74. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΜΚΟ)

Ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση με τον τίτλο "Πώς εξασφαλίζεται η προστασία ατόμων με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384" από το Δρ. Κόκκινο Νικόλαο της εταιρείας ΕΛΕΜΚΟ, η οποία εστιάζει στο ζήτημα της θεμελιακής γείωσης , τις ισοδυναμικές συνδέσεις και τη σύνδεση με αντικεραυνική προστασία κλωβού Faraday, τόσο σε οικιακό όσο και σε βιομηχανικό κτίριο.Διαθέτει πολλές φωτογραφίες και σχέδια που καλύπτουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις που θα συναντήσουμε στην κατασκευή συστήματος θεμελιακής γείωσης . Στο τέλος της παρουσίασης, υπάρχει ενότητα μετρήσεων με το πολυόργανο MACROTEST που καλύπτουν τους ελέγχους και τις δοκιμές του μέρους 6 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

Την παρουσίαση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχόλιο συντάκτη: Ουσιαστικά αποτελεί "διαφημιστική" παρουσίαση , η οποία ωστόσο εμπεριέχει πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου