60. ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΟΒΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ - ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384;

Μας ρωτάτε αν υποχρεώνεστε, σε έλεγχο της εγκατάστασης ν' ανοίγετε κουτιά διακλάδωσης που έχουν σοβατιστεί (καλυφθεί δηλαδή) ώστε να προχωρήσετε σε ενδελεχή οπτικό έλεγχο της, όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα ελέγχου (κατά ΚΕΗΕ και ΕΛΟΤ HD 384).
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 παράγραφο 526 ( Ηλεκτρικές συνδέσεις )  και πιο συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο 526.3 αναφέρεται ρητά ότι "Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι προσιτές για επιθεώρηση, δοκιµή και συντήρηση εκτός από τις ακόλουθες:
1) ενώσεις καλωδίων θαµµένων στο έδαφος
2) ενώσεις γεµισµένες µε µονωτική µάζα ή σφραγισµένες,
3) συνδέσεις µεταξύ του ψυχρού τµήµατος και του θερµαντικού στοιχείου σε συστήµατα θέρµανσης οροφής, ενδοδαπέδιας θέρµανσης και παρόµοια."


Από τα παραπάνω προκύπτει το αβίαστο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να παραμένουν ακάλυπτα τα κουτιά διακλάδωσης  . Ωστόσο κατά τη γνώμη μας , μπορούμε να ελέγχουμε τα άκρα της κάθε γραμμής (τόσο στην αρχή τους στον πίνακα όσο και στα τέλη τους δηλαδή στις πρίζες και τους διακόπτες ) για τη λειτουργικότητά τους και μετά να γράψουμε στη στήλη των παρατηρήσεων του πρωτοκόλλου κάτω από τον οπτικό έλεγχο ότι "δεν επιθεωρήσαμε τα κουτιά διακλάδωσης γιατί ήταν καλυμμένα". Αυτός βέβαια δεν είναι λόγος για να συμπεράνουμε ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν πληρεί όλα τα κριτήρια για να περάσει τον έλεγχο (ασφαλής και λειτουργική).

Εξάλλου από την μέτρηση αντίστασης μόνωσης και τη συνέχεια του αγωγού προστασίας κάθε γραμμής εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την λειτουργικότητα των συνδέσεων της  . 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου