104. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Στην ιστοσελίδα www. blogthea.gr υπάρχει ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο για την "Ηλεκτροπληξία" που περιλαμβάνει σκίτσα, animation και οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να δώσετε στο θύμα ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που βρεθείτε μπροστά σε τέτοιο περιστατικό . Επιπλέον δίνει και τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας - μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται σε μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων.

Στην ιστοσελίδα www.teetdk.tee.gr υπάρχει ένα αρχείο pdf που μπορείτε να "κατεβάσε- τε" και να δείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με τον "Ηλεκτρικό κίνδυνο". Ιδιαίτερη αξία έχουν οι πρώτοι πίνακες που δείχνουν τις επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα με βάση το χρόνο έκθεσης και το μέγεθος του ρεύματος.

Σχόλιο συντάκτη :
Ο καλύτερος τρόπος για να σώσεις ένα θύμα ηλεκτροπληξίας είναι να κρατήσεις οπωσδήποτε εσύ (που είσαι καλά) ακέραια την ψυχραιμία σου. Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις που σώθηκαν ενήλικα θύματα ηλεκτροπληξίας από ανήλικα παιδιά ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ακόμα και αν δεν γνωρίζεις βασικές αρχές ανάνηψης μπορεί (με τη βοήθεια του ένστικτου επιβίωσης) να καταφέρεις θαύματα. Εννοείται ότι γράφοντας αυτό δεν επικροτούμε την έλλειψη εκπαίδευσης σε αντίστοιχα θέματα. Κάθε άλλο. Θεωρούμε όμως ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις είναι βασικός παράγοντας για να λειτουργήσει το μυαλό και να δώσει λύσεις.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου