ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΙL ΑΠΟ Κ. ΣΑΛΕΥΡΗ

Αγαπητό ΕΗΕ .
Πολύ σωστά δίνετε έκταση στο θέμα ΔΔΡ και την εφαρμογή του.
Θα ήθελα να σχολιάσω:
1. Ο ΔΔΡ είναι συσκευή όπως άλλωστε προκύπτει και από τον πηγαίο τίτλο του RCD = Residual Current Device ή αυτολεξεί Συσκευή Υπόλοιπου Ρεύματος. Ο όρος συσκευή για τον ΔΔΡ αναφέρεται και στο άρθρο 531.2. του ΕΛΟΤ HD 384 531.2 Διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος.
Σημείωση: Ο ορισμός της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύματος είναι: "µια μηχανική συσκευή διακοπής (ή ο συνδυασμός συσκευών) που έχει ως προορισμό το άνοιγμα των επαφών όταν το διαφορικό ρεύμα φθάσει ή υπερβεί µια προκαθορισμένη τιμή υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες". Μια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος είναι δυνατόν να αποτελείται από το συνδυασμό χωριστών συσκευών που προορίζονται να ανιχνεύουν και να εκτιμούν την τιμή του διαφορικού ρεύματος και να διακόπτουν ή να αποκαθιστούν σε αγείωτα δίκτυα το κύκλωμα.

2. Ο ΔΔΡ σαν συσκευή (όπως και κάθε συσκευή με την καλωδίωσή της ή κάθε γραμμή κατανάλωσης) πρέπει να ασφαλίζεται έναντι υπερεντάσεων και βραχυκυκλωμάτων. Πηγαίο κύκλωμα προστασίας έναντι υπερεντάσεων και βραχυκυκλώματος του ΔΔΡ φαίνεται στα σχήματα ΙΙΒ και ΙΙΓ από το ΦΕΚ Β 1525/31-12-1973 μέρος του ΚΕΗΕ. Ο ΚΕΗΕ μπορεί να αντικατεστάθη όχι όμως και η συνδεσμολογία του ΔΔΡ.

Με εκτίμηση Σαλευρής Αντώνιος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου