120. ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας PALS υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την άεργο ισχύ και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Το συγκεκριμένο άρθρο , αν και συνοπτικό , είναι αρκετά περιεκτικό και καταλήγει ν' αναφέρεται στη βελτίωση συνφ και στους τύπους (τρόπους θα λέγαμε εμείς) αντιστάθμισης.
Αξίζει να το διαβάσετε.
Δίνει "ερεθίσματα" για να ψάξετε το θέμα καλύτερα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου