93. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , ΜΕΡΟΣ Β'

Συνεχίζουμε από το σημείο που αφήσαμε τον ενδελεχή οπτικό έλεγχο στο άρθρο 89 , το οποίο έδινε αναλυτικές οδηγίες για τις καλωδιώσεις σε μόνιμες γραμμές και φορητές συσκευές , δίνοντας εδώ λεπτομερείς οδηγίες για τα παρακάτω σημεία της εγκατάστασης :

1. Διακόπτες φωτισμού
α. Να βρίσκονται σε ύψος ικανό ώστε να μπορεί να τους χειριστεί ένας άνθρωπος μέσου ύψους
β. Να είναι εύκολα προσβάσιμοι (να μην κρυμμένοι πίσω από ντουλάπες ή άλλα αντικείμενα)
γ. Σε περιπτώσεις που δεν είναι εμφανές για ποιο κύκλωμα χρησιμοποιείται ο διακόπτης να υπάρχει σήμανση πάνω του (π.χ. σε γραφεία εταιρειών)
δ. Να "κόβουν" φάση και όχι ουδέτερο
ε. Να μην είναι τοποθετημένοι σε λάθος ζώνη εγκατάστασης (χώροι με ειδικές απαιτήσεις π.χ. μπάνιο)
στ.Να αντέχουν το ρεύμα λειτουργίας της γραμμής

2. Ροζέτες φωτισμού
α. Να είναι καλά στερεωμένες
β. Όλοι οι αγωγοί που βγαίνουν από την οροφή να βρίσκονται καλά στερεωμένοι στην κλέμα τερματισμού ( αυτό αφορά και τον αγωγό προστασίας ακόμα και αν δε συνδεθεί στο φωτιστικό)
γ. Να υπάρχουν οι απαραίτητες "επιστροφές" (ειδικά αν πρόκειται για γραμμή πολύφωτου)
δ. Να αντέχουν το βάρος του φωτιστικού χωρίς να κρεμάνε.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου