108. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 είναι γεμάτο με παραπομπές σε αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, πολλά από τα οποία έχουν αρχίσει να τροποποιούνται-βελτιώνονται σε νεότερες εκδόσεις.
Υπάρχουν ακόμα και πρότυπα τα οποία έχουν αντικατασταθεί πλήρως ή έχουν ενσωματωθεί σε καινούρια (με άλλη ονομασία).


Μια ιστοσελίδα που μπορεί να σας βοηθήσει για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι αυτή εδώ .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου