58. ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 ( ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ RCD )

Μας ρωτάτε γιατί στο άρθρο 36 εμφανίζεται ως κατώτατο αποδεκτό όριο ενεργοποίησης μηχανισμού του RCD τα 17 mA (ρεύμα διαρροής).
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 παράγραφος 531.2.1.2 (Σημείωση 1) αναφέρεται ότι "Οι διατάξεις αυτές (εννοεί τους τύπους RCD AC , A, B που αναφέρονται πιο πάνω στη σημείωση) μπορούν να προκαλούν την απόζευξη σε οποιαδήποτε τιμή του διαφορικού ρεύματος η οποία υπερβαίνει το 50% του ονομαστικού διαφορικού ρεύματος". 


Σχόλιο συντάκτη: Απ' ότι αντιλαμβάνεστε η διαφορά μας ουσιαστικά είναι 0,1 mA.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου