28. ΔΟΚΙΜΕΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384) ΜΕΡΟΣ Α'

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω τμήμα του πρωτοκόλλου ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 υπάρχουν δύο επιμέρους δοκιμές (2.3 και 2.4) για τις οποίες δεν μπορούμε στον έλεγχο να γράψουμε κάποια πληροφορία , εφόσον ελέγχουμε μονοφασική εγκατάσταση ή τριφασική εγκατάσταση (στην οποία δεν υπάρχουν τριφασικοί κινητήρες - πρίζες).

Εδώ πρέπει απλά να δηλώσουμε αδυναμία ελέγχου στην γραμμή των Παρατηρήσεων (ακριβώς κάτω από τις δοκιμές) και να μη συμπληρώσουμε κάποια από τις επιλογές ΚΑΛΑ - ΟΧΙ.

Σχόλια συντάκτη:
1) Την ίδια απάντηση είδαμε ότι δίνει και ο κ. Σαρρής εδώ
2) Οι παραπάνω δοκιμές δεν εμφανίζονται στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΚΕΗΕ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου