163. ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα , σ' ένα χώρο γραφείων που φωτίζεται με λαμπτήρες φθορισμού , η ένταση φωτισμού αρχίζει να μειώνεται σε ποσοστό που ξεπερνά το 40% της αρχικής τιμής μέσα στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας εφόσον δεν πραγματο- ποιούνται ενέργειες καθαρισμού.


Το ποσοστό αυτό συνεχίζει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο αν , κάθε χρόνο καθαρί- ζονται τα καπάκια των λαμπτήρων φθορισμού και αντικαθίστανται οι λάμπες, ενώ κάθε τρία χρόνια βάφεται ο χώρος με ανοιχτά χρώματα τότε η ένταση φωτισμού θα διατηρείται συνεχώς σε ποσοστό πάνω από 60% (για αρκετά χρόνια) σε σχέση με την αρχική τιμή.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου