29. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ


Στην έκθεση παράδοσης υπάρχει συγκεκριμένο νούμερο τόσο για αυτή όσο και για το συνεργαζόμενο αντίστοιχο πρωτόκολλο ελέγχου.

Εννοείται ότι τα νούμερα αυτά προκύπτουν από το προσωπικό αρχείο του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και (πρακτικά) είναι απίθανο να ταιριάζουν.


Ειδικά ως προς το νούμερο του πρωτοκόλλου αυτό δεν αντικατοπτρίζει τον πραγματικό αριθμό ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ελέγχων που έχει εκτελέσει ο συγκεκριμένος ηλεκτρολόγος αφού κανείς δεν αποκλείει να έχουν, ενδιάμεσα, υπάρξει αρχικά πρωτόκολλα (σε άλλες εγκαταστάσεις) τα οποία για διάφορους λόγους δεν εξασφάλιζαν την ορθή λειτουργία τους.

Σχόλιο συντάκτη : Πάντα στην έκθεση παράδοσης αναγράφεται το νούμερο του πρώτου επιτυχημένου πρωτοκόλλου ελέγχου της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου