12. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε ΓΙΑ Ε.Η.Ε (ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384)

Ακολουθεί πίνακας που δείχνει τις περιπτώσεις που υποβάλλουμε τα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε όταν η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Ιδιαίτερη προσοχή να δώσετε στις διάφορες περιπτώσεις διακοπής παροχής ηλεκτροδό- τησης:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Ε.Η.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΛΟΤ HD 384
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη: Οι πίνακες αυτοί δεν αποτελούν πόνημά μας αλλά χρησιμοποιούνται ευρέως σε σεμινάρια ηλεκτρολόγων.


Πηγή αρχείου : Α Σαλευρής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου