276. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Μια ιδιαίτερη διπλωματική εργασία του κ. Στοκίδη Ανδρέα που αναφέρεται αναλυτικά στις προδιαγραφές και τις αντίστοιχες δοκιμές ελέγχου που αφορούν τους ηλεκτρικούς πίνακες και βρίσκονται στο διεθνές πρότυπο IEC 62208 μπορείτε να την "κατεβάσετε" από εδώ.  
 
Σχόλιο συντάκτη: Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη μελέτη που συνοδεύεται από σχέδια και αναλυτικούς πίνακες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου