161. ΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Υπάρχει ένας βασικός κανόνας που διέπει την μέτρηση αντίστασης μόνωσης ως προς την εφαρμοζόμενη τάση δοκιμής. Αν πρόκειται για πολυόργανο μέτρησης που πραγματοποιεί τη μέτρηση με εναλλασσόμενη τάση δοκιμής, αυτή θα πρέπει να είναι διπλάσια από την ονομαστική + 1000 Volt ακόμη.

Συνήθως όμως χρησιμοποιούμε πολυόργανα με συνεχή τάση για την οποία ισχύει (όπως δείχνει και ο διπλανός πίνακας) ότι η αντίστοιχη τάση δοκιμής θα ειναι διπλάσια της ονομαστικής.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου