112. ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Συνάδερφος μας ρώτησε πως κατοχυρώ- νεται ότι μαζί με το βασικό έντυπο της νέας Υ.Δ.Ε θα επισυναφθούν και τα υπόλοιπα σωστά έγγραφα , δηλαδή η αντίστοιχη έκθεση παράδοσης , το/τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ελέγχου καθώς και τα σχέδια της συγκεκριμένης εγκατάστασης και δεν θα αλλαχτούν στη συνέχεια με άλλα ή αλλοιωμένα έγγραφα. Η απορία έγκειται στο γεγονός ότι θεώρηση από το σωματείο εμφανίζεται να μπαίνει μόνο στο κάτω αριστερά μέρος του βασικού εντύ- που της νέας Υ.Δ.Ε.

Επειδή το ψάξαμε, είδαμε ότι όντως υφίσταται το συγκεκριμένο ζήτημα και ουσιαστικά κανείς δεν αποκλείει να επισυναφθούν μετά τη θεώρηση διαφορετικά έγγραφα. Ειδικά στα έγγραφα των πρωτοκόλλων ελέγχου το ζήτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία.
Δυστυχώς, επίσημος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του θέματος δεν υπάρχει ακόμη. Αν θεωρήσουμε ότι άμεσα θα υπάρξει (έτσι τουλάχιστον ακούγεται) ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των νέων Υ.Δ.Ε. στα σωματεία, τότε δεν θα υφίσταται τέτοιο ζήτημα αφού με μια απλή σύγκριση των εγγράφων θα μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει αν υφίσταται απάτη ή όχι.
Γιατί η συγκεκριμένη πράξη μόνο ως απάτη μπορεί να εκληφθεί.

Σχόλιο συντάκτη : Στην ιστοσελίδα του, ο κ.Σαρρής προτείνει όλα τα τα επισυναπτόμενα έγγραφα να θεωρούνται επίσης από το σωματείο ( Ερώτηση 1.13). Και αυτή η άποψη είναι σωστή.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου