309. ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η κ. Δανιηλίδου στη διπλωματική της εργασία με θέμα " Προστασία σε συνήθεις κτηριακές και νοσοκομειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και κατασκευή μιας διάταξης προστασίας έναντι διακυμάνσεων της τάσης και αποκοπής αγωγού" δίνει ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες για βασικά ζητήματα που συναντούμε σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όπως " Αποκοπή του ουδέτερου" , "Γειώσεις" , "Αλεξικέραυνα" και άλλα. Την εργασία μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου