229. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΛΟΤ

Αναπαράγουμε από την ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ, μέρος από το άρθρο που αφορά το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων: Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων ιδρύθηκε το 1984 προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει την απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή για τον έλεγχο της ασφάλειας των ηλεκτρικών καλωδίων, σύμφωνα με τους απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ, όπως αυτή προσαρμόστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 470/04-04-85 που όμως σήμερα έχει αντικατασταθεί με την 2006/95/ΕΕ.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων, μετά από αξιολόγηση, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας HAR της CENELEC, συμμετέχει από το 1988, ως το μοναδικό ελληνικό εργαστήριο στην κοινή συμφωνία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Πιστοποίησης (HAR group) που χορηγούν το εναρμονισμένο σήμα συμμόρφωσης (ποιότητας) ELOT < HAR > στα ηλεκτρικά καλώδια, ενώ εκπρόσωπός του έχει εκλεγεί στη γραμματεία του συνεδρίου του OSM/HAR.

Το υπόλοιπο άρθρο βρίσκεται εδώ.

Σχόλιο συντάκτη : Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τα ελληνικά ΜΜΕ , ο ΕΛΟΤ θα αποτελέσει έναν από τους πρώτους οργανισμούς που θα συγχωνευθεί. Άραγε αυτά τα εργαστήρια τι θα απογίνουν;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου