56. ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ , ΜΕΡΟΣ Α' ( ΠΟΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ)

Σε μήνυμα σας, μας ρωτάτε πόσες αναμονές γείωσης μπορούμε να "τραβήξουμε" από τη θεμελιακή γείωση ενός κτιρίου που διαθέτει επιπλέον και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Παίρνουμε την απλή περίπτωση ενός ορθογώνιου πολυόροφου κτιρίου. Επιπλέον λαμβάνουμε υπόψη μας ότι η ταινία (ή οι βέργες) της θεμελιακής γείωσης αποτελεί ένα ενιαίο βρόγχο και επομένως μπορούμε να "τραβήξουμε" αναμονή από οποιαδήποτε σημείο της επιθυμούμε.
H λύση που σας προτείνουμε εμείς και έτσι την δουλεύουμε είναι η εξής :
1) Μία αναμονή για τους μετρητές ΔΕΗ (ο αγωγός γείωσης θα καταλήξει στο κοινό μπαροκιβώτιο)
2) Μία αναμονή για το λεβητοστάσιο του κτιρίου
3) Μία αναμονή για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου
4) Δύο αναμονές για το ασανσέρ (μία για τον πίνακα του ανελκυστήρα και μια για το φρεάτιο του ασανσέρ)
5) Μία αναμονή για την αποχέτευση (εφόσον πρόκειται για μεταλλικό δίκτυο και μόνο)
6) Μία αναμονή για την τηλεφωνική εγκατάσταση (σε συνεννόηση με τον πάροχο σταθερής τηλεφωνίας)
7) Μία αναμονή για την εγκάτασταση κεραίας τηλεόρασης
8) Μία αναμονή για το δίκτυο ύδρευσης
9) Τέσσερις τουλάχιστον αναμονές για την αντικεραυνική προστασία .Ο αριθμός αυτός αυξάνει εφόσον το κτίριο παρουσιάζει ασύμμετρη μορφή (περισσότερες εσοχές - εξοχές) ή πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Παρατήρηση :
Κάποιοι προτείνουν να υπάρχει και μια εφεδρική αναμονή ,έτσι ώστε αν αργότερα σε επανέλεγχο προκύψει πρόβλημα στην τιμή της αντίστασης γείωσης να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της θεμελιακής με συμπληρωματικό ηλεκτρόδιο (π.χ. τρίγωνο γείωσης).

Σχόλιο συντάκτη : Μια πολύ κατατοπιστική παρουσίαση για το θέμα της θεμελιακής γείωσης βρίσκεται εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου