117. ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ IEC 60364

Tο διπλανό διάγραμμα είναι από το διεθνές πρότυπο IEC 60364 και δείχνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος αγωγού του εξεταζόμενου κυκλώματος με βάση τη διατομή και το μέγιστο ρεύμα γραμμής ώστε να μην εμφανιστεί (στο κύκλωμα) πτώση τάσης μεγαλύτερη από 4% (κοίτα το άρθρο 62).Το συγκεκριμένο διάγραμμα αντιστοιχεί σε τριφασικό σύστημα Ε.Ρ. 400 V , με 55 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία περιβάλλοντος και χαλκινούς αγωγούς μονωμένους με PVC.

Για το αντίστοιχο μονοφασικό κύκλωμα το μήκος που προκύπτει από το διάγραμμα πρέπει να διαιρεθεί με το 2 , ενώ για αλουμινένιους αγωγούς να διαιρεθεί με το 1,6.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου