17. ΝΕΑ Υ.Δ.Ε: ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΗ

Στο ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011 που καθορίζει τη νέα Υ.Δ.Ε και τα έγγραφα που την απαρτίζουν γίνεται φανερό ότι πλέον η Δήλωση δεν αποτελεί έγγραφο ΔΕΗ αλλά Κρατικό Έγγραφο που πρέπει να παραδίδεται στην ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εξάλλου το ίδιο το έγγραφο (της νέας Υ.Δ.Ε) σε δύο σημεία του δηλώνει ότι απευθύνεται πλέον σε όλες τις ηλεκτρικές επιχειρήσεις της χώρας μας.

Αρχικά πάνω αριστερά όπου πρέπει να δηλωθεί ο παραλήπτης του εγγράφου και στη συνέχεια στην παράγραφο 7 στο σημείο που διευκρινίζεται που θα κατατεθούν τα πρωτότυπα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε τα οποία πρέπει να προσκομίσει στην αντίστοιχη ηλεκτρική επιχείρηση ο ιδιο- κτήτης / χρήστης της Ε.Η.Ε. Το σημείο αυτό είναι κενό και πρέπει να συμπληρωθεί από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη:

Για ιστορικούς κυρίως λόγους παραθέτουμε τα δύο σημεία της προηγούμενης Υ.Δ.Ε όπου δικαιολογείται η άποψη ότι αποτελούσε έγγραφο ΔΕΗ:

και:

Ακολουθεί το ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011 :
ΦΕΚ 844 B 16 05 2011
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη: Στην πορεία θα φανεί (για τη νέα Υ.Δ.Ε) πόσο ισχυρό στοιχείο θα αποτελεί σε περιπτώσεις δικαστικών αποζημιώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου