβει είτε μέσω του απλού διακόπτη φωτισμού είτε μέσω του λυκοφωτικού διακόπτη:Υλικά άσκησης :
1) Αγωγοί 1,5 καρέ ( για : φάση , ουδέτερο , επιστροφές)
2) Απλός διακόπτης φωτισμού
3) Διακόπτης λυκόφωτος
4) Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνα"
5) Σωλήνες - κουτιά διακλάδωσης
6) Κλέμε(ν)ς
7) Μονοφασική μπαλαντέζα

Εργαλεία άσκησης :
1) Κατσαβίδια
2) Πένσα
3) Μυτοτσίμπιδο
4) Απογυμνωτής αγωγών

Μεθοδολογία άσκησης :
Για την άσκηση αυτή , σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο , στείλαμε :
1) φάση στον διακόπτη φωτισμού και στο λυκοφωτικό διακόπτη
2) ουδέτερο στο φωτιστικό σώμα και στο λυκοφωτικό διακόπτη
3) κοινή επιστροφή στο φωτιστικό σώμα από λυκοφωτικό διακόπτη και απλό διακόπτη φωτισμού

Ηλεκτρολογικό σχέδιο λυκοφωτικού διακόπτη:Χρόνος πραγματοποίησης άσκησης :
1) 20 λεπτά σχεδίαση και ανάλυση του κυκλώματος
2) 25 λεπτά πρακτικό μέρος
Σύνολο : 1 εκπαιδευτική ώρα

Χρήσιμες παρατηρήσεις για τους διακόπτες λυκόφωτος:
1) Διαθέτουν ρύθμιση ευαισθησίας φωτεινότητας μέσω ποτενσιόμετρου (μετριέται σε Lux).
2) Λειτουργούν σε διαφορετικά μέγιστα φορτία φωτισμού που ποικίλουν ανάλογα με το είδος των φωτιστικών σωμάτων (π.χ. για λάμπες πυρακτώσεως έχουν συνήθως μέγιστο φορτίο 2 KW ενώ για λάμπες αλογόνου των 230 V έχουν αντίστοιχα 1 KW).
3) Τοποθετούνται ψηλά, κυρίως σε τοίχους ή στύλους που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν αντακλάσεις από τεχνητό φως.
4) Επηρεάζονται από μαγνητικά πεδία γι' αυτό πρέπει να βρίσκονται μακριά από επαγωγικά φορτία (π.χ. κινητήρες , μετασχηματιστές).
5) Έχουν βαθμό προστασίας κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (π.χ. ΙP 54).
6) Αντέχουν σε μεγάλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (π.χ. +50 βαθμούς Κελσίου).

Τάξη : Β' ηλεκτρολόγων

Σχόλιο συντάκτη : Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός μας έχει στείλει κατ' επανάληψη υλικό του για προδημοσίευση και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
Διαβάστε περισσότερα...

149. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αρκετοί φίλοι του ιστολόγιου μας ρωτάτε που μπορείτε να βρείτε εγχειρίδια των πολυοργάνων μέτρησης. Σας προτείνουμε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών του Νομού Ηρακλείου , http://www.shenh.gr/articles.html όπου κάτω δεξιά στην ενότητα "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΧΕΙΑ" μπορείτε να βρείτε τα φυλλάδια των πιο διαδεδομένων μοντέλων πολυοργάνων στην Ελλάδα.

Τα αρχεία "κατεβαίνουν" στον υπολογιστή σας και είναι σε μορφή pdf .
Διαβάστε περισσότερα...

148 . ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ( ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAMTEC )

Στην ιστοσελίδα www.stamtec.gr υπάρχουν ηλεκτρολογικά σχέδια πινάκων για ηλεκτρικούς ανελκυστήρες , υδραυλικούς , για την πλακέτα θαλάμου , ορόφου κ.τ.λ. Τα σχέδια αυτά είναι σε μορφή pdf και μπορείτε να τα "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας.
Ένα χρήσιμο site , του οποίου η ενότητα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ διαθέτει επιπλέον, πολλά ακόμα τεχνικά φυλλάδια σχετικά με τους ανελκυστήρες (ασανσέρ)και παρουσιάσεις επιμέρους εξαρτημάτων τους.
Διαβάστε περισσότερα...

147. ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

Ακούγεται συχνά από συναδέρφους ότι υπάρχει αδυναμία μέτρησης της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης σε πολλές εγκαταστασεις. Όπως φαίνεται και από το διπλανό σχήμα , θα πρέπει να υπάρχουν δύο σημεία επισκέψιμα στο σύστημα γείωσης από μετρητή ΔΕΗ και προς το έδαφος. Το πρώτο σημείο είναι το φρεάτιο γείωσης (inspection hole) όπου υπάρχει η δυνατότητα οπτικού ελέγχου της σύνδεσης αγωγού γείωσης με το ηλεκτρόδιο.


Το δεύτερο σημείο είναι ο λυόμενος σύνδεσμος μέτρησης που υπάρχει στη μπάρα μέτρησης (measurement bar) όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος. Το λυόμενο αυτό σύνδεσμο τον βλέπουμε συχνά σε παρουσιάσεις ελληνικών εταιρειών να εμφανίζεται στα κατεβάσματα (αγωγούς καθόδου) του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

Σχόλιο συντάκτη : Κατά τη γνώμη μας , επειδή πλέον οι περισσότεροι μετρητές - μπαροκιβώτια βρίσκονται μέσα σε στεγασμένο χώρο , είναι εφικτό κατασκευαστικά , να υπάρχει ο λυόμενος σύνδεσμος ακριβώς κάτω από το μετρητή - μπαροκιβώτιο αλλά πάντα μέσα στο χώρο αυτό, έτσι ώστε αφενός μεν η μέτρηση να πραγματοποιείται, αφετέρου δε να μην υπάρχει άμεση πρόσβαση στο συγκεκριμένο σύνδεσμο από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Απ΄ όσο γνωρίζουμε βέβαια, οι λυόμενοι σύνδεσμοι εμπορίου δε φέρουν προστατευτικό καπάκι.
Στη θεμελιακή γείωση το φρεάτιο γείωσης αντιστοιχεί στα σημεία άμεσης λήψης γείωσης (δίσκοι στρογγυλοί που έρχονται "πρόσωπο" με τα τσιμέντα ) από τις αναμονές και ο λυόμενος σύνδεσμος στην/ις κύρια/ες ισοδυναμική/ες γέφυρα/ες.
Διαβάστε περισσότερα...

146. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Στην ιστοσελίδα : http://www.electrical-installation.org/enwiki/ Selection_criteria_for_the_TT,_TN_ and_IT_systems υπάρχουν πίνακες με τα κριτήρια επιλογής ανάμεσα στα 3 συστήματα γείωσης (ΤΤ , ΤΝ , ΙΤ). Η συγκεκριμένη επιλογή καθορίζεται ευθύς εξαρχής (όπως δηλώνουν οι συντάκτες του άρθρου) από δύο παράγοντες:

1) Δεν μπορούν να παρακαμφθούν οι κανονισμοί που επιβάλλουν , σε ορισμένες περιπτώσεις εγκαταστάσεων, συγκεκριμένο σύστημα γείωσης.
2) Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης διατηρεί όλο το δικαίωμα να τροφοδοτείται από δίκτυο μέσης τάσης εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ) ή να χρησιμοποιεί δική του πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. φωτοβολταικό πάρκο).

Στους πίνακες που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη σελίδα , τα τρία συστήματα γείωσης συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς:
1) τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά (ρεύμα σφάλματος , τάση σφάλματος κ.τ.λ) 2) την προστασία που παρέχουν από άμεση - έμεση επαφή με το ρεύμα
3) τα διάφορα είδη υπερτάσεων
4) την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
5) το συνεχή έλεγχο ως προς την πτώση τάσης και τη διακοπή στο πρώτο σφάλμα
6) τον τρόπο εγκατάστασης του συστήματος
7) τη συντήρηση

Ιδιαίτερη αξία έχουν οι τελευταίοι πίνακες της σελίδας, όπου φαίνεται στους διάφορους τύπους δικτύων - φορτίων η συμβατότητα ή όχι καθενός από τα τρία συστήματα γείωσης
Διαβάστε περισσότερα...

145. ELECTROPEDIA ( ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ steftouloglou.blogspot.com )

Αναδημοσιεύουμε από το ιστολόγιο του εκπαιδευτικού και συγγραφέα Στέφανου Τουλόγλου http://steftouloglou.blogspot.com το παρακάτω άρθρο με τίτλο: Electropedia: Το "Παγκόσμιο Ηλεκτροτεχνικό Λεξικό" ... και όχι μόνο...

Η Electropedia δημιουργήθηκε από την IEC (International Electrotechnical Commission), την κορυφαία οργάνωση στον κόσμο που καταρτίζει και δημοσιεύει διεθνή πρότυπα για όλες τις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και άλλες σχετικές τεχνολογίες - γνωστές και ως τεχνολογίες "ηλεκτροτεχνίας".

Η Electropedia περιέχει όλους τους όρους και τους ορισμούς του Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικού λεξιλόγιου, το οποίο δημοσιεύεται, επίσης, ως ένα σύνολο στο πρότυπο IEC 60050.

Το λεξικό βρίσκεται εδώ.

Διαβάστε περισσότερα...

144. ΕΓΙΝΑΝ ΡΑΠ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΑΜΕ

Όλα τα περιμέναμε. Αλλά αυτό ξεπερνάει και την πιο προχωρημένη φαντασία μας. Συνάδερφος, προφανώς επηρεασμένος από τα βίντεο που έχουμε στο youtube κανάλι μας, διαμόρφωσε κατάλληλα κάποια από αυτά γράφοντας από πάνω ένα διαφημιστικό τραγούδι σε ραπ ... ΕΚΤΕΛΕΣΗ.


Εμείς απλά σας το προβάλλουμε. Τα σχόλια δικά σας.
Διαβάστε περισσότερα...

143. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ blogs.sch.gr/stekarapa)

Αναδημοσιεύουμε από το εκπαιδευτικό ιστολόγιο blogs.sch.gr/stekarapa ένα ενδιαφέρον άρθρο που αφορά :
Πρόγραμμα υπολογισμού απόδοσης και χρηματοροών για ένα οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα (έως 10kWp).

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αρκετών παραμέτρων όπως:
Περιοχή εγκατάστασης του συστήματος.
Επιλογή ημερομηνίας σύνδεσης.
Διαφορετικοί τύποι χώρων εγκατάστασης σ’ ένα κτίσμα.

Επιλογή διαφόρων προσανατολισμών για κάθε χώρο.
Επιλογή χρηματοδότησης με ιδία κεφάλαια ή μέσω τραπεζικού δανείου.
Επιλογή επιτοκίου δανείου.
Επιλογή επιθυμητού χρόνου αποπληρωμής δανείου.

To πρόγραμμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας Civil Design.

Διαβάστε περισσότερα...

142. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Όπως φαίνεται από τη διπλανή γραφική παράσταση , που αντιστοιχεί σε καμπύλες ηλεκτροδίων γείωσης με διαφορετική διάμετρο (σε cm) , όσο και να αυξήσουμε το μήκος του ηλεκτροδίου αυτό δεν πρόκειται να μεταβάλλει σημαντικά την αντίσταση του μετά τα 3 πρώτα μέτρα.Εδώ , να διευκρινήσουμε ότι αν χρησιμοποιήσουμε περισσότερα από ένα ηλεκτρόδια γείωσης (π.χ. σε τρίγωνο γείωσης), τα οποία επίσης υπολογίζονται σαν ένα συνολικό ηλεκτρόδιο, θα πετύχουμε πολύ χαμηλή τιμή αντίστασης εφόσον η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών ηλεκτροδίων είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μηκών τους (π.χ. 3 - 5 μέτρα απόσταση).
Διαβάστε περισσότερα...

141. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι διπλανές φωτογραφίες ανήκουν στη διπλωματική εργασία του φοιτητή ΕΜΠ Καρακίτσιου Ιωάννη με τίτλο " Επίδραση βελτιωτικών υλικών εδάφους στη χρονική μεταβολή της αντίστασης γείωσης κατακόρυφων ηλεκτροδίων" και αφορούν το πειραματικό κομμάτι της.

Χρησιμοποιήθηκαν 6 διαφορετικά βελτιωτικά υλικά εδάφους τα οποία τοποθετήθηκαν σε χώρους τοποθέτησης των ηλεκτροδίων γείωσης μέσα σε αστικό περιβάλλον (στον περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου).
Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο ηλεκτρόδιο γείωσης το βλέπετε να έχει καλυφθεί πλήρως από το βελτιωτικό υλικό (μπετονίτης) κατά την πρώτη μέρα της μέτρησης .

Στο τέλος των μετρήσεων το βελτιωτικό υλικό (μπετονίτης) έχει πλήρως απορροφηθεί από το έδαφος.

Ιδιαίτερα αξιόλογα είναι τα διαγράμματα που προκύπτουν σχετικά με την διακύμανση της τιμής αντίστασης γείωσης στα διάφορα βελτιωτικά υλικά εδάφους σε όλη τη διάρκεια των πειραματικών μετρήσεων .


Παρατήρηση : Στο κεφάλαιο 2 της διπλωματικής εργασίας με τίτλο : Ειδική αντίσταση εδάφους μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες, σχετικές με τα θέματα που αναπτύξαμε στα τεχνικά μας άρθρα 138 -140.

Ακολουθεί η συγκεριμένη διπλωματική εργασία η οποία αφιερώνει, αρκετές σελίδες της, στις πειραματικές μετρήσεις και τα συμπεράσματά τους:
Διπλωματική 2
Για τη διευκόλυνσή σας δείτε το σε πλήρη οθόνη (fullscreen).

Σχόλιο συντάκτη : Στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΜΚΟ υπάρχει αντίστοιχο εξειδικευμένο άρθρο με θέμα : Επικίνδυνες αντιλήψεις για τα βελτιωτικά της αντίστασης του εδάφους όπου δίνονται , αν και συνοπτικά , μερικές πολύ χρήσιμες συμβουλές σχετικά με το σωστό τρόπο τοποθέτησης των βελτιωτικών εδάφους στο χώρο των ηλεκτροδίων γείωσης.
Διαβάστε περισσότερα...

140. ΑΡΘΡΟ 27 Κ.Ε.Η.Ε

Ακολουθεί ο πίνακας τιμών ειδικής αντίστασης για διάφορους τύπους εδάφους , που υπάρχει στο άρθρο 27 των Κ.Ε.Η.Ε.

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνει τα προηγούμενα μας άρθρα 138 - 139.

Διαβάστε περισσότερα...

139. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΛΑΤΙ - ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ;

Συνεχίζοντας το σκεπτικό που αναπτύξαμε στο προηγούμενο άρθρο (138) θα επισημάνουμε άλλο ένα "μύθο" που κυκλοφορεί σχετικά με την περιεκτικότητα του εδάφους σε αλάτι και πόσο αυτή επηρεάζει την ειδική αντίσταση εδάφους. Γιατί υπάρχουν κάποιοι "επιτήδειοι" που προτείνουν τη χρήση αλατιού για την προσωρινή μείωση της ειδικής αντίστασης εδάφους.


Στόχος τους, η αναγραφή χαμηλής τιμής αντίστασης γείωσης στο πρωτόκολλο ελέγχου.

Όπως δείχνει η διπλανή καμπύλη, το αλάτι επηρεάζει σημαντικά την ειδική αντίσταση εδάφους με υγρασία μέχρι το ποσοστό 5% (πηλώδες έδαφος αγρού). Όπως αναφέραμε και στο άρθρο 138 η τιμή αναφοράς γίνεται στο ένα κυβικό μέτρο εδάφους (περίπου 1500 κιλά) όπου η σχετική υγρασία βρίσκεται στο 10% (περίπου 150 λίτρα). Άρα το αντίστοιχο ποσοστό αλατιού (5%) θα πρέπει να κυμαίνεται στα 7,5 κιλά.

Σχόλιο συντάκτη : Η περιεκτικότητα του εδάφους σε αλάτι είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την τιμή της αντίστασης του εδάφους αλλά όχι ο μοναδικός.
Διαβάστε περισσότερα...

138. ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Συνάδερφος μας ρώτησε, σε ποιο ποσοστό η υγρασία επηρεάζει την ειδική αντίσταση εδάφους . Επιπλέον "αναρωτήθηκε" αν μπορεί, χωρίς πρόσθετα βελτιωτικά γείωσης αλλά μόνο με νερό να διατηρήσει (έστω και προσωρινά) την αντίσταση γείωσης σε χαμηλά επίπεδα. Δυστυχώς η ερώτηση αυτή δείχνει την κουτοπονηριά κάποιων να προσπαθούν (ανέξοδα αλλά κυρίως χωρίς μακροπρόθεσμα αποτελέσματα) να επηρεάσουν την εγκατάσταση, λίγο πριν έρθει ο επιθεωρητής.

Στόχος, ν' αναγραφούν χαμηλές τιμές αντίστασης γείωσης στο αντίστοιχο πρωτόκολλο ελέγ- χου.

Ας δούμε όμως τα πράγματα όπως πραγματικά έχουν : Η υγρασία αποτελεί όντως ένα από τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της ειδικής αντίστασης εδάφους. Όπως φαίνεται, από την παραπάνω καμπύλη, η υγρασία μετά από 20% ποσοστό, ελάχιστα επηρεάζει την τιμή της ειδικής αντίστασης εδάφους (πηλώδες έδαφος αγρού). Ο συγκεκριμένος τύπος εδάφους διαφοροποιεί τα ποσοστά υγρασίας του ανάλογα με την εποχή (βρίσκεται γύρω στο 35% το χειμώνα ενώ το καλοκαίρι συνήθως "πέφτει" στα 10%. Φθινόπωρο και άνοιξη κυμαίνεται ανάμεσα στο 18 - 25%).
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η τιμή αναφοράς της ειδικής αντίστασης εδάφους γίνεται σε 1 κυβικό μέτρο εδάφους (περίπου 1500 Κιλά) μπορεί εύκολα αντιληφθεί κάποιος, ότι αν προσπαθήσει να "ρίξει" την τιμή της αντίστασης κατά 10% (το καλοκαίρι) έτσι ώστε να εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα χρειαστεί να διοχετεύσει στο ηλεκτρόδιο γείωσης και τον πέριξ αυτού χώρο περίπου 150 λίτρα νερό. Και βέβαια λίγες ώρες πριν έρθει ο επιθεωρητής ώστε να διατηρηθεί η τιμή ιδιαίτερα χαμηλή. Αν βέβαια ο επιθεωρητής προτείνει επαναληπτική μέτρηση μέσα σ' ένα 48ώρο, θα δει την τιμή της αντίστασης γείωσης ν' ανεβαίνει κατακόρυφα.

Σχόλιο συντάκτη : Μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο το παραπάνω σκεπτικό που αναπτύσσουν αρκετοί "συνάδερφοι" αλλά είναι απολύτως αληθινό. Για μας, κάθε προσπάθεια που θα γίνεται προς αυτή την "παραπλανητική" κατεύθυνση θα δημοσιεύεται, έτσι ώστε να εντοπίζεται έγκαιρα και να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.
Διαβάστε περισσότερα...

137. ΕΝΑ ΔΥΟ ... ΤΡΙΑ

Την παρακάτω φωτογραφία μας την έστειλε με email ο Βασίλης.
Μας είπε ότι είναι από το σπίτι του.
Μας ρωτά αν αυτό που βλέπει στο συγκεκριμένο τοίχο υφίσταται σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Εσείς τι λέτε;


Διαβάστε περισσότερα...

136. ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ... ΜΟΝΟ

Ακολουθούν βίντεο, από το εξωτερικό, που δείχνουν τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταικών πάνελ σε στέγες κατοικιών .

1ο βίντεο : Animation λειτουργίας φωτοβολταικών συστημάτων


2o βίντεο : τρόπος εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων σε στέγη (μέρος 1ο)


3o βίντεο : τρόπος εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων σε στέγη (μέρος 2ο)


Παρατήρηση : Το επόμενο βίντεο αποτελεί "πατέντα" για να ζεσταίνεται το νερό μιας φορητής πισίνας από τον ήλιο. Απλά δείτε το :


Σχόλιο συντάκτη : Δείτε εδώ, από ΔΕΗ, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα Φ/Β συστήματα.
Διαβάστε περισσότερα...

135. ΣΚΑΨΙΜΑΤΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (e-oikodomos. blogspot.com)

Στην ιστοσελίδα http://e-oikodomos.blogspot.com/2011/09/blog-post_11.html υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο "Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: το κακό και το καλό παράδειγμα".
Με μια σειρά φωτογραφιών, ο συντάκτης του άρθρου μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιούνται σωστά τα σκαψίματα στους τοίχους ενός κτιρίου (αρχικό στάδιο - προεργασία ηλεκτρο- λογικής εγκατάστασης). Επιπλέον, σε άλλες φωτογραφίες, εμφανίζονται συνηθισμένα λάθη που συναντάμε στην οικοδομή και γίνονται δυστυ- χώς από "επαγγελματίες".

Σχόλιο συντάκτη : Θυμηθείτε λίγο και το αντίστοιχο άρθρο 96 .
Διαβάστε περισσότερα...

134. ΠΑΤΕΝΤΑ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ YOUTUBE )

Tο βίντεο που ακολουθεί, βρίσκεται στο κανάλι youtube του χρήστη magnetongr και δείχνει τον τρόπο που χρησιμοποιείται η πλακέτα ενός λαμπτήρα οικονομίας για το κύκλωμα έναυσης λαμπτήρα φθορισμού.

Να διευκρινίσουμε ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση πραγματοποιήθηκε σε εργαστηριακό χώρο και από εξειδικευμένο τεχνικό. Εννοείται ότι δεν σας προτείνουμε με κανένα τρόπο να δημιουργήσετε αντίστοιχα κυκλώματα.

Απλά δείτε το:


Διαβάστε περισσότερα...

133. ΑΕΡΑΤΑ ... ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν, αντιστοιχούν σε κυκλώματα φθορισμού που βρίσκονται σε αποθήκη σπιτιού (που είναι κατασκευασμένο την τελευταία δεκαετία).
Greek ... πατέντα.

Ο συγκεκριμένος ηλεκτρολόγος εξασφάλισε πλήρη ... αερισμό των κυκλωμάτων φθορισμού.
Απίστευτα πράγματα.

Σχόλιο συντάκτη : Απ' όσo γνωρίζουμε, το συγκεκριμένο εξοχικό παρουσίασε προβλή- ματα στο αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ (έπεφτε συχνά και χωρίς προφανή λόγο). Ο συνάδερφος που πήγε για τη συγκεκριμένη βλάβη εντόπισε τυχαία τις παραπάνω κακο- τεχνίες. Για την ιστορία, το πολυόργανο μέτρησης δεν μπόρεσε να πραγματοποιή- σει ούτε τον αρχικό έλεγχο (στο 1/2 Ιδιαρ- ροής). Eπιπλέον όλες οι ασφάλειες του πίνακα (για άγνωστο λόγο) ήταν τύπου C.
Διαβάστε περισσότερα...

132. ΟΙ ... ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε. ( ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΠΟΣΕΗ )

Όπως φαίνεται και από τα διπλανά έγγραφα άρχισαν ήδη οι πρώτες καταγγελίες μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων που εμφανίζονται στις νέες Υ.Δ.Ε.Προφανώς ο εν λόγω "συνάδερφος" προτίμησε να ρισκάρει την άδεια του για να ρευματοδοτήσει το σπίτι του φίλου , γνωστού κ.τ.λ. χωρίς να εκτιμήσει τη σοβαρότητα του λάθους του. Η αυτοψία που ακολούθησε, όπως φαίνεται και από το διπλανό έγγραφο, θα επιφέρει κυρώσεις.

Οι παραπάνω φωτογραφίες βρίσκονται στο λογαριασμό facebook της ΠΟΣΕΗ. Δείτε και τα σχόλια που τις συνοδεύουν.Σχόλιο συντάκτη : Τα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε πρέπει να συμπληρώνονται από σοβαρούς επαγγελματίες.
Διαβάστε περισσότερα...

131. ΒΙΔΩΤΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει (σε προηγούμενα άρθρα μας) σταδιακά καταργούνται όλοι οι λαμπτήρες πυράκτωσης στις εγκαταστάσεις και αντικαθίστανται από λαμπτήρες οικονομίας. Ωστόσο και αυτοί οι νέοι λαμπτήρες μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις υπάρχουσες λυχνιολαβές (ντουί) της εγκατάστασης αφού διατηρούν τα ίδια μεγέθη κάλυκα (βιδωτός τύπος).

Στο διπλανό πίνακα βλέπετε όλους τους τύπους βιδωτού καλύκα για λαμπτήρες πυρακτώσεως εμπορίου καθώς και τις αντιστοιχίες τους στο διεθνές πρότυπο IEC 60061-1. Υπάρχουν και οι επεκτάσεις αυτών των τύπων (Ε26d E27d , σπανιότερα Ε39d) που δηλώνουν ότι μέσα στο λαμπτήρα λειτουργούν δύο νήματα.
Σχόλιο συντάκτη : Γνωρίζετε ότι οι ασφάλειες Diazed (τύπος DII) χρησιμοποιούν το ίδιο σπείρωμα με τις λάμπες Ε27;
Διαβάστε περισσότερα...

130. ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ( ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ )

Το παρακάτω βίντεο δείχνει υπαρκτή περίπτωση ηλεκτρικής εγκατάστασης όπου ο κομμένος ουδέτερος αποτελεί σοβαρή αιτία για πιθανό ατύχημα ηλεκτροπληξίας. Ακομα και όταν αφαιρέθηκε η ασφάλεια στο μετρητή ΔΕΗ το πρόβλημα εξακολούθησε να υπάρχει :
Πραγματικά αξιόλογο βίντεο. Μπράβο στο συνάδερφο που πραγματοποίησε ολοκληρωμένη μέτρηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους της εγκατάστασης και ανέδειξε σωστά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε, ότι πρώτη φορά βλέπουμε σε ελληνικό βίντεο να χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας (γάντια) κατά τη διάρκεια μέτρησης.

Σχόλιο συντάκτη :
Η μόνη μας ένσταση αφορά την ορθογραφία των ενσωματωμένων υπότιτλων. Ελπίζουμε να διορθωθεί το πρόβλημα σε επόμενη επεξεργασία του.
Διαβάστε περισσότερα...

129. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ELV

Στην ιστοσελίδα http://www.kilowatts.com.au/calculator-voltage-drop.php υπάρχει online πρόγραμμα υπολογισμού διατομής αγωγών γραμμής ELV (exrta low voltage) για φωτοβολταικά συστήματα που βασίζεται στα αυστραλιανά πρότυπα.
Ως γνωστόν τα συστήματα ELV (π.χ. SELV -PELV) είναι αποδεκτά και στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και χρησιμοποιούνται σε τμήματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπου η χρήση 230 V εγκυμονεί πολλούς κινδύνους (π.χ. χώρος μπάνιου , φωτισμός κήπου κ.τ.λ.). Το πρόγραμμα επιτρέπει να μπουν δεδομένα πτώσης τάσης , μήκους γραμμής , ρεύματος και τάσης λειτουργίας σύμφωνα με τα δεδομένα του χρήστη.

Σχόλιο συντάκτη : Επειδή δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία για τα αυστραλιανά πρότυπα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το τελικό αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τα δικό μας πρότυπο.
Διαβάστε περισσότερα...

128. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ

Οι κυλινδρικές ασφάλειες τήξεως τοποθετού- νται σε ασφαλειοθήκες που επιτρέπουν ασφάλιση -απασφάλιση κυκλώματος χωρίς κίνδυνο για το χειριστή. Γι'αυτό και θεωρούνται από πολλούς, προτιμότερη λύση από τις ασφάλειες (DO) Neozed - (D) Diazed (κλασσικά φυσίγγια).

Οι κυλινδρικές ασφάλειες τήξεως εμφανίζονται στο εμπόριο με δύο αριθμούς. Ο πρώτος αριθμός δηλώνει τη διάμετρο της ασφάλειας και ο δεύτερος δηλώνει το μήκος της. Και οι δύο αριθμοί εκφράζονται σε mm (χιλιοστά).
Στο διπλανό πίνακα εμφανίζονται οι τυποποιημένες διαστάσεις εμπορίου και η αντίστοιχισή τους με τις πραγματικές διαστάσεις της εκάστοτε ασφάλειας.


Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα συνοπτικό κατάλογο όλων των τύπων ασφαλειών τήξης που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο.


Διαβάστε περισσότερα...

127. ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EUROTEST XA MI 3105

Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας έστειλε ο κ. Σαλευρής το εγχειρίδιο χρήσης του πολυοργάνου μέτρησης EurotestXA MI3105 (έκδοση 5.2, HW 5; Κωδ. 20 751 833). Είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και συνοδεύεται από φωτογραφίες του πολυοργάνου με ελληνικό μενού στην οθόνη.


Ουσιαστικά πρόκειται για προσαρμογή του αντίστοιχου εγχειριδίου (αγγλικής έκδοσης) στα ελληνικά δεδομένα . Εξυπηρετεί τόσο τον αρχάριο χειριστή όσο και τον καλό γνώστη του οργάνου με τις πολλές επιμέρους φωτογραφίες του και τις τεχνικές λεπτομέρειες που παρέχει αναδεικνύοντας όλες τις δυνατότητες του.

Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί διαφήμιση για να αγοράσετε το συγκεκριμένο μοντέλο αλλά προέκυψε ως ανάγκη για να καλύψει απορίες χειριστών (του συγκεκριμένου πολυοργάνου) που δεν είχαν καλυφθεί μέχρι σήμερα. Για μας όλα τα πιστοποιημένα πολυόργανα της αγοράς αποτελούν αξιόπιστη λύση για την εφαρμογή των ελέγχων που απαιτούν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα της νέας Υ.Δ.Ε.

Παρατήρηση :
Κάθε εταιρεία μπορεί να μας στείλει αντίστοιχα φυλλάδια προς ενημέρωση των χρηστών των πολυοργάνων της . Με χαρά μας θα τα δημοσιεύσουμε.

Σχόλιο συντάκτη : Για να προλάβουμε τυχόν απαιτήσεις σας ώστε να σας το παρέχουμε εμείς , σας ενημερώνουμε ότι αυτή τη χρονική περίοδο μπορείτε να το αναζητήσετε στην εταιρεία που προμηθεύει το συγκεκριμένο πολύοργανο στην ελληνική αγορά ή να ζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες στο email του κ. Σαλευρή : asalevris@ipta.demokritos.gr .
Διαβάστε περισσότερα...

126. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

update 7/4/2012, 20.38 μ.μ.: Διορθώνουμε την τελική πρόταση του άρθρου μας . Έγινε λάθος στο τελικό κείμενο που αναρτήθηκε . Ευχαριστούμε τον κ. Σαρρή για την άμεση αντίδρασή του.

Ένας βασικός λόγος που επηρεάζει τη λειτουργία των γραμμών σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση άρα και την διάρκεια ζωής της , είναι οι προβληματικές ενώσεις - επαφές που εμφανίζονται είτε ως συνδέσεις μεταξύ αγωγών σε κουτιά διακλάδωσης είτε ως συνδέσεις αγωγών σε ραγουλικά πίνακα (ασφάλειες πίνακα, διακόπτες κ.τ.λ).


Κάθε προβληματική ένωση μεγαλώνει την αντίσταση των συγκεκριμένων αγωγών της γραμμής και τοπικά (στο προβληματικό σημείο) αυξάνει την θερμοκρασία . Επειδή όμως η γραμμή "αναπνέει" σε όλο το μήκος της, η ζέστη αυτή μεταφέρεται ουσιαστικά σε μεγάλη απόσταση περικλείοντας έτσι όλη τη συγκεκριμένη γραμμή. Ειδικά στις περιπτώσεις των ραγουλικών, επειδή το πρόβλημα της κακής επαφής λαμβάνει χώρα σε πολύ περιορισμένο χώρο, η δυνατότητα απομάκρυνσης της επιπλέον θερμότητας εξαρτάται από τις διαστάσεις του υλικού ενώ παράλληλα επηρεάζονται σημαντικά οι μονωτικές του ιδιότητες (π.χ. συχνά υπερθερμαινόμενο PVC οδηγείται σε σταδιακό λιώσιμο). Με την πάροδο του χρόνου, κάθε προβληματική επαφή στην εγκατάσταση, καθίσταται "εν δυνάμει" σημείο έναρξης ηλεκτρικής πυρκαγιάς.

Στατιστικά, μια κακή επαφή που βρίσκεται σε σημείο της εγκατάστασης το οποίο είναι λειτουργικά "ενεργό" πολλές ώρες της μέρας και η οποία αρχικά εμφάνισε αντίσταση 0,5 Ωμ, μέσα σε μια εβδομάδα έφτασε να εμφανίζει τιμή αντίστασης περίπου 1 Ωμ. Σε βάθος χρόνου (περίπου 1 έτος) εμφάνισε τιμή αντίστασης γύρω στα 10 Ωμ με περαιτέρω αυξητικές τάσεις.


Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τον διπλανό πίνακα ότι μια κακή ένωση - επαφή δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση στην λειτουργία της γραμμής ενισχύοντας την πτώση τάσης (που ούτως ή άλλως υπάρχει λόγω του μήκους και της διατομής των αγωγών).

Η μεταφερόμενη θερμότητα από τον αγωγό προς το περιβάλλοντα χώρο δίνεται από τον τύπο :
Σχόλιο συντάκτη : Για τον εντοπισμό προβλημάτων κακής συνέχειας (επαφής ή σύνδεσης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δοκιμές εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας του άρθρου 612.2 και σε αγωγούς φάσεων και ουδετέρου. Το αποτέλεσμα των δοκιμών αυτών ειδικά για συνδέσεις μπορούν να αξιολογηθούν με βάση το άρθρο Ε.611.3 του παρατήματος Π.61-Ε του προτύπου.
Διαβάστε περισσότερα...