126. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

update 7/4/2012, 20.38 μ.μ.: Διορθώνουμε την τελική πρόταση του άρθρου μας . Έγινε λάθος στο τελικό κείμενο που αναρτήθηκε . Ευχαριστούμε τον κ. Σαρρή για την άμεση αντίδρασή του.

Ένας βασικός λόγος που επηρεάζει τη λειτουργία των γραμμών σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση άρα και την διάρκεια ζωής της , είναι οι προβληματικές ενώσεις - επαφές που εμφανίζονται είτε ως συνδέσεις μεταξύ αγωγών σε κουτιά διακλάδωσης είτε ως συνδέσεις αγωγών σε ραγουλικά πίνακα (ασφάλειες πίνακα, διακόπτες κ.τ.λ).


Κάθε προβληματική ένωση μεγαλώνει την αντίσταση των συγκεκριμένων αγωγών της γραμμής και τοπικά (στο προβληματικό σημείο) αυξάνει την θερμοκρασία . Επειδή όμως η γραμμή "αναπνέει" σε όλο το μήκος της, η ζέστη αυτή μεταφέρεται ουσιαστικά σε μεγάλη απόσταση περικλείοντας έτσι όλη τη συγκεκριμένη γραμμή. Ειδικά στις περιπτώσεις των ραγουλικών, επειδή το πρόβλημα της κακής επαφής λαμβάνει χώρα σε πολύ περιορισμένο χώρο, η δυνατότητα απομάκρυνσης της επιπλέον θερμότητας εξαρτάται από τις διαστάσεις του υλικού ενώ παράλληλα επηρεάζονται σημαντικά οι μονωτικές του ιδιότητες (π.χ. συχνά υπερθερμαινόμενο PVC οδηγείται σε σταδιακό λιώσιμο). Με την πάροδο του χρόνου, κάθε προβληματική επαφή στην εγκατάσταση, καθίσταται "εν δυνάμει" σημείο έναρξης ηλεκτρικής πυρκαγιάς.

Στατιστικά, μια κακή επαφή που βρίσκεται σε σημείο της εγκατάστασης το οποίο είναι λειτουργικά "ενεργό" πολλές ώρες της μέρας και η οποία αρχικά εμφάνισε αντίσταση 0,5 Ωμ, μέσα σε μια εβδομάδα έφτασε να εμφανίζει τιμή αντίστασης περίπου 1 Ωμ. Σε βάθος χρόνου (περίπου 1 έτος) εμφάνισε τιμή αντίστασης γύρω στα 10 Ωμ με περαιτέρω αυξητικές τάσεις.


Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τον διπλανό πίνακα ότι μια κακή ένωση - επαφή δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση στην λειτουργία της γραμμής ενισχύοντας την πτώση τάσης (που ούτως ή άλλως υπάρχει λόγω του μήκους και της διατομής των αγωγών).

Η μεταφερόμενη θερμότητα από τον αγωγό προς το περιβάλλοντα χώρο δίνεται από τον τύπο :
Σχόλιο συντάκτη : Για τον εντοπισμό προβλημάτων κακής συνέχειας (επαφής ή σύνδεσης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δοκιμές εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας του άρθρου 612.2 και σε αγωγούς φάσεων και ουδετέρου. Το αποτέλεσμα των δοκιμών αυτών ειδικά για συνδέσεις μπορούν να αξιολογηθούν με βάση το άρθρο Ε.611.3 του παρατήματος Π.61-Ε του προτύπου.

2 σχόλια:

Γιώργος Σαρρής είπε...

Επισήμανση: Οι μετρήσεις αντίστασης μόνωσης που προβλέπονται στο άρθρο 612.3 του ΕΛΟΤ HD 384 μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα μόνωσης. Για τον εντοπισμό προβλημάτων κακής συνέχειας (επαφής ή σύνδεσης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δοκιμές εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας του άρθρου 612.2 και σε αγωγούς φάσεων και ουδετέρου. Το αποτέλεσμα των δοκιμών αυτών ειδικά για συνδέσεις μπορούν να αξιολογηθούν με βάση το άρθρο Ε.611.3 του παρατήματος Π.61-Ε του προτύπου. Με εκτίμηση, Γιώργος Σαρρής

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ είπε...

Έχετε δίκιο. Έγινε λάθος στο τελικό κείμενο που αναρτήθηκε. Θα το διορθώσουμε άμεσα.

Δημοσίευση σχολίου