57.ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ

Στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΕΛΒΗΧ (http://www.elvhx.gr) βρήκαμε τον παρακάτω οδηγό για τη θεμελιακή γείωση και τις υπόλοιπες διατάξεις γείωσης.


Το συγκεκριμένο αρχείο δίνει πάρα πολλές λεπτομέρειες:
α) για την αντίσταση εδάφους και τη μέτρησή της
β) την κατασκευή της θεμελιακής γείωσης σε δίκτυα ΤΤ και ΤΝ
γ) σε υποσταθμούς
δ) αιολικούς και φωτοβολταικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.


και μπορείτε να το βρείτε εδώ

Σχόλιο συντάκτη : Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ελεύθερες γνώσεις οι οποίες προέρχονται από εξειδικευμένες εταιρείες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου