53. ΜΕΤΡΗΣΗ AUTO (ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) RCD ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


Στα περισσότερα πολυόργανα μέτρησης εμφανίζεται η επιλογή AUTO ελέγχου του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ, όπου το RCD της εγκατάστασης ελέγχεται ως προς το χρόνο ενεργοποίησης του με διαδοχικές δοκιμές στα x1/2 , x1 , x5 Ιδν (π.χ. σε Δ.Δ.Ρ των 30 mA γίνεται έλεγχος στα 15 mA , 30 mA και 150 mA) έχοντας (για κάθε επιμέρους μέτρηση) το ρεύμα δοκιμής πρώτα σε φάση 0 μοίρες με την εφαρμοζόμενη τάση και στη συνέχεια σε 180 μοίρες με αυτή. Δηλαδή γίνονται συνολικά έξι μετρήσεις.


Η δυνατότητα αυτή μας παρέχεται γιατί γνωρίζουμε ότι ο χρόνος ενεργοποίησης στον Δ.Δ.Ρ μπορεί να επηρεαστεί από την κατεύθυνση του ρεύματος . Γι' αυτό (για κάθε ρεύμα δοκιμής) γίνεται έλεγχος αρχικά για την θετική ημιπερίοδο ( αναφερόμαστε πάντα σε μέτρηση που γίνεται σε εναλλασ- σόμενο ρεύμα) και μετά από ελάχιστο χρόνο (περίπου 10 msec) πραγματοποιείται αυτόματα αντίστοιχη μέτρηση για την αρνητική ημιπερίοδο της κυματομορφής .

Σχόλιο συντάκτη : Ο έλεγχος αυτός υπερκαλύπτει τις μετρήσεις RCD του πρωτοκόλλου ελέγχου της εγκατάστασης.


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι τιμές που βγαίνουν στον παραπάνω έλεγχο μπορούν να γραφτούν στο πρωτόκολλο ελέγχου ή όχι ;
Ζαc77

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ είπε...

Όχι. Δεν προβλέπεται αυτό. Μόνο στο αρχείο του Ηλεκτρολόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για να έχει καλύτερη εικόνα σχετικά με το ρελέ του πίνακα της εγκατάστασης

Δημοσίευση σχολίου