64. ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΑΓΩΓΩΝ

Στο ινστιτούτο χαλκού (http://www.copper.org.gr) υπάρχει πρόγραμμα υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος για όλα τα είδη γραμμών (χωνευτές , επιτοίχιες , εναέριες , υπόγειες).
Το σημαντικό στοιχείο βρίσκεται στο γεγονός ότι μπορείς να "κατεβάσεις" και να αποθηκεύσεις το αρχείο (σε μορφή excel) στον υπολογιστή σου. Στη συνέχεια με βάση τις παραμέτρους (που ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ) της γραμμής σου βρίσκεις το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα.

Επιπλέον , σχηματικά ο υπολογισμός χωρίζεται σε τρία μέρη και στην γραμμή του αποτελέσματος. Ο "διαχωρισμός" αυτός αντιστοιχεί στους πίνακες του προτύπου 52-Κ1 (κύριος πίνακας), 52-Δ1 και 52-Ε1 (συμπληρωματικοί). Ο υπολογισμός γίνεται ταυτόχρονα δίνοντας αποτέλεσμα με την προσθήκη ή την αλλαγή παραμέτρων γιά κάθε μεταβλητή που προβλέπεται στο πρότυπο και τους αντίστοιχους πίνακες.

Σημείωση: Οι συντελεστές διόρθωσης σε σχέση με την θερμοκρασία (=1 όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 30 βαθμούς Κελσίου - πίνακας 52-Δ1) και το πλήθος των κυκλωμάτων ή των ομάδων περισσότερων από ένα πολυπολικών καλωδίων (πίνακας 52-Ε1) εφαρμόζονται αυτόματα. Για τον λόγο αυτό, το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν αφού σε κάθε περίπτωση εφαρμοστούν οι σωστοί συντελεστές.

Το πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ .

Σχόλιο συντάκτη : Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο αφού εφαρμόζει πιστά και λεπτομερειακά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου