219. ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (ΥΠΕΚΑ)

Για τους φίλους που μας ρωτούν σχετικά με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, σας παραπέμπουμε στην σελίδα του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).

Εκεί μπορείτε να βρείτε ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που σας ενδιαφέρει και τον αντίστοιχο δήμο, τον προσωρινά πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή που κατέχει τις αντίστοιχες άδειες επιθεώρησης (κτιρίων, λεβητών, εγκαταστάσεων κλιματισμού).

Η ιστοσελίδα βρίσκεται εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου