99. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε.Η.Ε ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ, Η ΔΙΕΘΝΗ

Στην παράγραφο 511.2 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρονται τα παρακάτω που αφορούν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού ως προς τα πρότυπα :

Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει για κάποιο υλικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ή Ευρωπαϊκό Πρότυπο ή
∆ιεθνή Πρότυπα ISO/IEC, το υπόψη υλικό πρέπει να επιλέγεται κατόπιν ειδικής συµφωνίας µεταξύ του υπευθύνου για το σχεδιασµό/ µελέτη της εγκατάστασης και του εγκαταστάτη. Πάντως, ο υπεύθυνος για το σχεδιασµό ή τη µελέτη της εγκατάστασης θα πρέπει να βεβαιώσει ότι η χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου υλικού παρέχει τον ίδιο βαθµό ασφαλείας που παρέχουν και τα υπόλοιπα υλικά, που είναι σύµφωνα µε τα Πρότυπα.

Οι απορίες που εκφράζουμε είναι :
1) Με ποιους τρόπους θα μπορέσει ο υπεύθυνος σχεδιασμού/ μελέτης της εγκατάστασης να πιστοποιήσει ηλεκτρολογικά υλικά που πιθανώς δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στη χώρα μας;
2) Αν για κάποιο λόγο ο μελετητής αντικατασταθεί (εκούσια ή ακούσια) επιτρέπεται ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα υλικά ή θ' ακυρωθεί η ειδική συμφωνία;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου