146. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Στην ιστοσελίδα : http://www.electrical-installation.org/enwiki/ Selection_criteria_for_the_TT,_TN_ and_IT_systems υπάρχουν πίνακες με τα κριτήρια επιλογής ανάμεσα στα 3 συστήματα γείωσης (ΤΤ , ΤΝ , ΙΤ). Η συγκεκριμένη επιλογή καθορίζεται ευθύς εξαρχής (όπως δηλώνουν οι συντάκτες του άρθρου) από δύο παράγοντες:

1) Δεν μπορούν να παρακαμφθούν οι κανονισμοί που επιβάλλουν , σε ορισμένες περιπτώσεις εγκαταστάσεων, συγκεκριμένο σύστημα γείωσης.
2) Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης διατηρεί όλο το δικαίωμα να τροφοδοτείται από δίκτυο μέσης τάσης εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ) ή να χρησιμοποιεί δική του πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. φωτοβολταικό πάρκο).

Στους πίνακες που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη σελίδα , τα τρία συστήματα γείωσης συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς:
1) τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά (ρεύμα σφάλματος , τάση σφάλματος κ.τ.λ) 2) την προστασία που παρέχουν από άμεση - έμεση επαφή με το ρεύμα
3) τα διάφορα είδη υπερτάσεων
4) την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
5) το συνεχή έλεγχο ως προς την πτώση τάσης και τη διακοπή στο πρώτο σφάλμα
6) τον τρόπο εγκατάστασης του συστήματος
7) τη συντήρηση

Ιδιαίτερη αξία έχουν οι τελευταίοι πίνακες της σελίδας, όπου φαίνεται στους διάφορους τύπους δικτύων - φορτίων η συμβατότητα ή όχι καθενός από τα τρία συστήματα γείωσης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου