70. Η ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ www.texnikos.gr/blog)

Από το ιστολόγιο (http://www.texnikos.gr/blog/index.php?paged=2) βρήκαμε το πολύ ενδιαφέρον κείμενο που ακολουθεί και αφορά τη "Θερμογραφία στα φωτοβολταικά συστήματα".
Πιο συγκεκριμένα :
Η θερμογραφία στα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια από τις πιο σημαντικές μη καταστρεπτικές μεθόδους, λόγω της ευκολίας ανίχνευσης αποτελεσμάτων.


Πραγματοποιείται με τη χρήση θερμοκάμερας η οποία παράγει μια εικόνα που καταγράφει την ακτινοβολία που εκπέμπει ένα σώμα.

Κάθε σώμα που έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από του απολύτου μηδενός εκπέμπει ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται στο υπέρυθρο μήκος κύματος, περιοχή που λειτουργούν οι θερμοκάμερες και μπορούν να παράγουν οπτική εικόνα από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία, επομένως να δημιουργούν θερμοκρασιακά προφίλ.

Η θερμογραφία έχει εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμογή ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς:
- Ιατρική
- Στρατιωτικές εφαρμογές
- Έλεγχος εγκαταστάσεων
- Μηχανολογικές
- Ηλεκτρολογικές/ Ενεργειακές
- Κτιριακές
- R&D

Ο θερμογραφικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται με χρήση θερμοκάμερας υπέρυθρης ακτινοβολίας, εντοπίζει τις αιτίες παραγωγής υπέρθερμων περιοχών τις οποίες το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί.

Η θερμογραφία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε εφαρμογή στην οποία η επίδραση της θερμοκρασίας έχει κρίσιμη συμμετοχή στην απόδοση και την ποιότητα της λειτουργίας της εγκατάστασης, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων φθοράς, ή τυχών δυσλειτουργίας.

Οι θερμογραφικοί έλεγχοι των εγκαταστάσεων ταξινομούνται σε δύο βασικούς τομείς:

- Έλεγχος Ποιότητας/ Απόδοσης/ Εξοικονόμησης

- Έλεγχος Ασφάλειας


Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αρκεί μόνο να διαγνώσουμε ένα πιθανό προβληματικό σημείο μιας εγκατάστασης, αλλά θα πρέπει να γίνει και εκτίμηση της επικινδυνότητας αυτού.

Για τον λόγο αυτό η σημασία θερμογραφικών ελέγχων σε κρίσιμα σημεία μιας εγκατάστασης, όπου πιθανή αστοχία θα δημιουργήσει θέματα ασφάλειας της όλης εγκατάστασης, είναι επιτακτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Έτσι τα στοιχεία που απαρτίζουν μια εγκατάσταση διακρίνονται σε κρίσιμα, και όχι κρίσιμα, δίνοντας διαφορετική βαρύτητα και βάθος ελέγχου σε κάθε μια κατηγορία.

Η αξιολόγηση και ταξινόμηση των ευρημάτων (αστοχιών) βασίζεται στην οδηγία International Testing Association Maintenance Testing Specifications, 1997 (NETA MTS-1997).


Σε μια άρτια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών θα πρέπει πρωταρχικά να έχει διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία της εγκατάστασης, ώστε να υπάρχει η μέγιστη απόδοση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, και υψηλό κέρδος στον επενδυτή.

Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασης, δίχως βλάβες σε βάθος χρόνου, η επιστήμη της θερμογραφίας δίνει βασική βοήθεια, στον έλεγχο της ποιότητας και απόδοσης της εγκατάστασης.

Η θερμογραφία είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος ελέγχου κατά την οποία η εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά δίχως να έχουμε διακοπές κατά την διαδικασία ελέγχου, που έχουν αξιοσημείωτη απώλεια εισοδήματος, κυρίως σε μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ γενικό είναι το άρθρο .Δε δίνει λεπτομέρειες.
Λουκάς

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ είπε...

Το άρθρο έχει αναπαραχθεί από άλλο ιστολόγιο. Πιθανόν να γράψουν και κάποιο άλλο αντίστοιχο στο μέλλον με περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ είπε...

Το άρθρο έχει αναπαραχθεί από άλλο ιστολόγιο. Πιθανόν να γράψουν και κάποιο άλλο αντίστοιχο στο μέλλον με περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.

Δημοσίευση σχολίου