209. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΛΩΒΟΣ FARADAY

Το διπλανό σχήμα δείχνει αναλυτικά το ανάπτυγμα συστήματος αντικεραυνικής προστασίας , κλωβού Faraday, σε κτίριο.
Περιλαμβάνει τις περιπτώσεις σύνδεσης των αγωγών καθόδου του συστήματος με μεταλλικά στοιχεία του κτιρίου , σωλήνες αποχέτευσης αλλά και με το στηθαίο - δώμα.
Σύμφωνα με όσα ισχύουν, ο κλωβός Faraday ενώνεται με ταινία θεμελιακής γείωσης στο έδαφος.

Σχόλιο συντάκτη : Για την απορρόφηση των συστολών - διαστολών του συστήματος των συλλεκτήριων αγωγών στην οροφή του κτιρίου υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου