30. ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ενδιάμεσα μέγιστα επιτρεπόμενα διαστήματα μεταξύ δύο ελέγχων για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε διάφορες κατηγορίες χώρων στην Αγγλία :

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου