25. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

Στην έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης εμφανίζεται η στήλη της εγκατεστημένης ισχύος (μπλε στήλη).

Στο τέλος του εγγράφου υπολογίζεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εγκατάστασης ως άθροισμα όλων των επιμέρους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ισχύων των ήδη τοποθετημένων συσκευών - πριζών - κυκλωμάτων φωτισμού της (καφέ γραμμή).

Να επισημάνουμε εδώ ότι:
1) αναγράφουμε μόνο τα πραγματικά δεδομένα ισχύος που έχουμε στην εγκατάσταση και όχι τις συσκευές που θα τοποθετηθούν στο μέλλον.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (fullscreen).

2) δεν βάζουμε συντελεστή ετεροχρονισμού στις συσκευές μας (π.χ. κουζίνα) γιατί άλλο πράγμα είναι η εγκατεστημένη ισχύς και άλλο η συμφωνημένη με την εταιρεία (π.χ. ΔΕΗ) ισχύς λειτουργίας. Όπως είναι γνωστό η συμφωνημένη ισχύς είναι μικρότερη ή ίση (το πολύ) με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εγκατάστασης.
3) πριν προχωρήσουμε στην κατασκευή της εγκατάστασης θα πρέπει να γνωρίζουμε αν η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της υπερκαλύπτεται από τα KW της άδειας μας. Αν η άδεια μας είναι μικρότερη από την πραγματική εγκατεστημένη ισχύ απλά ΔΕΝ προχωράμε στην κατασκευή της . Η ανάθεση έργου γίνεται σε άλλον συνάδερφο με περισσότερα KW στην άδεια του.

Στο βασικό έγγραφο της νέας Υ.Δ.Ε στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ συμπληρώνουμε τα στοιχεία από την έκθεση παράδοσης σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΥΔΕ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (fullscreen).

Παρατήρηση : Κλιματιστικά - Ανελκυστήρας απαιτούν για την προστασία τους ασφάλειες τύπου C (ασφάλειες για φορτία κίνησης).


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου