232. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (SCHNEIDER)

Ο διπλανός πίνακας βρίσκεται στον οδηγό Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (2010) της εταιρείας Schneider. Δείχνει για όλες τις περιπτώσεις κυκλωμάτων και για όλα τα δίκτυα την επιτρεπτή προστασία - διακοπή του ουδέτερου . Σύμφωνα με την εισαγωγή, ο πίνακας αυτός όπως και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στηρίζονται σε διεθνή πρότυπα.
Απαραίτητες διευκρινήσεις:
1)  Όπου εμφανίζεται το (Α) στον πίνακα σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος είναι αποδεκτός για τα συστήματα TT ή TN-S εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο RCD στην αρχή του κυκλώματος ή λίγο πριν από αυτό και εφόσον δεν εμφανίζεται τεχνητός ουδέτερος μετά από αυτό.
2) Όπου εμφανίζεται το (Β) στον πίνακα σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η προστασία του ουδέτερου από υπερένταση εφόσον :
i) ο ουδέτερος προστατεύεται ήδη από βραχυκύκλωμα (μέσω κατάλληλης συσκευής)
ii)το κύκλωμα προστατεύεται από RCD η ευαισθησία του οποίου δεν ξεπερνά το 15% του υπολογιζόμενου αποδεκτού ρεύματος του ουδέτερου.

Ακολουθεί o oδηγός (από Scribd)- σελ.225 βρίσκεται ο συγκεκριμένος πίνακας:

Electrical Installation Guide - 2010

Σχόλιο συντάκτη : Οι παραπάνω παρατηρήσεις αποδόθηκαν, από την ομάδα μας, στα ελληνικά από το αγγλικό πρωτότυπο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου