ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στο ιστολόγιο αυτό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε σαφείς και εμπεριστατωμένες απόψεις σχετικά με τη νέα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Υ.Δ.Ε) η οποία εφαρμόζεται στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2011 . Μέσα από μια σειρά αναρτήσεων θα επιχειρήσουμε ν' αναδείξουμε τη χρησιμότητα των ελέγχων και των δοκιμών στις σύγχρονες ελληνικές εγκαταστάσεις , δίνοντας κάθε τεχνική λεπτομέρεια που έχει πέσει στην αντίληψή μας. Ήδη στην Ευρώπη και την Κύπρο οι έλεγχοι και οι δοκιμές που πραγματεύεται η νέα ελληνική Υ.Δ.Ε αποτελούν πολυετή πρακτική για την επιθεώρηση των κτιρίων και σίγουρα αυτο αποτελεί χρήσιμο οδηγό και για μας.
Ωστόσο οι στόχοι μας δεν εξαντλούνται μόνο στα παραπάνω.
Επιπλέον προσανατολιζόμαστε να αναδείξουμε θέματα που θα αφορούν συνολικά τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και θα επικεντρώνονται σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες , παραλείψεις , λάθη ,συνήθειες κ.τ.λ. που συναντάμε συχνά στις αυτοψίες μας.
Επίσης, όσο και αν αυτό ακούγεται βαρετό για τους ενεργούς εγκαταστάτες , θα δημιουργήσουμε ενότητα βασικών ηλεκτρολογικών θεμάτων των Ε.Η.Ε με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, γιατί ευελπιστούμε το ιστολόγιο μας να αποτελέσει πόλο έλξης για μαθητές , φοιτητές και εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της χώρας μας.

Η προσπάθεια αυτή δεν εξυπηρετεί εμπορικούς σκοπούς ούτε αποσκοπεί στη διαφήμιση εταιρειών ηλεκτρολογικού υλικού . Οι μετρήσεις που θα εμφανίζονται στο ιστολόγιο θα πραγματοποιούνται με μερικά από τα πολυόργανα ευρείας εμπορικής χρήσης. Εμείς αποκλειστικά και μόνο θα δίνουμε έμφαση στην ενδεικνυόμενη μεθοδολογία καθώς και στα σωστά βήματα για την υλοποίησή της.

Συνοψίζοντας ,πιστεύουμε ότι η εμπειρία και η γνώση μας ,όπως θα καταγράφεται στο ιστολόγιο αυτό, αφενός μεν θα βοηθήσει σημαντικά στην αποφυγή λαθών και την αποτροπή ηλεκτρικών ατυχημάτων και πυρκαγιών στις Ε.Η.Ε. , αφετέρου δε θα αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω ψάξιμο πολλών τεχνικών ζητημάτων των οποίων η γνώση αυτή τη χρονική περίοδο βρίσκεται σε ομιχλώδη κατάσταση .

Νοέμβριος 2011 , Ελλάδα
Ευχαριστούμε !!! Διαβάστε περισσότερα...